01.12.2021 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030

Bezpečnost potravin je vládami ČR dlouhodobě označována jako jedna z priorit ČR. Oblast výživy je zásadní z pohledu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva
a prakticky se dotýká oblastí produkce zemědělských surovin a jejich zpracování na potraviny. Usnesením č. 323 ze dne 29. března 2021 schválila vláda ČR novou Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2030.

Dokument navazuje na předcházející strategické dokumenty ČR v předmětných oblastech. Cílem Strategie je stanovit priority ČR v oblasti zajištění bezpečnosti potravin a v oblasti výživy pro období 2021-2030. Klíčovou prioritou je zajištění bezpečnosti potravin. Oblast výživy je v tomto kontextu chápána jako zdravotně strategická oblast prvořadého významu. Strategie vznikla v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí.

Na základě Strategie bude následně během roku 2021 připraven implementační akční plán stanovující konkrétní úkoly dotčeným subjektům. Na jeho přípravě se budou podílet všechny zainteresované organizace.

Vize a cíle

Východiskem pro stanovení cílů je vize, představa, jakých cílů bychom chtěli Strategií dosáhnout. Vize uvedená ve Strategii říká: „Robustní, flexibilní a dlouhodobě udržitelný systém bezpečnosti potravin zajišťuje, že provozovatelé potravinářských podniků uvádí na trh pouze bezpečné potraviny. Spotřebitelé sami aktivně vyhledávají snadno dostupné informace
o potravinách, díky kterým mají možnost informované volby. Nabídka potravin umožňuje správnou výživu podporující zdraví populace a vybraných rizikových skupin obyvatelstva.

V souladu s vizí definuje Strategie strategické cíle. Ty jsou definovány s ohledem na potřeby a možnosti ČR limitované technickými, personálními a finančními kapacitami. Proto místo široce pojaté koncepce s intervencemi v mnoha oblastech se Strategie soustředí na několik hlavních oblastí a jejich rozvoj. Definovány jsou dva strategické cíle a v nich čtyři prioritní oblasti. Každou prioritní oblast dále zpřesňují oblasti zájmu, pro které budou stanovena konkrétní opatření definovaná akčním plánem, jež by měl být předložen do konce roku 2021 ke schválení vládě ČR.*

Ing. Petr Beneš

Ministerstvo zemědělství

Celý článek najdete v Krmivářství 6/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down