16.08.2004 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovenské chovy v trvalé nejistotě

Malé chovy ovcí a koz patří ke Slovensku stejně neodmyslitelně jako horské salaše. Přesto se počty kusů v těchto chovech v posledních letech postupně snižují v závislosti na obtížných tržních podmínkách. Náklady na produkci ovčího a kozího mléka stále rostou a však ceny těchto komodit zůstávají na trhu i nadále velmi nízké. Přesto chovatelé věří v obrat k lepšímu.

Počet ovcí na Slovensku se v období transformace neustále zvyšoval a to až do roku 2001, kdy byly na základě nových pravidel ministerstva zemědělství upraveny počty jednotlivých druhů hospodářských zvířat. V následujícím roce došlo v důsledku těchto změn ke snížení počtu ovcí z 358.400 kusů na 316.000 v celorepublikovém objemu. Naproti tomu počet bahnic se ale i nadále zvyšoval. Ministerstvo zemědělství Slovenské republiky odhaduje současný stav ovcí na 325.000 a bahnic na 221.200 kusů.

Nízké zisky z ovcí

Chov ovcí na Slovensku je důležitý jak z hlediska péče o krajinu, tak pro udržení už bez tak nízké zaměstnanosti v horských a podhorských oblastech. Avšak na druhou stranu jsou zemědělci tržními tlaky donuceni prodávat mléčné produkty na úrovni vynaložených nákladů a mají tak velmi malý nebo dokonce žádný zisk. To je logicky staví před otázku, zda ve finančně náročných a zatím málo perspektivních chovech vůbec pokračovat.
Chovy ovcí jsou na Slovensku organizovány ve dvou sektorech. První sektor představují právnické osoby, tedy akciové společnosti, družstevní sektor, s.r.o.. Soukromé firmy přitom chovají 65,5 % všech ovcí na Slovensku. V posledních dvou letech přitom došlo ke snížení počtu ovcí i bahnic v tomto sektoru o 2 %, což představuje 4.432 kusů.
Druhým sektorem jsou tzv. ostatní chovy, jejichž majiteli a zřizovateli nejsou právnické osoby. Přibližně třetina ovcí je chována právě v těchto chovech. Počet ovcí a bahnic v tomto sektoru naopak roste.

Zájem o vlnu a mléko klesá

V posledním období se velmi výrazně mění produkční zaměření chovu ovcí. V minulosti byla prvořadá produkce vlny a mléka, nyní se do popředí dostává spíše produkce masa z jatečních jehňat. Slovensko bylo dříve známé svým ovčím hrudkovým sýrem, bryndzou, korbáčikami nebo různými druhy parenic.
Nyní však dochází k postupným změnám, kdy se snižuje počet salaší, na kterých se ovčí sýr zpracovává, a všude, kde je to jen trochu možné, se mléko prodává zpracovatelům. Chovatelé jsou k tomu donuceni tržními podmínkami. Nároky, zejména finanční, na zpracování mléka na salaších se neustále zvyšují, zatímco cena například hrudkového sýru zůstává i nadále velmi nízká. Meziročně se zvýšila jen o 0,5 %, což zdaleka nevyrovnává nárůst vstupů.
Přesto má produkce ovčího mléka narůstající tendenci. Například v roce 2003 se zvýšila oproti předchozímu roku o 1,8 litru na jednu dojnou bahnici, z 92,8 litru na 94,6. Do budoucna se díky novým technologiím a zlepšujícím se podmínkám chovu očekává další nárůst. V kontrole užitkovosti dosáhla v loňském roce produkce u plemene cigája 105,4 litrů (3215 normovaných laktácií) a u šlechtěných valašek 99,8 litrů (8276 laktácií).

Kozí velkochovy asi nevzniknou

Počty koz ve slovenských chovech nyní po rychlém nárůstu v období, kdy bylo zabezpečené zpracování kozího mléka, stagnují. Výrazně se přitom snížil počet koz v sektoru právnických osob. Celkový počet v chovech na Slovensku se v roce 2003 pohyboval kolem 40.000 kusů. Oproti předchozímu roku tak poklesl o 1 %, tedy asi o 400.
Chov koz na Slovensku je přímo závislý na následujícím zpracování mléka. Chovatelé přitom většinou nemají problém dosáhnout lepších výsledků v kvalitě i množství mléka, ale velký problém spočívá právě v jeho následujícím zpracování a v odbytu. V současné době jsou na Slovensku tři velkochovy zapojené do kontroly užitkovosti. V roce 2003 se průměrná produkce kozího mléka pohybovala kolem 436,8 litrů na jednu kozu.
Kozí mléko se většinou používá pro výkrm, v menší míře se suší nebo dále zpracovává pro výrobu sýrů. Většina kozích chovů na Slovensku je malých, s počtem do 10 kusů. Slovenské ministerstvo zemědělství přepokládá, že produkce kozího mléka se bude v následujícím období zvyšovat, avšak nové velkochovy koz s velkou pravděpodobností v dohledné době nevzniknou.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down