05.11.2021 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sulfan ve stájích prasat

Sulfan (sirovodík) patří k nejzávažnějším toxickým plynům ve stájích prasat. Příspěvek se zabývá sulfanem ve stájích prasat a vlivem obsahu síry v krmivu na koncentrace sulfanu ve stájovém vzduchu.

Sulfan (sirovodík, H2S) je bezbarvý plyn. Je těžší než vzduch a proto se shromažďuje ve spodních částech stáje (hlavně v podroštových prostorech). Tento plyn má typický zápach po zkažených vejcích. Lidský čich je schopen vnímat sulfan již při velmi nízkých koncentracích (0,0025 %). Vyšší koncentrace (více než 0,02 %) nejsou již lidským čichem vnímány. Je to způsobeno tím, že takto vysoké koncentrace sulfanu mají paralyzační účinek na čichové nervy (Svoboda 2017).

Sulfan patří k nejzávažnějším toxickým plynům ve stájích prasat. Sulfan a jeho iontové formy se vytvářejí hlavně biologickou redukcí síranů a nebo se tvoří při anaerobním biologickém rozkladu organických sirných látek, především proteinů (Svobodová a kol. 2017).

Vliv obsahu síry v krmivu na koncentrace sulfanu ve stájovém vzduchu

Tvorba sulfanu v organizmu prasat je zahájena mikrobiálním metabolismem sloučenin síry, které pochází z krmiva nebo jsou endogenně vylučovány do gastrointestinálního traktu a pokračuje vně v kejdě. V rámci gastrointestinálního traktu je tvorba a koncentrace sulfanu ovlivňována řadou faktorů jako je například složení potravy (Magee a kol. 2000), endogenní sekrece (Willis a kol. 1996) a absorpce epitelu (Suarez a kol. 1998). O distribuci a velikosti této počáteční produkce sulfanu, která se odehrává uvnitř zvířete, je bohužel známo jen málo. Sulfan vytvořený v gastrointestinálním traktu se vylučuje do vnějšího prostředí především jako složka fekálního materiálu produkovaného prasaty, ze kterého se snadno uvolňuje díky své vysoké volatilitě a velké povrchové ploše výkalů (Poulsen a kol. 2012).

Publikace byla podpořena projektem FVL/ ILLEK / ITA 2020, Veterinární univerzita Brno.

Literatura u autora

 Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.

Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Kontakt: SvobodaMa@vfu.cz

Celý článek najdete v Našem chovu 11/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down