10.09.2018 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Šlechtění masných plemen ovcí ve Francii

Jeden z nejvyspělejších programů kontroly užitkovosti a odhadu plemenných hodnot masných plemen ovcí je využíván ve Francii. Příspěvek vychází zejména z referátu autorů Loywyck, Cheype, Tiphine a Astruc (2018), který byl přednesen na kongresu ICAR v Aucklandu a z dalších dostupných údajů.

V únoru 2018 se uskutečnil kongres ICAR (Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti) v Aucklandu. Jedním z projednávaných bodů programu byla i diskuse o šlechtění masných plemen ovcí.

Chov ovcí je ve Francii reprezentován celkem 5 195 000 bahnic v reprodukci. Z tohoto počtu je 73 % bahnic masných plemen (3 779 000) a zbylá část je tvořena bahnicemi dojených plemen (graf 1). Masná plemena ovcí jsou pak členěna na čistokrevná zvířata, křížence a čistokrevná masná plemena odolná vůči nepříznivým podmínkám. Šlechtitelská práce je organizována uvnitř jednotlivých plemen. Celkem existuje ve Francii 47 plemen, které mají alespoň jedno stádo v kontrole užitkovosti. Osm specializovaných masných plemen a 13 plemen odolných vůči nepříznivým podmínkám má svůj vlastní šlechtitelský program. Kromě těchto nejdůležitějších a nejrozšířenějších plemen existuje 26 málo početných a využívaných plemen, které tvoří genové rezervy nebo jsou jejich populace příliš malé na to, aby u nich mohl být zaveden šlechtitelský program. Specializovaná masná plemena jsou situována zejména v severní části Francie, zatímco v nížinných méně příznivých nebo suchých oblastech na jihu Francie se chovají plemena odolná k nepříznivým podmínkám.

Schéma 1 obsahuje nákres organizace selekce u masných plemen ovcí ve Francii. Typické selekční schéma u francouzských masných plemen zahrnuje:

  • Kontrolu užitkovosti a evaluaci na farmě (počet jehňat narozených na jedno obahnění bahnice, mateřskou schopnost bahnice a růst), která hraje významnou roli zejména v nukleových stádech. V těchto stádech se praktikuje inseminace u některých plemen, aby bylo vytvořeno propojení mezi stády nebo pokud není podíl inseminace uspokojivý k realizaci maternálního programu testace potomstva
  • Berani ze záměrného připařování v nukleových stádech (otcové otců nebo otcové matek) vstupují do testačních stanic, kde se provádí individuální hodnocení růstu a kvality masa. Pouze část plemen má centrální testační stanice
  • U některých plemen se u nejlepších beranů po intenzivní selekci provádí kontrola potomstva ve specializovaných stanicích, která podporuje produkci elitních beranůIng. Pavel Bucek,

    Českomoravská společnost chovatelů, a. s.

    Celý článek v NCH 9/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down