04.06.2003 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Svratecko v novém kabátě

Podle známého českého evergreenu dělají šaty člověka. A nejenom to, „šaty“ neboli moderní vzdušné stáje jsou důvodem lepší užitkovosti i ekonomiky také v chovu hospodářských zvířat. Návštěva v malebném kraji blízko řeky Svratky vás o tom přesvědčí.

Akciová společnost Svratecko vznikla v roce 1999 z původního zemědělského družstva Dalečín. Dnes obhospodařuje 830 hektarů zemědělské půdy, ze které tvoří zhruba dvě třetiny louky a pastviny a jen jednu třetinu orná půda. Podle slov ředitele Stanislava Žaloudka je v podniku nutné dodržovat zvláštní režim daný blízkostí vodárenské nádrže Vír: „Naše pozemky leží na území druhého pásma ochrany vod. Musíme tedy ochraně vody přizpůsobit jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobu.“
Součástí zemědělského podniku je pět středisek, jejichž pozemky leží ve svažitém terénu v nadmořské výšce 450 až 700 metrů.
Ve zdejším zemědělském podniku je nosným odvětvím chov plemene české strakaté s celkovou kapacitou 200 dojnic. Telata se ihned po narození přesouvají do vzdušného odchovu. Po skončení období mléčné výživy putují do moderní odchovny ve Strachujově, kde jalovičky pobývají až do osmi nebo devíti měsíců věku. Býčci se prodávají jako zástavová telata v šesti až sedmi měsících stáří. Jalovice se poté přemisťují do Hluboké, kde probíhá odchov až do fáze vysoké březosti. Součástí chovu je každoroční pasení na dvou pastevních střediscích.
Stádo krav je v současné době poměrně homogenní a dosahuje užitkovosti kolem 18 litrů mléka denně. Praktikují zde 100% inseminaci, většinou německými býky, kteří zlepšují vyrovnanost stáda. V současné době se užitkovost pohybuje kolem 6500 až 6600 kilogramů mléka za rok, se složkami 3,68 % bílkovin a 4,16 % tuku.
Vzhledem k ochranným pásmům i nevyhovujícímu stavu starých stájí začali svratečtí v minulých letech investovat do staveb a rekonstrukcí budov. Prvním „prubířským kamenem“ spolupráce s firmou Farmtec byla rekonstrukce původní K-96 v havarijním stavu v Unčíně. Následovaly další projekty, mezi jinými i novostavba stáje pro mladý skot na středisku Strachujov. Tato lehká vzdušná nezateplená stáj s půdorysem 12 x 50 metrů má kapacitu 88 kusů mladého dobytka (od dvou do osmi až devíti měsíců věku), které lze rozdělit až do osmi kotců.
Na stavbě zaujme na první pohled atypická střecha, která zvířatům poskytuje maximální komfort co se týče prosvětlení a kubatury stáje. Vnitřní uspořádání stáje je řešeno jako průjezdné, krmení, vyhrnování (v jednodenním intervalu) i stlaní je tedy naprosto bez komplikací. Součástí vnitřního vybavení jsou vyhřívané napájecí žlaby, zvenku je stáj chráněna svinovacími plachtami, kterými je možné podle potřeby zvětšit či zmenšit větrací otvory.
V loňském roce proběhla, zatím poslední, rekonstrukce kravína v Dalečíně, kde se firmě Farmtec podařilo přetvořit starý objekt na moderní vzdušnou stáj pro 98 dojnic. Dojnice mají nyní k dispozici moderní volnou boxovou stáj s přístavbou venkovního zastřešeného krmiště s průjezdným krmným stolem. Jedna boční stěna je staticky zajištěna, součástí druhé jsou zvětšené okenní otvory se svinovací plachtou.
Prostor je členěný do čtyř skupin, tři produkční a porodna. V případě nutnosti je možné dělení až do pěti kotců. Do bývalé přípravny je instalována rybinová dojírna pro 2 x 4 plemenic.
Této rekonstrukci předcházela výstavba hnojiště s pevnou železobetonovou jímkou na uchovávání odpadů s kapacitou 400 m³, která odpovídá minimální požadované délce skladování šest měsíců.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down