24.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tekuté krmení jako předpoklad zvýšení intenzity výroby

Společnost Vypra a.s. Vlčkovice v Podkrkonoší vznikla ze společného zemědělského podniku v roce 1992. Jejím majoritním akcionářem, stejně jako 20 km vzdáleného chovu prasat Lipra a.s. je ZZN a.s. Česká Skalice, patřící do skupiny Agrofert holding a.s. Vypra ve svých sedmi halách vykrmuje 4500 prasat. V letech 1991 až 1996 byly z provozních prostředků opraveny podlahy, hrazení a částečně i krmné technologie. Hliníkové krmné talíře byly nahrazeny samokrmítky. Bohužel i tato technologie přestala brzy vyhovovat.

Náklady na krmiva jsou, díky svému podílu na celkových nákladech, často rozhodující o výsledné ekonomice chovu prasat. Proto vedení Vypry v roce 1998 rozhodlo o změně strategie výkrmu s jednoznačným cílem. Radikální změnou managementu a marketingu a celého výrobního procesu dostat Vypru, a.s. mezi společnosti, které mají předpoklady pro výrobu vepřového masa i ve ztížených ekonomických podmínkách a stát se výrobcem na trhu konkurenceschopným.
Prvním kamenem úrazu byl nedobrý zdravotní stav vykrmovaných zvířat, z kterého plynula nízká užitkovost. Jednou z příčin byl i vysoký počet dodavatelů selat. Ten byl z počtu 12 snížen na pouhé dva, z toho hlavní dodavatel selat Rýcholka, s.r.o. Choustníkovo Hradiště dodává přes 12 tis. selat ročně. Díky tomuto a také díky výměně nefunkčních klobouků větracích šachet za hlavice nového typu se výrazně zlepšil zdravotní stav zvířat. K tomu jistě přispěl vakcinační a medikační program od prasnic a selat, který byl rozvinut u nejdůležitějšího dodavatele selat, až po výkrm. Kromě toho došlo i k sjednocení hybridizačního programu. Nyní chovají výsledný hybrid v kombinaci bílé ušlechtilé x landrase a v otcovské pozici je large white. Celkově jsou to zvířata tvrdší a odolnější, do velkochovu vhodná a podařilo se omezit respiratorní problémy. Přitom osvalení této kombinace je velmi uspokojivé. Jediný hybridizační program zabezpečuje uniformitu dodávaných hybridů a stabilitu zdravotního stavu.
Nový krmný systém
Vedení společnosti se také rozhodlo o přebudování celého krmného systému ve všech stájích. Investor zvolil osvědčeného rakouského výrobce Schauer, kterého zastupuje firma Agrico Třeboň. Srdcem systému na tekuté krmení je míchací zařízení řízené počítačem, které je napojeno na čtyři zásobníky: s pšeničným šrotem, s ječným šrotem a dvěma koncentráty s různou výživnou hodnotou a na zásobník syrovátky.Výhradním dodavatelem suchých komponentů je majoritní akcionář ZZN, a.s. Česká Skalice. Počítačem řízená kombinace těchto pěti komponentů spolu s vodou umožňuje výživáři maximálně se přizpůsobit růstové křivce prasat tak, aby nepřekrmoval a zároveň aby poskytl zvířatům dostatečný živinový komfort. A jaké změny přinesla nová linka? Denní přírůstky vzrostly z původních 620 g na 720 denně. Spotřeba krmiva na kilogram přírůstku se snížila z 3,45 kg pod hranici tří kilogramů. Nejlepší haly se v loňském roce přiblížily hranici přírůstku 800 g při spotřebě krmiva 2,80 kg. Při zvýšené rychlosti růstu prasata dříve dosahují porážkové hmotnosti (zpracovatel žádá 110 kg). Doba výkrmu se zkrátila ze 130 dní na 110 až 117 dní a výroba masa se tak zvýšila z 1100 tun v dřívějších letech až na současných téměř1400 tun.
Při rekonstrukcích investor rovněž nahradil nevyhovující starou dřevěnou nádrž na kejdu za smaltovanou věž . Stávající kapacita zásoby kejdy by měla vyhovovat požadavkům Evropské unie. Velké překvapení čekalo chovatele při prvním vyvážení kejdy. Díky krmnému systému který nenutí prasata nadměrně pít (a produkovat kejdu) a hlavně díky přísné technologické kázni zaměstnanců se produkce kejdy snížila na polovinu! Zvýšila se kvalita kejdy, především z důvodu zvýšení obsahu sušiny. Likvidace tohoto „odpadu“ tak stojí chovatele při stejném hnojivém účinku jen polovinu nákladů, a přitom vzrostl zájem o přihnojování kejdou.
Investice do budoucnosti
Celkové investice do krmných systémů, hrazení a někde i nových podlah dosáhla cca 10 milionů korun.Celková výše peněžních prostředků investovaná do modernizace podniku dosáhla téměř 14 milionů korun. Z toho 4 miliony zajistil úvěr od banky, další část rozložil dodavatel technologie na měsíční splátky do 36 měsíců. Největší podíl finančních prostředků nesla společnost z provozní činnosti a to tak, že se výrazně prodloužila splatnost závazků vůči majoritnímu akcionáři ZZN Česká Skalice za dodávky krmných komponentů.
Svoji produkci Vypra dělí mezi tři odběratele. Toto opatření umožňuje rozložit podnikatelské riziko. V případě, že se nějaká jatka dostanou do problémů může svou produkci přesunout jinam, jinak řečeno chovatel není závislý na úspěšnosti jediného subjektu.
Dřina už je pryč
Zaměstnanci mají po rekonstrukcích krmného systému spíše kontrolní funkce, tzn. sledují stav vyrovnanosti krmných dávek v jednotlivých kotcích. Zda mají prasata vyžráno, nebo zda mají nezkonzumované zbytky. Pokud mají prasata krmivo sežrané příliš brzy, krmič jim pro další krmení může dávku zkorigovat. Pokud je zbytek po nakrmení příliš velký, tak jim naopak ubere. Dále obsluha kontroluje zdravotní stav zvířat a funkčnost technického vybavení.Tato technologie umožňuje optimální sledování chování zvířat a tím i jejich zdravotního stavu.
Po naskladnění je velmi důležité naučit prasata vyprazdňování v zaroštované polovině kotců. Proto po naskladnění běhounů zaměstnanci tato místa zvlhčují vodou. Toto opatření má velmi příznivý vliv na stájové mikroklima a zvýšené pracovní náklady ze začátku výkrmu se mnohonásobně vrátí na sušším a méně znečištěném vzduchu po zbytek výkrmu.

Text a foto František Meixner

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down