06.05.2020 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Střevní mikroflóra a zdravotní stav drůbeže

Změna z embryonálního vývoje do samostatného života je u všech teplokrevných živočichů spojena s přechodem z téměř sterilního prostředí do prostředí osídleného mnoha dalšími formami života. Nově narozený jedinec je od prvních sekund života konfrontován s různými formami života, včetně těch nejjednodušších, jako jsou bakterie nebo viry. Aby tento přechod byl co nejméně problémový, způsob příchodu na svět zajišťuje i úvodní inokulaci bakteriemi rodičů, bakteriemi s pozitivním vlivem na zdravotní stav.

U savců je toho docíleno průchodem porodními cestami včetně kontaktu s anální mikroflórou. U ptáků je toho docíleno opakovaným kontaktem kloaky slepice s vejci. To umožňuje osídlení trávicího traktu mláďat mikroflórou rodičů, mikroflórou, která je typická pro daný druh a rodičům umožnila dožít se až do reprodukčního věku.

U lidí je tento proces výjimečně narušen, a to u dětí, které přijdou na svět císařským řezem. U kuřat z líhní je přenos střevní mikroflóry z rodičů na potomky přerušen ve všech případech. Osídlování trávicího traktu kuřat je tak závislé pouze na zdrojích v prostředí, a pokud se v prostředí vyskytne např. salmonela, kuřata jsou touto baktérií snadno kolonizována. Přitom už od 70. let minulého století je známo, že kuřata experimentálně osídlená mikroflórou trusu dospělých nosnic jsou k infekci salmonelami velmi odolná.

Nové možnosti určení druhů bakterií

V posledních deseti letech se objevily nové techniky sekvenování nukleových kyselin, které jsou založeny na náhodném sekvenování velkého množství krátkých úseků DNA. Během 24hodinového procesu sekvenování lze získat 10 miliónů sekvencí, každou o délce 200 nukleotidů. Získané sekvence lze pak porovnat s příslušnými databázemi a na základě podobnosti je přiřadit k jednotlivým bakteriálním druhům. Z početního přiřazení sekvencí konkrétním bakteriálním druhům se pak rekonstruují kvantitativní poměry bakterií v populaci, ze které byla DNA izolována. Tento postup lze aplikovat na libovolné vzorky obsahující komplexní mikrobiální společenstva. Je ale obzvláště vhodný pro analýzu společenstev, která se sestávají z velkého počtu různých bakteriálních druhů, z nichž každý vyžaduje odlišné kultivační podmínky. Právě z těchto důvodů je pro charakterizaci mikrobiálních společenstev trávicího traktu sekvenační analýza velmi vhodná.

Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Kontakt: rychlik@vri.cz*

Více najdete v Našem chovu 4/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down