06.12.2004 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spotřeba drůbežího poroste

Moderní technologie chovu jateční drůbeže a její ochrana před nebezpečnými chorobami dominovaly letošní IV.konferenci České národní větve Světové drůbežářské organizace, která se konala koncem října v Brně. Z deseti přednesených referátů se většina věnovala prevenci a novinkám z oblasti chovu a využívání biotechnologií. Značný zájem o konferenci mezi oborníky potvrzoval, že drůbeží maso má stále své přední místo v evropském jídelníčku.

Spotřeba drůbežího masa ve světě neustále roste a stranou tohoto trendu nezůstává ani Česká republika. Zatímco před třiceti lety dosahovala jeho roční spotřeba u nás jen 9,6 kg na jednoho obyvatele, před patnácti se zvýšila na 13,6 kg a dnes dosahuje dokonce 23,9 kg. Z chovu drůbeže a zpracování drůbežího masa se tak v průběhu 90.let stalo významné a prosperující průmyslové odvětví.
Podle MVDr. Františka Matese ze Sdružení drůbežářských podniků odborníci předpokládají, že spotřeba tohoto druhu masa v České republice ještě dále poroste. Až do roku 2013 se očekává nárůst spotřeby, i když už ne tak markantní jako v uplynulých letech. Napovídají tomu současné trendy, kdy spotřebitelé dávají přednost masným výrobkům určeným spíše pro rychlou kuchyňskou přípravu. Drůbeží maso je rovněž pozitivně hodnoceno z hlediska zdravotních aspektů.

Jateční kuřata

Zvláštní zastoupení mezi jednotlivými druhy drůbežího masa mají jateční kuřata. Pokrývají plných 87 % spotřeby, zatímco na krůty připadá pouze 7 % a na vodní drůbež jen 2 %. Jateční kuřata tak stojí v popředí zájmu jak samotných producentů, tak i odborníků z oblasti veterinárního dohledu a vývoje nových biotechnologií.
Česká republika má co do chovu jatečních kuřat stále co dohánět. Z bilance dovozu a vývozu drůbežího masa totiž jednoznačně vyplývá, že od roku 1996 vykazuje naše země v této kategorii záporné saldo. To se přitom výrazně zvýšilo zejména v loňském roce a tento trend pokračuje i letos.

Evropa zaostává

Největšími producenty drůbeže ve světě jsou Spojené stát (23 % z celosvětové produkce), Čína (19%) a Brazílie (11%). Společně vyprodukují více než polovinu drůbežího masa. Evropa se na světové produkci podílí jen 12 % a ostatní země dohromady vyprodukují asi 35%.
Zatímco Spojené státy a členské země Evropské unie vykazují jen slabý růst produkce, velmi dynamickým rozvojem se mohou pochlubit Čína, Brazílie, Rusko a Thajsko. Čína za svůj růst vděčí výraznému vzestupu domácí spotřeby, naopak růst brazilské produkce je podnícen výhradně exportem.
Účastníci konference se shodli, že drůbežářský průmysl je perspektivním odvětvím zejména vzhledem k tomu, jak efektivně zhodnocuje zemědělské suroviny.
Důkladné kontroly dodržování požadavků stanovených předpisy Evropské unie probíhaly v České republice v loňském roce v období intenzivních příprav na vstup. Zatím poslední inspekce zpracovatelských závodů se uskutečnila v lednu letošního roku, kdy byly zkontrolovány dvě porážky s tzv. průmyslovou kapacitou a jedna malokapacitní porážka. Nebyly během ní zjištěny žádné hrubé nedostatky, které by eventuelně mohly vést k ukončení činnosti podniků. Provozovatelé porážek investovali nemalé částky do nové výstavby, technologií a hygienické praxe, které zajišťují dodržování norem správné výroby a náročných předpisů EU.
Jak na brněnské konferenci o drůbeži řekl František Mates, zpracování domácí produkce jatečné drůbeže v ČR bude možné pouze za předpokladu její konkurenceschopnosti jak po stránce cenové, tak i po stránce její kvality, zdravotní nezávadnosti a standardnosti. K zajištění konkurence domácí výroby je tedy nezbytné plnit všechny vysoké požadavky právních předpisů EU.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down