02.03.2020 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov koz a bahnic

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává počínaje 2. březnem rozhodnutí k dalším dotacím, o které si zájemci požádali v loňském roce. Jedná se o podporu na chov koz a bahnic a dále podporu na produkci brambor pro výrobu škrobu. Zemědělcům budou rozděleny dotace ve výši bezmála 75 milionů korun, resp. 81 milionů korun.

O dotaci na chov koz nebo bahnic požádalo v roce 2019 celkem 2 715 zájemců, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 74 967 426,- korun. Cílem tohoto dotačního opatření je podpora chovu bahnic, popřípadě chovu koz pasených na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě evidovaných na žadatele v LPIS v období nejméně od 15. května do 11. září 2019.

Tato dotační opatření spadají pod Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotné žádosti. Informace o výpočtu platby jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro rok 2019, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / PRV, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Metodiky a příručky“. Dotaci lze poskytnout pouze na základě pravomocného rozhodnutí. Výplatu je možné urychlit vzdáním se práva na odvolání. Tento právní úkon je však třeba učinit teprve po obdržení rozhodnutí. Dřívější podání nemá právní účinek. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down