25.09.2001 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Snížit vstupní náklady do živočišné výroby pomáhá Nobadrap

Většina majitelů stájí velice dobře zná stav zateplení stropních a střešních konstrukcí těchto objektů. Často jde o objekty staré 20 až 30 let, na kterých se podepsal nejen zub času,
ale hlavně absence jakýchkoliv investic do jejich oprav. Pokud se více zaměříme na stropy
a střešní pláště, můžeme říci, že v 90 % případů zateplení stropů stájí provedeno nebylo a nebo se dnes nachází v žalostném stavu (slehlé původní skelné či čedičové rohože, které místy zcela chybí).

Nedostatečné zateplení stropů pak způsobuje především v chovech prasat
a drůbeže tyto problémy:
a) vysoké náklady na vytápění stájí,
b) vyšší spotřeba krmiv u stájí, které promrzají,
c) enormní vlhkost (stropní kondenzáty) způsobující vyšší výskyt respiračních onemocnění,
d) přehřívání hal a následné úhyny (zvláště u drůbeže),
e) mnohem rychlejší chátrání objektů a jejich vybavení v důsledku značné vlhkosti.

Je v celku jasné, že zateplení hal je jedním z kroků, jak podstatně zlepšit užitkovost chovů
a snížit výrobní náklady v živočišné výrobě.
Majitelé starších typů hal vzor BIOS, MONTA Holíč, Rudné doly Jeseník vyžadují ve většině případů provedení doteplení velice rychle, za provozu objektů a bez velkých zásahů
do konstrukcí stájí. Přitom nároky na vlastnosti tepelné izolace jsou velice vysoké.
Tepelná izolace stájí musí být odolná proti absorbci vody, dále musí odolávat veškerému biologickému zatížení, nesmí hořet a slehávat se. U starších objektů je důležité, aby nová vrstva izolací minimálně zatěžovala stropní konstrukci a odolávala škůdcům.

Těmto požadavkům plně odpovídá technologie foukané minerální izolace.
Myšlenka aplikovat minerální izolaci foukáním k nám přišla ze severských států.
Společnost IP IZOLACE POLNÁ vyvinula ve spolupráci s významným slovenským výrobcem Izomat Nová Baňa a. s. nový materiál NOBADRAP, který se používá bezmála
čtyři roky. V aplikaci materiálu Nobadrap je základ technologie foukané minerální vlny.

„Právě zemědělské podniky a družstva často využívají našich služeb při doteplování stropů a stěn starších objektů stájí. Rychlý postup zateplování umožňuje operativně řešit okamžité problémy spojené s enormními náklady za vytápění. Zvláště v zimních měsících se podílíme na odstranění kondenzátů vody ze stropních podhledů stájí. Nevadí nám totiž omezený přístup do střešních meziprostorů hal a zateplovat můžeme kdykoliv v průběhu roku. Investor tak může přímo v zimním období poznat okamžitou změnu klimatu uvnitř stájí v průběhu několika málo hodin. Suché a teplé prostředí ve stáji pomáhá zlepšit zdravotní stav chovu a lepší pracovní podmínky si též pochvalují ošetřovatelé ve stájích. Naše technologie je s úspěchem využívána též při zateplování stropů novostaveb výrobních objektů s konstrukcí příhradových vazníků. Izolace se navíc dostane naprosto všude a vytvoří jednolitou vrstvu bez tepelných mostů,“ upřesňuje obchodní ředitel IP IZOLACE POLNÁ

Jediný originál
Nobadrap je izolační materiál na bázi kamenné vlny. Jde o jediný druh foukané
kamenné izolace dodávané v naší republice. Fyzikální vlastnosti jsou velmi příznivé
a v ničem si nezadají s izolačními deskami. Objemová hmotnost aplikovaného materiálu
je 35 kg/m3, je odolný proti ohni DIN 4102 A1, skvěle tepelně izolační λ = 0,045 m2/WK
a samozřejmě prodyšný.

Snažíme se o nejlepší služby
Vysoká rychlost realizace umožňuje pružně reagovat na rozmanité požadavky ze stran zákazníků. Společnost IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o. vznikla v roce 1995. Od počátku se zabývá speciálními izolacemi, problematikou zateplení objektů a úsporami tepla. „V naší práci se opíráme o dobrý kolektiv, vysokou profesní zdatnost a samozřejmě maximální upřímnost k zákazníkovi. Pokud problém nedokážeme vyřešit naší technologií, či by naše řešení nebylo to nejlepší, zákazník to ví jako první,“ doplňuje obchodní ředitel společnosti. Technologie foukané kamenné vlny NOBADRAP je skutečně výjimečná. O tom, že se firma IP IZOLACE POLNÁ snaží o co nejlepší služby zákazníkům svědčí i skutečnost, že neposkytuje další licence a tím má 100% kontrolu nad kvalitou odvedené práce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down