Společnost Genoservis, a. s, je jednou z deseti oprávněných organizací, které mohou v souladu se zákonem o plemenitbě č. 154/2000 vykonávat některé činnosti spojené se šlechtěním prasat. O koncepci šlechtění našeho nejvýznamnějšího mateřského plemene – českého bílého ušlechtilého - jsme hovořili s hlavním šlechtitelem společnosti se sídlem v Grygově Ing. Filipem Offenbartlem.

 

Mohl byste v úvodu představit činnost společnosti na úseku šlechtění prasat?

Do genetického programu chovu prasat společnosti Genoservis je zapojeno šest šlechtitelských chovů, přitom pět jich je v genetickém centru Bouzov – Podolí a zbývající na farmě Žirovnice – Cholunná. Šlechtění zde probíhá jak v režimu národního šlechtitelského programu pod záštitou Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, tak kooperujeme se zahraniční firmou Nucleus, která reprezentuje francouzský národní program. Důvodem je snaha o vytvoření dostatečně velké selekční základny, která umožňuje produkovat zvířata špičkové kvality po níž chovatelé volají. Při selekci je využívána nejmodernější metoda výpočtu plemenných hodnot BLUP animal modelu. Získaná data reprodukce a testace užitkových vlastností se posílají každý týden k centrálnímu zpracování. Ve stejném intervalu se pak aktualizují plemenné hodnoty evidovaných plemenných kanců, prasnic i potomstva. V systému šlechtění standardně využíváme poznatky molekulární genetiky. Nedílnou součástí našeho snažení je pak kladení důrazu na zdravotní status zvířat a farem. Ne nadarmo se říká, že zdraví je nejlepší genetika. Je proto dobře, že svaz chovatelů prasat má zdravotní program, do něhož jsme samozřejmě také zapojeni. Jeho základním pilířem je certifikace farem, jejímž výstupním protokolem je osvědčení o chovu prostém od základních produkčních nákaz jako jsou PRRS, aktinobacilóza, mykoplazmóza, sípavka a dyzenterie prasat.

Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu Náš chov

Stejně jako v předchozích letech se i letošní přehlídka prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat odehrála v režii akciové společnosti Genoservis. Více než třetinu z pětadvaceti vystavených zástupců mateřských a otcovských plemen a hybridních linií pocházejících z jejího genetického centra prasat v Bouzově – Podolí doplnila ještě zvířata z dalších pěti podniků, respektive z chovu Ing. Miloslava Janečka z Velehrádku, ZD Rosice, ZOD Úmonín, Agro Slatiny, a. s. a Zemas, a. s. Čejč.

Národní výstava představila celý hybridizační program od zvířat čistokrevných plemen, přes prasničky F1 generace až po hybridní jatečné kombinace.
O komentář předváděného vzorku sedmnácti zvířat mateřských plemen reprezentovaných českým bílým ušlechtilým (ČBU), českou landrase (ČL) a jejich kříženci (ČBU x ČL), dále otcovských plemen v zastoupení duroca (D), pietraina (Pn) a konečně kanců syntetických linií H38 (Pn x D, D x Pn), H48 (BO x Pn, Pn x BO) a H84 (s 87,5% podílem krve Pn) se pak podělili ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě (SCHPCM) Ing. Jan Stibal a hlavní šlechtitel zmiňované plemenářské firmy Ing. Filip Offenbartl. Součástí expozice prasat byla i prezentace přeštického černostrakatého plemene v zastoupení šestiměsíčního kanečka (po otci Amperor a matce po kanci Pirátek) a dvou přibližně stejně starých prasniček (polosester po otci Akoga a matkách po Pirátkovi a Wiskontovi) z jihomoravského podniku Zemas, a.s. Čejč.
Více se dočtete v týdeníku Zemědělec a srpnovém čísle časopisu Náš chov

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down