18.03.2022 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Soužití velkých šelem a chovatelů

Sdružení evropských farmářů COPA COGECA reaguje na nedávno zveřejněný dokument Evropské komise „Pokyny k přísné ochraně živočišných druhů v zájmu Společenství podle směrnice o stanovištích“. Tento dokument bohužel neposkytuje jasné vodítko a pokyny pro management přísně chráněných druhů ve světle rostoucí populace velkých šelem a koexistence s nimi.

Některé populace velkých druhů šelem v EU již nevyžadují přísnou ochranu podle přílohy IV směrnice o stanovištích, protože již nejsou považovány za ohrožené. Tyto populace však zůstávají uvedeny jako přísně chráněné v příloze IV směrnice. Evropský parlament vyzval Komisi, aby zavedla postup pro změnu příloh směrnice.

 V roce 2022 uplyne 30 let od uzákonění směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích), která posledních 30 let chránila širokou škálu stanovišť a druhů v Evropské unii.

Nicméně masožravé druhy savců způsobují zvýšené konflikty, což vyžaduje nové zhodnocení právních předpisů. V mnoha případech provádění aktivního managementu brání právní výklad „přísné ochrany“. Zájmy ochrany některých druhů jsou v konfliktu také s rostoucí potřebou zajištění potravní bezpečnosti, ale i obživy venkova.

Konflikty a problémy soužití s velkými šelmami se v jednotlivých regionech liší. Ke zvládnutí různorodých složitých konfliktů je podle COPA COGECA nutná flexibilita. Zatímco zastřešující právní rámec o managementu a ochraně populací velkých šelem je ukotven na evropské úrovni, implementační rozhodnutí by měla být stanovena a přijímána na místní úrovni a regionálních úrovních založených na aktivním řízení.

Z pohledu zemědělství je podle organizace evropských farmářů nezbytné, aby budoucí nástroje zavedené pro prevenci útoků druhů chráněných směrnicí o stanovištích, čerpaly z jiných finančních zdrojů, mimo fondy SZP. Financování SZP je již na svém limitu.

Mapka ukazuje rozšíření velkých šelem po Evropě.*

Zdroj: Copa Cogeca

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down