19.09.2007 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Špičkové kolekce krav v Opařanech

Výstavy plemenného skotu v Opařanech se konají na předvadišti v Řepči pravidelně od roku 1999. Samotné výstaviště má však dvacetiletou historii, první výstava skotu se konala již v roce 1987. Na tu letošní přivezlo své nejlepší plemenice českého strakatého plemene a holštýnského skotu více než dvacet zemědělských podniků a farem. Nechyběly ani kolekce masných plemen limousine, belgické modré a charolais. Z výstavy plemeného skotu v Opařanech se tak stává jedna z nejprestižnějších regionálních přehlídek v České republice.

Zemědělské družstvo Opařany hospodaří na výměře 4620 ha zemědělské půdy, z toho je 3236 ha orné. V rostlinné výrobě se specializuje na produkci obilovin, v živočišné na chov skotu a prasat. Chová 2500 kusů skotu, z toho 600 dojených krav a 230 krav bez tržní produkce mléka, ročně vyprodukuje 310 tun hovězího masa a 2400 tis. l mléka. V chovu je vidět dlouhodobá šlechtitelská práce, řada zlepšovatelů byla vybrána jako otcové býků, zejména BA 32, MKM 229, BO 841.
Na výstavišti v Řepči bylo předvedeno 29 krav českého strakatého plemene, z toho dvacet prvotelek a devět starších plemenic na druhé a další laktaci. Objektivní a fundované hodnocení bylo svěřeno Ing. Luboši Novotnému, bonitéru Českomoravské společnosti chovatelů pro český strakatý skot. Předvádění probíhalo po směru hodinových ručiček, předvádějící měli čísla jak na pravém, tak levém rameni, takže se chovatelé na zaplněné tribuně velmi dobře v katalogu zvířat orientovali.

Sedm prvotelek ve finále
Výstavu zahájily prvotelky českého strakatého skotu. Z prvních dvou kol byly vybrány do finále vždy dvě nejlepší krávy, z třetího kola, které bylo velmi vyrovnané, postoupily do finále tři plemenice.
Jako nejlepší prvotelka českého strakatého skotu byla vyhodnocena kráva č. 114 820 953 (plemeno C78A, otec MOR 51, otec matky HG 108) ze Zemědělského obchodního družstva Opatovec. Její vlastní užitkovost má následující parametry: 6318, 3,85, 243, 3,80, 240, 13. Hodnotitel u ní vyzdvihl vynikající osvalení, hloubku středotrupí, obvod hrudníku a kapacitu vemene. ZOD Opatovec chová 550 dojnic českého strakatého skotu, z to je 15 matek býků. Od roku 2005 se pravidelně zúčastňuje s velkými úspěchy řady výstav a přehlídek, v chovu má i národní šampiónku roku 2006 z Radešínské Svratky po otci TAR-005.
Druhou příčku obsadila kráva č. 178 692 931 (plemeno C100, otec RAD 104 REGIO, otec matky TAR 5) z Družstva Agra Březnice u Bechyně. V družstvu se nachází šlechtitelský chov českého strakatého plemene, mezi 400 dojnicemi je i řada matek býků. Prvním zlepšovatelem je SAL 74, dalšími býky v testaci jsou ME 183, MOR 140, HG 247, HG 249, RAD 211, MKM 269. Oceněná prvotelka nadojila za 201 den první laktace 8413 kg mléka při tučnosti 4,15 % a obsahu bílkovin 3,48 %. Jde o velmi pěknou rámcovou plemenici s hlubokým středotrupím a vynikajícím kapacitním vemenem s dlouhým závěsným vazem.
Na třetím místě se umístila prvotelka č. 118 301 932 (plemeno C83A, otec MOR 51,otec matky MKM 221) z Příkosické zemědělské a. s., farma Příkosice. Za 285 dní laktace nadojila 6256 kg mléka s tučností 3,92 % a obsahem bílkovin 3,58 %. Vyniká délkou těla, utvářením zádě, především její šířkou i délkou, hloubkou středotrupí a utvářením vemene. Příkosická zemědělská, a. s., chová více než 1200 dojnic s velice pozitivním vývojem užitkovosti, u 914 uzávěrek laktace dosáhli v průměru 6608 kg mléka, 3,94 % tuku a 3,45 % bílkovin. Šlechtitelský chov je velkým producentem plemenného materiálu, do odchoven plemenných býků doodává ročně asi 10 až 15 býčků pro CZ Delta a deset býčků pro Impuls. Počet matek býků se pohybuje mezi 30 až 40 pro CZ Delta a 12 pro Impuls. Z podniku pochází i řada zlepšovatelů, např. JUN 636.

Starší krávy na šampiónku nedosáhly
Nejlepší starší krávou českého strakatého skotu se v Opařanech stala plemenice č. 20 535 921 (plemeno C77R, otec MOR 45, otec matky BO 843) z Výrobně obchodního družstva Zdislavice. Na druhé laktaci měla následující užitkovost: 7471, 4,27, 319, 3,69, 276, 30. Podle Ing. Novotného vyniká hloubkou středotrupí, utvářením končetin, osvalením a celkovou harmonií těla. Ve VOD Zdislavice se nachází šlechtitelský chov českého strakatého plemene, celkem tento podnik chová 867 krav, z toho 406 plemene české strakaté a 461 plemenic holštýnského skotu. Z celkového počtu krav je ve šlechtitelském chovu 24 matek býků, za první pololetí roku 2007 bylo prodáno šest býčků do odchovny plemenných býků.
Na druhém místě se umístila starší kráva 1 123 931 (plemeno C80R. otec TAR 40, otec matky JUN 618) z Družstava Agra Březnice. Na první laktaci nadojila 8795 kg mléka s tučností 3,95 % a obsahem bílkovin 3,35 %. Bonitér u ní ocenil vynikající harmonií těla, osvalení a upnutí vemene.
Třetí příčku obsadila kráva č. 118 218 921 (plemeno C78A, otec REN 452, otec matky HG 47) ze ZD Krásná Hora, které je zaměřeno především na chov skotu. V družstvu chovají 584 krav holštýnského plemene, 752 krav českého strakatého skotu a 333 krav bez tržní produkce mléka. U českého strakatého skotu se výrazně podílejí na šlechtitelském programu, patří k největším producentům býčků v České republice. Mají 56 matek býků, ve velkém uplatňují embyryotransfér a z chovu ročně produkují 22 až 26 býčků do odchovny plemených býků. Z chovu pochází řada vynikajích plemeníků, např. REZ 316, REZ 382, HG 141 BO 842 a nově i SAL 71 a MKM 263. Oceněná kráva nadojila na první laktaci 8598 kg mléka o tučnosti 3,86 % a obsahu bílkovin 3,37 %, vyniká kapacitou, utvářením vemene a hloubkou středotrupí.
V závěru přehlídky plemenic českého strakatého skotu byla vyhodnocena kráva s nejlepším vemenem a národní šampiónka plemene. Obě ceny braly prvotelky. Krávou s nejlepším vemenem se stala druhá nejlepší prvotelka č. 178 692 931 z Družstva Agra Březnice, u níž bonitér ocenil vynikající délku předního upnutí vemene, úhel předního upnutí, délku zadního vemene, hluboký závěsný vaz, hloubku vemene a zároveň ideálně postavené a velké struky. Národní šampiónkou plemene se stala nejlepší prvotelka č. 114 820 953 ze Zemědělského obchodního družstva Opatovec, která v přímém souboji s nejlepší starší krávou měla lepší osvalení a hlubší středotrupí.

Vavříny putují do Lipanovic
Krávy holštýnského plemene hodnotil Ing. Ladislav Vondrášek, bonitér Svazu chovatelů holštýnského skotu. Nejúspěšnějším vystavovatelem byla Zemědělská farma „Rolnička“ Lipanovice, která ke dvou prvenstvím a jednomu třetímu místu přidala ještě další dvě ceny, a to šampiónku výstavy a krávu s nejlepším vemenem. Zemědělská farma „Rolnička“ Lipanovice, majitelka Ing. Ludmila Jindrová, hospodaří na výměra 400 ha zemědělské půdy v podhůří Blanského lesa. Ve volné rekonstruované stáji chová 110 krav s vynikajícími výsledky užitkovosti. Jde o špičkový chov v rámci celé České republiky s matkami býků, v současné době se začíná v kontrole dědičnosti příznivě prosazovat býk NXA-206 Grog. Podnik je pravidelným účastníkem mnoha výstav.
Pomyslné zlato mezi prvotelkami brala kráva č. 179 272 931 Mikeška (plemeno H 100, otec NGA 482 FREDERICK, otec matky NBY 108 HAMPTON) ze Zemědělské farmy „Rolnička“ Lipanovice. Za 36 dní první laktace měla následující užitkovost: 1102, 4,17, 2,81, 46, 31. Ladislav Vondrášek u ní vyzdvihl mléčný charakter, velice dobré zadní i přední upnutím vemene, jeho šířkou a velice dobré končetiny.
„Stříbrnou medaili“ získala prvotelka č. 170 192 961 (plemeno H 100, otec NEB 893 JOCKO BESNE, otec matky NEB 738 CURYCH) ze Zemědělského družstva „Vysočina“ Želiv. Za 206 dní první laktace nadojila 9867 kg mléka s tučností 3,43 % a obsahem bílkovin 3,22 %. Hodnotitel u ní ocenil vynikající kapacitu těla, zadní upnutí vemene a zadní šířku vemene. Zemědělské družstvo „Vysočina“ Želiv chová 700 krav s převahou holštýnů, jak černých, tak červených, část stáda je tvořena kravami českého strakatého skotu, které si našly u želivské společnosti trvalé místo. Volné ustájení a špičková rekonstrukce čtyřřadých kravínů přinesla výrazný nárůst užitkovosti při dojení dvakrát denně. Z chovu jsou produkováni plemenní býci, prvním zlepšovatelem byl býk DALIBOR NGA-435.
Bronzový stupínek obsadila kráva č. 134 015 921 (plemeno H 100, otec NXA 101 MAGNA, otec matky NEB 666) z Výrobně-obchodního družstva Zdislavice. Za 90 dní první laktace měla následující užitkovost: 3218, 3,23 104, 3,05, 98. Tato prvotelka vynikala především velice pěkným mléčným charakterem, texturou vemene a jeho zadním upnutím.

Dvě ceny pro Elišku i Azalku
Na výstavišti v Řepči bylo předvedeno také osm starších krav. Šlo o vynikající představitelky holštýnského plemene, které neměly prakticky žádnou slabinu. O to bylo rozhodování Ing. Ladislava Vondráška složitější. Je potěšitelné, že na výstavě nechyběla ani kráva na čtvrté laktaci (z VOD Zdislavice), která ve třetí laktaci vyprodukovala 16 607 kg mléka, 555 kg tuku a 515 kg bílkovin.
Na třetím místě se umístila starší kráva č. 52 224 931 Azalka (plemeno H 100, otec NEA 023 STORMATIC, otec matky NX 915 CEJCH) ze Zemědělské farmy „Rolnička“ Lipanovice. Bonitér u ní ocenil fantastická textura vemene, zejména vynikající šířku, závěsný vaz a přední i zadní upnutí. Proto není divu, že tato plemenice byla vyhlášena krávou s nejlepším vemenem.
Druhou příčku obsadila kráva č. 111 608 961 (plemeno H 100, otec NEA 28 MERCHANT, otec matky NX 818 TOP GUN) z Dobrosevu, a. s., Dobronín. Tato společnost patří mezi přední chovatele holštýnského skotu v republice, ve volném boxovém ustájení chová 680 krav a produkuje plemenné býky. Oceněná plemenice vyniká tělesnou kapacitou, sklonem a šířkou zádi, pevnou horní linií, díky které je lepší než plemenice na třetím místě.
Zvítězila starší kráva č. 52 219 931 Eliška (plemeno H 100, otec NEA 23 STORMATIC, otec matky NEB 641 DARWIN) ze Zemědělské farmy „Rolnička“ Lipanovice. Narodila se na Štědrý den roku 2003 a L. Vondrášek u ní ocenil vynikající mléčný charakter, velice dobré přední i zadní upnutí vemene, závěsný vaz, rozmístěním struků a pevné končetiny. V porovnání s krávou na druhém místě má výraznější mléčný charakter a lepší střední upnutí vemene. Stala se tak zcela oprávněně i šampiónkou výstavy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down