19.09.2023 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Statiny jako manipulátory bachorové fermentace

Tato in vitro studie ověřovala účinky statinů (atorvastatin, rosuvastatin a simvastatin; 1, 10 a 100 mg/l) na bachorovou produkci metanu (CH4), kdy jejich účinnost na inhibici metanogeneze klesala následovně: simvastatin > atorvastatin > rosuvastatin. Simvastatin (10 mg/l) a atorvastatin (100 mg/l) potlačily (p < 0,05) metanogenezi o 9,3 %, respektive o 13,2 %, bez negativních účinků na bachorovou fermentaci. Produkce CH4 byla nejvíce snížena (p < 0,05; –26,2 %) simvastatinem (100 mg/l), avšak i s metanogenezí byla inhibována celková fermentace. Z výsledků vyplývá, že účinky statinů jsou závislé na jejich typu a koncentraci.

Účinky statinů (atorvastatin, rosuvastatin a simvastatin; 1, 10 a 100 mg/l) na byly hodnoceny pomocí 24hodinové laboratorní inkubace (tři opakování ve třech samostatných dnech) s bachorovou tekutinou, která byla získána od dvou kanylovaných krav. Inkubace byly provedeny dle Joch et al. (2019) ve vodní lázni (SW 22, Julabo, Německo) při teplotě 39 °C. Po ukončení inkubací byl tlak v lahvích změřen manometrem (Traceable, Fisher Scientific, Pittsburgh, USA), koncentrace CH4 a TMK byla stanovena pomocí plynového chromatografu (GC 82 F, Labio, Česká republika). Koncentrace amoniakálního dusíku byla zjištěna dle Weatherburn (1967) a zdánlivá stravitelnost sušiny gravimetricky. Statistická analýza (ANOVA) byla provedena pomocí PROC MIXED v SAS (SAS Enterprise Guide 6.1, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).

Všechny tři statiny snížily in vitro produkci CH4, ale jejich účinek se individuálně lišil.

Výsledek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0723 a NAZV QK23020011.

 Ing. Vadroňová Mariana, 1,2,

Ing. Joch Miroslav, Ph.D.,1,2

Ing. Výborná Alena2,

Ing. Jochová Kateřina Ph.D.1

1) Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, ČZU Praha  

2)Výživa a krmení hospodářských zvířat,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Kontakt: vadronovam@af.czu.cz

Celý článek najdete v Našem chovu 9/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down