24.02.2020 | 05:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Srovnání kvality siláží vyrobených v roce 2019 s předchozími léty

Společnost AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o., již 23 let zadává rozbory krmiv do databanky krmiv, statisticky je vyhodnocuje a porovnává kvalitu objemných krmiv za poslední rok s jednotlivými uplynulými ročníky. Hodnocení krmiv vychází ze systému monitoringu analytických rozborů krmiv v rámci ČR. V databance krmiv bylo do konce roku 2019 shromážděno již 95 835 rozborů krmiv.

Výroba a kvalita objemných krmiv je stále více ovlivňována postupnou změnou klimatu. Mění se charakter počasí a pranostiky našich prarodičů vycházely z toho, že se pravidelně opakovala období s určitým typem počasí. Například Medard, kdy hospodáři věděli, že do té doby musí sklidit, protože pak bude pršet. Počasí začíná mít lokální charakter a jsou oblasti, kde zaprší a nebo je sucho. Deště jsou intenzivní, voda pak rychle odteče a nestačí se vsáknout. Začíná se projevovat dlouhodobé sucho a klesá spodní hladina vod a mnohé studny vysychají. Změny v klimatu se nedotýkají jen množství vyrobených krmiv, ale mají vliv na kvalitu, změnu vnitřní struktury rostlin a také i na celkový vývoj objemných krmiv.

Archivovaná jsou pouze krmiva, analyzována ve vybraných laboratořích v ČR, která splňují stejná kritéria hodnocení a výpočtu, aby v daném časovém úseku bylo možné jejich porovnání. Do tabulek 1 až 4 jsou zařazené průměrné hodnoty z víceletých bílkovinných siláží, analyzované vždy od 20. 6. do 20. 12. daného roku. Rozbory siláží kukuřic a siláží z mačkaného vlhkého zrna jsou zařazeny do tabulek z období od 1. října do 20. prosince. Pro přehlednost jsou v tabulkách uvedené pouze průměrné hodnoty základních živin krmiv, spolu s hodnotami ovlivňujícími fermentační proces. Lepší orientaci v tabulkách mezi základními živinovými ukazateli nám usnadňuje barevné označení – maximální hodnoty jsou označeny červeně a minimální hodnoty zeleně. Základní živiny – NL, NEL, vláknina, ADF, NDF, hemicelulóza (je to % z celkové hodnoty NDF), škrob a popel jsou uvedeny ve 100% sušině, ostatní ukazatelé jsou uvedené v původní hmotě. U každé tabulky je vypočten průměr živin krmiva za sledovaných 23 let. Průměrné hodnoty pak umožňují zemědělským podnikům porovnávání živin mezi jednotlivými ročníky.

Siláže z vojtěšky

V roce 2019 v květnu spadlo dostatečné množství srážek, a tak první seče pícnin byly v normálu se standardním výnosem. Siláže z vojtěšky (tabulka 1) vykazují průměrnou sušinu 37,3 %, obsah dusíkatých látek však klesl pod průměrnou hodnotu a je 20,4 %. Vláknina se již šestým rokem dostává nad 27 %. Pokud však porovnáme ADF a NDF a propočteme % hemicelulózy, zjistíme, že hodnota je relativně vysoká 19,1 % z NDF. V roce 2015 však byla nejvyšší 21,6 %, v roce 2016 byla 16,3 % a v roce 2017 byla 17,7 %. Z toho lze usuzovat na dobrou stravitelnost vlákniny, ale bude záležet na stupni lignifikace rostliny a z naměřených hodnot můžeme předpokládat standardní či mírně podprůměrnou produkční účinnost vojtěškových siláží.*

Ing. František Mikyska

Agrokonzulta Žamberk, spol. s r. o.

Více najdete v Našem chovu 3/2020.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down