23.07.2001 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Srovnávací testy výživy brojlerových králíků

Podnikání v oblasti výkrmu králíků si počátkem 90. let zvolilo nemálo lidí a to z různých důvodů. Pro někoho to byl nutný zdroj obživy, pro jiného koníček převedený do materiální podoby a pro dalšího výzva v oblasti, která se zdála být dostatečně perspektivní, moderní i dlouhodobá.

Většina chovatelů využívá poměrně dobře fungující technologie chovu a odchovu. Chovný materiál, zpravidla nakupovaný v zahraničí, je také dostatečně kvalitní u podstatné části chovatelů. Největší potíže však nastávají s udržením produktivity chovu, jak z pohledu zdravotního stavu, tak zejména z pohledu kvalitní výživy brojlerových králíků. Síť podniků zemědělského zásobování sice dávala předpoklad výroby kvalitních krmných směsí v každém regionu, ne vždy se ovšem podařilo tento záměr naplnit. O tom by mohlo vyprávět mnoho chovatelů, kteří již své úvěry zatížené chovy nikdy nepostavili na nohy a mnozí další jen za cenu velkých ztrát na finální produkci, které představovaly mnohdy 30 % i více. V začátcích chyběla odborná literatura i praktické zkušenosti zejména ze zahraničí a i informace, které byly k dispozici o receptuře skladbě směsí, se ukázaly jako ne zcela vhodné pro požadavky fyziologie králíka. Mám na mysli zejména výši obsahu vlákniny a její strukturu, používání živočišných mouček, množství škrobu a cukru a v neposlední řadě i mikro- a makroprvky a aminokyseliny v doplňcích biofaktorů.
Za této situace dostal ÚKZÚZ Brno, pobočka Havlíčkův Brod, úkol sestavit z dostupných informací a zkušeností krmnou směs pro výkrm brojlerových králíků, která by sloužila jako internacionální test, to znamená byla by neměnná v receptuře i základních živinových ukazatelích po několik let. Tak by sloužila jako kontrolní skupina testu pro nově vytvořené receptury. Receptura se vyvíjela zejména při biologických pokusech a zkouškách, kdy byly nově zařazovány krmné komponenty a mnohokrát byla optimalizována na umělých modelech za využití databanky krmiv programu Agrokonzulty Žamberk. Výsledky byly průběžně prezentovány na seminářích chovatelů brojlerových králíků v Praze-Suchdole, někdy též formou diskusních kroužků mezi chovateli a odborníky řešícími tuto problematiku. V současné době probíhá druhá etapa, kterou tvoří porovnání kvality směsí pro výkrm brojlerových králíků výrobců v různých regionech. V této etapě byli osloveni chovatelé, kteří měli o provedení pokusu zájem, jmenovitě jde o Dvůr Lnáře, SHR Prchalová, Bocus Letohrad a Hodkovice nad Mohelkou a k nim příslušní výrobci krmných směsí - ZZN Strakonice, Krmivo Mohelský, Bocus Letohrad a ZZN Polepy .
V tabulkové části jsou uvedeny výsledky a údaje, ze kterých se vychází při vyhodnocování krmivářských testů a biologických zkoušek. U každého chovatele se dodržovala metodika ÚKZÚZ, podle které byly všechny pokusy provedeny, do zásad odchovu u jednotlivých chovatelů nebylo zasahováno a zůstaly zachovány podle jejich zvyklostí, příkladem je okyselování vody různými doplňky, používání krmné slámy či sena, restrinkce krmení po odstavu, případně zařazení medikačních prostředků na doporučení veterinárního lékaře. Záměrně jsou zařazeny výsledky všech pokusů tak, aby bylo názorně vidět, jak zcela totožná směs IT ÚKZÚZ dosáhla ve všech chovech rozdílných výsledků, a to zejména v denním přírůstku a spotřebě krmiva na jeden kg přírůstku živé hmotnosti. V porovnání s pokusnými směsmi, které byly v tomto případě nakupovány od výše zmíněných dodavatelů, však ve všech případech jednotná krmná směs vykazovala lepší parametry. Tuto skutečnost nejlépe vyjadřuje koeficient produkční účinnosti směsí (podle Brügemanna).
Problematika výživy brojlerových králíků je spojená s rentabilitou chovu, a proto vyžaduje spolupráci všech zainteresovaných stran. Výsledky provedených pokusů, ve kterých budeme dále pokračovat, mají za úkol zmapovat současný stav a dodat nové informace a poznatky pro chovatelskou veřejnost.
Ing. Jaromír Kvaček, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down