Koncem června se brněnské výstaviště stalo dějištěm přehlídky hospodářských zvířat.
V rámci Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky se představilo asi 80 koní nejrůznějších plemen. Asociace chovatelů koní ČR připravila bohatý program
s mottem „Krása a síla chladnokrevných koní.“ Představila se impozantní chladnokrevná plemena koní – českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik.

 

Diváci mohli také vidět přehlídku českého a moravského teplokrevníka. Moravský teplokrevník je kůň, který byl vždy chován, především v oblasti Přerovska a Kroměřížska. Viděli jsme i ukázky jejich využití ve sportu.

V pavilonu F se představila i další plemena, jako je hafling,  starokladrubský kůň, fríský kůň, minihorses i poníci. Příznivci koní je viděli v zápřeži – ve vozatajské soutěži, pod sedlem i ve volnosti.

Program výstavy zajišťovaný ASCHK se střídal s ukázkami westernových disciplín pod záštitou Paint Horse Cub ČR a Appaloosa Horse Club ČR. V různých disciplínách byli předvedeni paint horses, appalooosy, arabský kůň, quarter horses, ale i shetlandský pony a welsh cob.

Přehlídka chladnokrevníků

Diváci mohli vidět přehlídku velmi krásné koekce chladnokrevných hřebců. Českomoravský belgický kůň (ČMB) tmavý ryzák 2942 Almar se narodil 2. 4. 2004 (otec 2767 Alan, matka 55/716 Markýza). Dalším předváděným hřebcem  ČMB byl tmavý ryzák 2907 Arnold (nar. 5. 4. 2003, otec 2767 Alan, matka 61/763 Amíra). V majetku Zemského hřebčince v Tlumačově je také ryzák ČMB  hřebec 1701 Béďa (nar. 8. 3. 2009, otec 2954 Baron ze Zubří, matka 55/308 Beata).

Hřebec 1435 Markon, ryzák ČMB se narodil 4. 3. 2007 (otec 2670 Mazur, matka 55/327 Hera). Norické koně zastupoval hřebec 1152 White Tiger, hnědý skvrnitý bělouš (nar. 6. 4. 2003, otec 732 Wendys, matka 13/436 Ivana).

Přehlídky chladnokrevníků se zúčastnil také hnědý bělouš, slezský norik 2885 Steiman (nar. 6. 3. 2002, otec 2691 Streimur, matka 69/194 Francina). Šampionem výstavy mezi chladnokrevnými hřebci byl odbornou komisí vybrán plemenný českomoravský belgický hřebec 1435 Markon.

 

Soutěžily také klisny

Chladnokrevné klisny se utkaly v kategorii tříletých nejprve podle plemen a nakonec byla určena nejlepší z nich.

Mezi tříletými klisnami slezského norika se nejlépe umístila na prvním místě tmavá ryzka 67/316 Polly (nar. 12. 3. 2010, otec 2415 Hugo, matka 69/71 Alice), druhá byla tmavá ryzka 67/326 Sandra (nar. 10. 5. 2010, otec 2957 Hardy, matka 70/346 Iva), třetí také tmavá ryzka  63/773 Lucka (nar. 9. 3. 2010, otec 2910 Biskup, matka 71/416Zentra)  a na dalších místech skončily hnědka 67/328 Tamara (nar. 12. 4. 2010, otec 2957 Hardy, matka 70/13 Týna)  a ryzka 60/603 Linda (nar. 17. 4. 2009, otec 2859 Nonet, matka 54/3441 Dita).

Tříleté klisny plemene českomoravského belgického si rozdělily následující pořadí. Nejlépe skončila ryzka 20/701 Béva II. (nar. 11. 2. 2010, otec 2955 Bošar, matka 55/983 Hela), druhá byla ryzka 61/422 Brita (nar. 3. 3. 2010, otec 1314 Baroš, matka 61/55 Arka), třetí tmavá ryzka 63/749 Kira (nar. 29. 4. 2010, otec 1315 Mazut-2, matka 55/737 Korzeta) a čtvrtá potom ryzka 57/44 Pája (nar. 6. 6. 2010, otec 553 Parbon, matka 61/111 Arisa).

 

Klisny se svými hříbaty

Velmi zajímavé a také zábavné bylo předvedení klisen s jejich posledními hříbaty. Ve skupině slezských noriček se po předvadišti prošla ryzka  64/619 Moneta (nar. 30. 3. 2005, otec 2536 Neubran, matka 64/259 Mony) a následovala ji kobylka Melodie po hřebci 2691 Streimur. Klisna, světlá hnědka  72/106 Natálka (nar. 16. 3. 2008, otec 2868 Nacho Salazar-ZV, matka 69/688 Arleta) měla s sebou hřebečka jménem  Bigas po 2952 Brys Slezský. Ryzá klisna 72/208 Nula (nar. 13. 5. 2008, otec 2415 Hugo, matka 69/744 Chůze) předvedla kobylka po 1443 Negir a po to samém hřebci bylo i hříbě, kobylka klisny – matky klisny Nuly, ryzky  69/744 Chůze (nar. 14. 5. 2002, otec 2636 Hene, matka 69/848 Zika).

Komisi se nejvíce líbila Moneta s Melodií.

Šest klisen českomoravského belgika  také předvedlo svá hříbata. Hřebeček Aston po 2989 Aron přišel s matkou, tmavou ryzkou 61/251 Sága (nar. 5. 5. 2007, otec 2882 Sagir, matka 65/55 Arka). Ryzá klisna 61/206 Samara (nar. 7. 4.2006, otec 2768 Sany, matka 54/692 Mary) s sebou měla klisničku Sagina po 1699 Agy. Také další tři hříbata byly klisničky, a to dcera světlé ryky, klisny 13/905 Lucka (nar. 28. 1. 2003, otec 302 Agran -2, matka 20/14 Květa) Libra po 2942 Almar a ryzka 55/586 Heda (nar. 15. 3. 2008, otec 2633 Amír, matka 55/6 Helada) hříbě Halina po 1726 Subar, ryzá klisna 55/6 Helada (nar. 10. 4. 2000, otec 2601 Arpád, matka 55/679 Halka) přivedla hříbě se jménem Hedvika po 2882 Sagir. Vranka 11/460 Dibora (nar. 26. 7. 2008, otec 1060 Bosbar 2, matka 16/254 Zita) se pochlubila svým prvním hříbětem, hřebečkem jménem Baron Pikárenský po 1701 Béďa.

Porotě se nakonec nejvíce líbila Sága a její Aston, ryzáček, který se narodil 13. 3. 2013.

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Stejně jako v předchozích letech se i letošní přehlídka prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat odehrála v režii akciové společnosti Genoservis. Více než třetinu z pětadvaceti vystavených zástupců mateřských a otcovských plemen a hybridních linií pocházejících z jejího genetického centra prasat v Bouzově – Podolí doplnila ještě zvířata z dalších pěti podniků, respektive z chovu Ing. Miloslava Janečka z Velehrádku, ZD Rosice, ZOD Úmonín, Agro Slatiny, a. s. a Zemas, a. s. Čejč.

Národní výstava představila celý hybridizační program od zvířat čistokrevných plemen, přes prasničky F1 generace až po hybridní jatečné kombinace.
O komentář předváděného vzorku sedmnácti zvířat mateřských plemen reprezentovaných českým bílým ušlechtilým (ČBU), českou landrase (ČL) a jejich kříženci (ČBU x ČL), dále otcovských plemen v zastoupení duroca (D), pietraina (Pn) a konečně kanců syntetických linií H38 (Pn x D, D x Pn), H48 (BO x Pn, Pn x BO) a H84 (s 87,5% podílem krve Pn) se pak podělili ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě (SCHPCM) Ing. Jan Stibal a hlavní šlechtitel zmiňované plemenářské firmy Ing. Filip Offenbartl. Součástí expozice prasat byla i prezentace přeštického černostrakatého plemene v zastoupení šestiměsíčního kanečka (po otci Amperor a matce po kanci Pirátek) a dvou přibližně stejně starých prasniček (polosester po otci Akoga a matkách po Pirátkovi a Wiskontovi) z jihomoravského podniku Zemas, a.s. Čejč.
Více se dočtete v týdeníku Zemědělec a srpnovém čísle časopisu Náš chov

Národní holštýnský šampionát byl zorganizován na pátek 28. června a byl součástí Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v areálu BVV v Brně.
Chovatelé holštýnského skotu, kteří během roku absolvovali několik přehlídek, berou tuto největší chovatelskou akci jako další příležitost k porovnání výsledků své dlouholeté práce se svými kolegy.

V soutěži se utkalo šestašedesát holštýnských krav a jalovic. Hodnotitelem národního šampionátu byl zahraniční sudí, jenž tentokráte přijel z Francie. Mladý klasifikátor francouzské holštýnské asociace Jean-Philippe Duchange je rovněž chovatelem – má padesát holštýnských krav v Normadii.

 

Holštýnské plemenice soutěžily v kategorii plemenných jalovic společně s red holštýnskými, a to ve dvou skupinách po osmi zvířatech. Další kategorií byly krávy na 1. laktaci, pro soutěž rozdělené také do dvou skupin, dvě byly skupiny krav na druhé laktaci a nakonec se představily krávy na třetí a vyšší laktaci.

 

Red holštýnské prvotelky a krávy na druhé a další laktaci, kterých se sešlo celkem osm, soutěžily mezi sebou v oddělené skupině.

 

Rozhodčí vybral v každé skupině tři nejlepší plemenice a ty se potom utkaly mezi sebou o vítězství v kategorii. Dvě z nich, ty nejlepší z každé věkové skupiny, se probojovaly do závěrečného finále o Národní šampiónku a rezervní šampiónku (vícešampiónku) roku 2013

 

 

 

Vítězné jalovice

 

Při posuzování jalovic se Jean-Philippe Duchangezaměřil na hodnocení mléčného charakteru, jemnosti žeber, kůže, ušlechtilosti hlavy, ale také na pevnost horní linie a stav končetin a harmonii pohybu.

 

Na prvních třech místech se umístily jalovice z chovůAgras Bohdalov, a. s., ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. a Dobrosev a. s. Dobronín. Nejlepší byla černostrakatá 486704-961 Agras Lucka (JEEP NEA-502 x GOLDWYN NXA-457), a dále redky – druhá 316370-921 KRA-HO Cittaria RED (INFRAROUGE RED-571 x CANVAS NUN-107) a třetí Dobronin Patty RED 4 (INFRAROUGE RED-571 x SEPTEMBER NEA-138).

 

 

 

Nejlepší prvotelky

 

 

U prvotelek rozhodčí přidal také důraz na tvarové vlastnosti vemene. V této kategorii nakonec zvítězila289011-921 Chorusic Sangria (SANCHEZ NEA-538 x ZENITH NGA-587) z chovu 1. zemědělská a. s. Chorušice. Rozhodčí u ní vyzdvihl velmi dobře utvářené končetiny a prostorné vemeno s výborným zadním upnutím. Stříbrná 215023-971 Genos Květa (SUPER NXA-831 x BOLTON NEA-490) z Letohradské zemědělské spol. s r. o., má podle sudího nejlépe utvářené vemeno z celé skupiny a pevnou horní linii. Na třetím místě v silné konkurenci skončila 3. 282800-932 Meclov Fanatička 22 (THUNDER W RED-478 x SEPTEMBER NEA-138) z chovu Meclovská a. s.

 


Krávy na druhé laktaci

 

 

 

 

 

Při posuzování dojnic na druhé a další laktaci kladl sudí důraz na to, že podle něho by vemeno ve této kategorii mělo být ještě velmi dobře upnuté a nemělo by dosahovat pod hlezno.Tyto i další požadavky na exteriér splnila vítězná 428321-961 Agras Alka (RAMOS NEA-026 x JAZZMAN NEA-459) z chovu Agras Bohdalov a. s., která má výborné utváření končetin a vynikající zadní upnutí vemene. Dojnice na druhém místě, 171559-953 Ostretin Nela 5 (FIBRAX NXA-644 x MASCOL NEA-392), pochází ze ZS Ostřetín a. s. Na bronzové příčce se v této kategorii umístila 404691-961 Petra (ALTON NXA-507 x BOLIVER NXA-343) z chovu ZDV Novoveselsko.

 

Kategorie nejstarších

V kategorii krav na třetí a další laktaci se soutěžilo šest plemenic. Tou nejlepší byla podle rozhodčího 171286-953 Ostretin Iveta 15 (NUMBER NGA-576 x HORUS NXA-386) ze ZS Ostřetín a. s. Chovatelé z Ostřetína se radovali také z druhého místa, které získala 171583-953 Ostretin Loriotka 12 (EROTIC NXA-063 x BUCKEYE NXA-499). Třetí v této kategorii skončila nejstarší kráva 175172-921 KRA-HO Sottera (POTTER NEA-198 x LOBITO NXA-124) ze ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s., která se narodila 2. prosince 2006.

Soutěž red holštýnek

Ve skupině červenostrakatých holštýnských krav soutěžilo osm plemenic různých věkových kategorii. O přízeň rozhodčího bojovaly čtyři prvotelky a čtyři krávy na druhé a další laktaci. Nakonec na pomyslné stupně vítězů vystoupaly starší krávy. Nejlepší se stala kapacitní dojnice s velmi dobře utvářeným vemenem 363001-961 Dobronin Patty RED 2 ET (SEPTEMBER NEA-138 x NORBY 270-525) z Dobrosevu a. s. Dobronín. Na druhé místo postoupila 235841-921 KRA-HO Kelly RED (KIAN RED-486 x JUMBO NEA-458) z Krásné Hora nad Vltavou a na třetí 279066-932 Kiera (LASER RED-512 x RENO RED-426) z chovu FADIS Osiva.

Vyhlášení těch nejlepších

V závěru národního šampionátu byla nejprve určena dojnice s nejlepším vemenem. Podle Jean-Philippe Duchange nejlépe utvářenou mléčnou žlázu s vynikajícím předním i zadním upnutím vynikala Ostřetínská 171286-953 Ostretin Iveta 15 (NUMBER NGA-576 x HORUS NXA-386).

Zlatým hřebem Národního šampionátu holštýnského skotu v Brně bylo vyhlášení národní šampiónky a rezervní šampiónky pro rok 2013. Na předvadišti se sešly dvě nejlepší dojnice z každé kategorie a francouzský rozhodčí po chvíli napětí vybral redku. Národní šampionkou pro rok 2013 se stala 363001-961 Dobronin Patty RED 2 ETz chovu Dobrosev a. s. Dobronín. Jako více šampionku sudí vybral chorušickou 289011-921 Chorusic Sangria (SANCHEZ NEA-538 x ZENITH NGA-587).

 

Klíčové informace:

·         Soutěže o nejlepší holštýnskou dojnici roku se zúčastnilo šestašedesát plemenic.

·         Rozhodčím Národního šampionátu holštýnského skotu v Brně byl člen francouzské holštýnské asociace Jean-Philippe Duchange.

·         Národní šampiónkou roku 2013 se stala 363001-961Dobronin Patty RED 2 ETz chovu Dobrosev a. s. Dobronín.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down