05.06.2007 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stáj byla modernizována za provozu

Přestože existuje v odvětví chovu prasat mnoho problémů, investice do této komodity neustávají a vznikají moderní objekty vybavené kvalitními technologiemi. Příklad využití letitých staveb pro rekonstrukci na nové fungující stáje nabízí farma Mikálka v Moravském kraji.

Farma Mikálka leží nedaleko Moravských Budějovic a hospodaří na 900 hektarech zemědělské půdy. Její vlastník Ing. Eduard Kadrnka začal farmařit již v roce 1992. K vrácenému statku s vlastními 50 hektary si pronajal dalších 850 ha. „Mojí prioritou bylo spíše navyšování podílu vlastní půdy než investice do strojů a do přestaveb budov,“ říká Ing. Kadrnka. Dnes dosahuje výměra vlastní půdy 60 %, což podle jeho slov výrazně zvýšilo stabilitu podniku. „I přes tyto velké investice do nákupu půdy se podařilo část prostředků použít na modernizaci rostlinné a živočišné výroby. V minulosti byla například modernizována stáj pro březí a jalové prasnice. Největší investice však proběhla právě v současné době – kompletní přestavba porodny prasat a odchovny selat,“ upřesňuje chovatel.
Kromě zemědělské prvovýroby je Ing. Kadrnka také aktivně činný ve Společnosti mladých agrárníků ČR, kde zastává funkci prvního viceprezidenta. Tuto společnost zastupuje v Monitorovacím výboru Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Produkce selat
Z rostlinné výroby jsou nejvíce zastoupeny obilniny (zhruba 50 procent výměry) a řepka (170 ha). Dále se na farmě pěstuje kukuřice na siláž, mák, hrách a osivo kostřavy luční. Živočišná výroba je zaměřena na produkci selat (asi 5000 kusů ročně). Z tohoto počtu se 80 % prodává ve hmotnosti okolo 25 kg, zbytek se dokrmuje do jatečné hmotnosti na druhé farmě Spetice. Na této farmě probíhá také výkrm 250 býků masných plemen.
Modernizaci porodny na farmě Mikálka prováděla společnost Agrico Třeboň: „Společnosti Agrico jsem v minulosti svěřil rekonstrukci stáje pro březí a jalové prasnice a s jejím výsledkem jsem byl spokojen. Oslovil jsem ji proto spolu s jinými firmami i tentokrát. Z výběrového řízení vyšla firma Agrico vítězně,“ říká Ing. Kadrnka. Celková investice se pohybuje kolem osmi miliónů korun, projekt bude podpořen z operačního programu Investice do zemědělského majetku (opatření 1.1.1.), v němž farmář požádal o dotaci ve výši 35 % přijatelných výdajů (v současné době probíhá uznávací řízení).
Původní stlaná vazná porodna s klasickým shrnovačem mrvy fungovala na tamní farmě od roku 1989. Při nynější výměně technologie nedošlo k zásahům do stávajících svislých a nosných konstrukcí, oken (využilo se vysoké světlosti původní stáje), dveří, podlah a konstrukce podhledu a střechy. Všechny nově nainstalované technologie byly umístěny nad stávající podlahu, jejíž reliéf byl vyrovnán betonem.

Pro porod i odchov
Porodna je rozdělena na šest samostatných sekcí (tři sekce po 12 a tři po 16 prasnicích) o celkové kapacitě 84 porodních míst, což přibližně odpovídá původnímu zatížení stáje.
Porodní kotce s celoroštovou podlahou jsou umístěny na vyvýšené kejdové plastové vaně Agrivan. Vypouštění do jímky je řešeno systémem vodotěsného potrubí vyrobeného z PVC spojujícího jednotlivé kotce, z nichž odpadní tekutina odtéká pomocí šoupat a centrální svodné větve na vnější straně stáje.
Samotné kotce jsou vybaveny fixační klecí pro prasnici, korytem, příkrmovým krmítkem pro mláďata, napáječkou pro matku i selata, topnou podlážkou a doupětem pro selata. Tento systém zajišťuje vynikající prostředí pro odchovávaná selata.
Odchovna selat do hmotnosti 25 kilogramů je rozdělena do pěti sekcí po 144 kusech, z nichž každá má vlastní automatický ventilační systém umožňující přesné nastavení jednotlivých podmínek klimatu podle růstové kategorie po sekcích) a také přívod napájecí vody a s tím související možnost medikace. V každé sekci je umístěno osm kotců s jednotlivou kapacitou 18 selat.
Krmení selat je zajišťováno pomocí samosesypného zvlhčovacího krmítka, umístěného na rozhraní dvou kotců. Tato krmítka jsou zásobována směsí z automatické krmné linky se zásobníkem o kapacitě pět tun krmiva. V každém kotci mají selata k dispozici dvě napáječky, topnou podlážku a výklopnou desku (doupě).
Ve všech sekcích na porodně i odchovně funguje systém příčného podtlakového větrání s plynulou automatickou regulací. Zdrojem informací jsou vnitřní teplotní čidla v každé sekci.
Stáj byla modernizována za provozu, což obvykle přináší do chovu neklid a stresové situace. „Díky dobré přípravě a koordinaci s pracovníky firmy Agrico při projekci i vlastní realizaci se ale celý projekt zvládl na jedničku a dokonce jsme ani nemuseli snižovat stav prasnic,“ uzavřel Ing. Kadrnka.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down