08.02.2010 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Světová výstava myslivosti v Brně

Součástí veletrhů Techagro, Silva Regina a Animal Vetex, které se uskuteční na brněnském výstavišti od 21. do 25. března, bude divácky atraktivní Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví za účasti desítek vystavovatelů. V pavilonu Z však potrvá až do 28. března. Pojetí této jubilejní výstavy, poprvé v historii mysliveckého výstavnictví, opouští tradici dominantní a okázalé prezentace chovu zvěře pouze výstavou trofejí, ale zaměřuje se na všechny důležité etapy vývoje myslivosti a lovectví od roku 1910.

Výstava představí vývoj myslivosti a lovectví za uplynulých sto let. Expozice budou zaměřeny na chov zvěře v České republice včetně bažantnictví a obornictví, historii a současnost sdružování lovců a myslivců, myslivost a lov ve fotografii, v literární a hudební tvorbě i ve vývoji hudebních nástrojů, v malířství a grafice, v sochařství a řezbářství a mysliveckou a loveckou odbornou literaturu. Nebudou chybět významné myslivecké a lovecké exponáty našich a zahraničních muzeí, historický přehled vývoje loveckých zbraní, střeliva a optických systémů, prezentace domácích a zahraničních výrobců zbraní a střeliva i domácích a zahraničních výrobců lovecké a myslivecké výstroje. Věnovat se budou nezákonným zásahům do výkonu práva myslivosti (pytláctví) i myslivost a lovectví v evropských i vzdálených loveckých destinacích. Na veletrhu budou poprvé vystaveny vzácné sbírky zbraní a mysliveckých doplňků z depozitářů mysliveckých muzeí.
Na hlavní expozice týkající se prezentace myslivosti bude navazovat expozice loveckých trofejí, které pocházejí ze zvěře ulovené v Čechách. Trofeje zvěře ze zahraničních destinací budou vystaveny odděleně. Slovenská republika bude vystavovat kolekci loveckých trofejí ze slovenských honiteb, tyto trofeje jsou vždy středem zájmu většiny myslivců.

Místo konfrontace kooperace
Výstava není pořádána jenom pro lovce a myslivce, ale bude velkolepou přehlídkou dosud nevystavovaných předmětů používaných a vytvářených lovci a myslivci a prezentací jejich moderního přístupu k současným problémům fauny a přírody ve světě. Je to výstava pro širokou veřejnost, která má velmi často na myslivost a lovectví velice zkreslené pohledy a názory.
Cílem výstavy a vystavovatelů je podle doc. Ing. Miloslava Vacha, CSc., odborného garanta výstavy, přesvědčit veřejnost o nezastupitelnosti dobrovolné a vysoce odborné činnosti myslivců v kulturní krajině, kde řada autoregulačních mechanismů je potlačena a nebo vůbec neexistuje. Výstava nebude konfrontací mezi lovci, myslivci, ochránci přírody, rybáři, lesníky či zemědělci, ale o týmové kooperaci odborně fundovaných manažerů, kteří dokáží vnímat přírodu jako citlivý organismus, kde nebude uplatňována odborná ani politická nadřazenost v rozhodovacích procesech.
„Výstava musí být pravdivou výpovědí od historie až po současnost a nesmí nutit návštěvníka hesly a prohlášeními k tomu, aby povinně chválil činnost lovců a myslivců. Odměnou pro organizátory výstavy a českou a světovou myslivost bude, když alespoň polovina návštěvníků se zamyslí nad získanými informacemi a uzná, že lovci a myslivci svou péčí a entuziasmem uchovali tolik impozantních fragmentů přírody, které nenávratně zmizely všude tam, kde hospodařil člověk vnímající jenom své úzké hospodářské zájmy,“ dodává doc. Ing. Miloslav Vach, CSc.

Dvě sbírky zemědělského muzea
V rámci Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví představí na brněnském výstavišti své sbírky Národní zemědělské muzeum Praha. Jeho mimopražské pracoviště Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství z loveckého zámku Ohrada jej bude na výstavě reprezentovat bohatou expozicí. Prezentace Národního zemědělského muzea Praha se bude skládat ze dvou částí: výstavy Africké cesty Adolfa Schwarzenberga a ukázky trofejí jelenovitých z tzv. Sallačovy sbírky.
„Výstava Africké cesty mapuje aktivity Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky Hildy v Africe ve 30. letech 20. století. Součástí expozice budou dobové fotografie, trofeje afrických zvířat a etnografický materiál. Výstava bude částečnou rekonstrukcí původní schwarzenberské africké expozice, jež byla instalována na loveckém zámku Ohrada v roce 1937,“ řekl ředitel Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Martin Slaba.
Druhá část expozice, Sallačova sbírka, je jednou z největších kolekcí parohů jelenovitých z celého světa. V Brně budou moci návštěvníci obdivovat několik desítek kusů z této unikátní kolekce. Sbírka je pojmenována podle profesora Viléma Sallače (1852-1927), který ji shromáždil a poprvé vystavil v roce 1908 v Praze.

Doprovodný program
Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví Brno 2010 připomene stoleté jubileum světové výstavy z Vídně. Podle Ing. Jiřího Macháčka, předsedy výstavního výboru, navazuje na bohatou tradici mysliveckého výstavnictví. To vždy mělo a stále má mnoho příznivců ve všech vrstvách společnosti doma i v zahraničí.
Součástí výstavy budou doprovodné odborné, prezentační a společenské programy.
Doprovodné programy zahájí 20. 3. 2010 Světový kongres Vztah společnosti k lovectví a myslivosti, který bude mít pokračování čtyřmi workshopy na aktuální téma naší a světové myslivosti. Návštěvníci Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví poprvé zhlédnou mezinárodní soutěž studentů v mysliveckém troubení a vábení jelenů, kterou pořádá FLD ČZU v Praze. Dalším doprovodným programem Řádu sv. Huberta bude 24. 3. 2010 v 19.00 hod. Svatohubertská mše v bazilice Nanebevzetí Pany Marie v Brně. Každý den výstavy budou mít dopoledne a odpoledne prezentaci jednotlivé samosprávné celky ČR zaměřené na myslivost a lovectví v jejich kraji. Výstava bude zakončena slavnostním Gala večerem, kde budou předávány prestižní ceny zasloužilým myslivcům a organizátorům výstavy.

Klíčové informace
-Od 21. do 28. března se v Brně uskuteční Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví.
-Na hlavní expozice týkající se prezentace myslivosti bude navazovat expozice loveckých trofejí.
-Součástí této atraktivní akce bude výstava Africké cesty Adolfa Schwarzenberga a ukázky trofejí jelenovitých z tzv. Sallačovy sbírky.
-Nebudou chybět ani doprovodné odborné, prezentační a společenské programy.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down