Světový obchod s hovězím masem

Počátkem října proběhla v Mexiku světová konference chovatelů skotu plemene charolais za účasti více než dvou stovek delegátů. O průběhu kongresu a návštěvě jednotlivých farem informoval v příspěvku v Našem chovu 1/2003 předseda Českého svazu chovatelů masného skotu Ing. Jan Chytil. Delegáti měli i možnost vyslechnout řadu zajímavých příspěvků. Jedním z nich byla přednáška profesora Oklahomské státní univerzity dr. Derrella S. Peela, který se věnoval světovému obchodu s hovězím masem. Z podkladů k příspěvku jsme některé aktuální a zajímavé údaje vybrali.

Světová produkce hovězího masa (v tunách)
V roce 1997 ……….. 48,3 miliónu tun,
1998 …………………poklesla mírně přes 48 miliónů,
1999 …………………49 miliónů,
v roce 2000 …………byla nejvyšší- 49,7 miliónu tun,
2001 …………………49,1 miliónu tun,
2002………………… 49,6 miliónu tun.
Hlavními producenty hovězího jsou: USA, EU, Brazílie, Čína, Argentina, Austrálie, Mexiko, Rusko, Kanada.
Nejdůležitější spotřebitelé jsou: USA, AU, Brazílie, Čína, Argentina, Rusko, Mexiko, Japonsko.
Největší exportéři: Austrálie, USA, Brazílie, EU, Kanada, Nový Zéland, Argentina.
Největší dovozci: USA, Japonsko, Rusko, Mexiko, EU, Kanada, Korea.

Pořadí zemí podle podílu exportu z celkové produkce v procentech: Nový Zéland 82,5 %, Austrálie 68,6 %, Kanada 46,5 %, Argentina 6,2, % (ale v roce 2000 12,4 %), Brazílie 10,8 %, USA 8,6 %, EU 7,5 % (8,6 % v roce 2000). Naopak největší podíl ze spotřeby dovezou Japonci (69,2 %), Kanada (31,1 %), Rusko (27,7 %).

Výhled pro rok 2002/2003
Austrálie: očekává se rekordní produkce a export, hlavní exportní trh je v Japonsku a USA, zvyšuje se vývozní aktivita do Korey, Číny, Kanady a Mexika.
Nový Zéland: produkce v zemi opět po poklesu v roce 1999 narůstá. Nový Zéland je velkým producentem konzervovaného masa, exportuje především na trhy USA, Kanady a do oblasti Pacifiku.
Brazílie: očekává se rekordní objem produkce a exportů, jejichž cílem jsou EU, Střední východ a Chile.
Argentina: začínají se vracet trhy po krizi s výskytem slintavky a kulhavky, největšími konkurenty jsou Brazílie a EU. Objem produkce poklesl oproti roku 2000 (okolo 2,85 miliónu tun) na téměř 2,6 miliónu v roce 2001 a v roce 2002 dosáhl úrovně 2,75 miliónu. Export v loňském roce přesáhl objem 200 000 tun. Meziroční nárůst se tak dostal na přibližně 50 000 tun.
Čína: je zemí, která nejen produkuje, ale je i velkým konzumentem. Potenciál země je obrovský. V roce 2002 se objem výroby přiblížil šesti milionům tun a import se pohyboval kolem 50 000 tun.
Rusko je zemí ve znamení přestavby a restrukturalizace zemědělského sektoru, produkce hovězího klesá, především díky nerentabilitě chovu. Dlouhodobě však představuje potenciál pro opětovný růst. Roční produkce se pohybuje kolem 1,7 miliónu tun a import kolem 700 000 tun.
Evropská unie: produkce pomalu narůstá po poklesu v důsledku výskytu slintavky a kulhavky, v roce 2000 dosáhla úrovně přes 7,4 miliónu tun, v roce 2001 však poklesla na úroveň jen mírně nad sedm miliónů. Rok 2002 přináší mírný nárůst – na 7,2 miliónu tun.
Japonsko: díky krizi s BSE dosáhl import hovězího nejnižší úrovně v loňském roce (870 000 tun oproti roku 2000 kdy přesáhl milión tun), měl by však postupně pomalu narůstat.
Kanada: produkce poklesla díky likvidaci stád v důsledku sucha a vysokých nákladů na krmiva. Z Kanady vyvážejí hovězí především do Japonska a USA, snaží se i o nárůst v Mexiku.
Mexiko: požadavky na hovězí se mění, zavádějí mnohem intenzivnější produkční systémy, roste konkurence s dalšími odvětvími masného průmyslu.
Spojené státy americké: cyklicky dochází k redukci produkce, těžkopádná ekonomika, dlouhodobé problémy v odvětví. V roce 2002 chovali v USA celkem 96,7 miliónu kusů skotu celkem, nejvyšší úrovně však dosáhl stav počátkem sedmdesátých let, kdy přesáhl 130 miliónů kusů. Největší vývozy míří z USA do Japonska, následuje Mexiko, Korea a Kanada. Naopak Američané dováží z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a Argentiny.

Na závěr uvedl přednášející následující problémy globálního průmyslu:
– zdraví zvířat a bezpečnost potravin,
– využití a likvidace odpadů,
– rozeznat hodnotu jednotlivých trhů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *