17.05.2006 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Telata mohou pít až čtyři najednou

Období odchovu jalovic se považuje v chovu skotu za jedno z nejdůležitějších. Jedním z možných systémů odchovu, které mají v České republice tradici, jsou krmné automaty pro telata na mléčné výživě. Pravděpodobně nejnovější z nich je instalován v rekonstruované odchovně v Dubenci, okresu Trutnov.

V ZD Dubenec, a. s., hospodaří klasicky, podle ředitele a předsedy představenstva Miroslava Volfa tam provozují rostlinnou i živočišnou výrobu a také přidružené služby. Rostlinná výroba využívá 2303,65 hektarů orné půdy z celkové výměry 2727,95 ha. Průměrná nadmořská výška pozemků se pohybuje mezi 280 a 430 metry.
Společnost zaměstnává celkem 130 až 170 pracovníků (podle sezóny) a její vlastní jmění činí podle slov ředitele 107,7 miliónu korun. Více než tři čtvrtiny akcií připadají přitom na drobné akcionáře s podílem menším než jedno procento.

Černá je kráva
V živočišné výrobě se podle slov Miroslava Volfa věnuje největší pozornost chovu dojnic plemene holštýn s uzavřeným obratem stáda, s roční produkcí mléka kolem 9200 kilogramů. Černostrakatý skot se v tamním podniku choval již v minulých desetiletích. První impuls k jeho chovu přišel v roce 1972, kdy tehdejší JZD zažádalo o možnost převodného křížení. Během dalších bezmála třiceti let se i přes nejrůznější peripetie podařilo černé krávy v podniku udržet.
Osvobození nastalo podle ředitele Volfa až po sametové revoluci, v roce 1990 se dovezly první inseminační dávky holštýnských býků z Nizozemska. Dnes zapouštějí českými i zahraničními plemeníky (původově hlavně z Francie a USA) a dosahují zabřezávání po první inseminaci na úrovni přes 50 procent u krav a okolo 65 % u jalovic.

Jaké odchováš tele …
Zootechnické pravidlo o kvalitě odchovaných telat je notoricky známé. V Dubenci se rozhodli pro nepříliš tradiční variantu v českých zemích – skupinovou odchovnu vybavenou mléčnými krmnými automaty.
Narozená telata se po prvním ošetření a napojení přesouvají do venkovních individuálních boxů - bud. Z nich se potom ve věku přibližně jednoho měsíce stěhují do nové odchovny s kapacitou 240 kusů, která je rozdělena na šest, postupně se zvětšujících sekcí. První dvě jsou určeny pro nejmladší telata na mléčné výživě, mají mléčný krmný automat Förster dodaný společností Farmtec, a. s., Tábor.
Nápoj v automatu může být připraven až z pěti jednotlivých komponentů (mléko, voda, mléčná krmná směs, práškové nebo tekuté přísady) pro každé tele v požadovaném poměru směsí. Složení a množství nápoje probíhá podle krmného plánu. Aby bylo možné cíleně reagovat na změněné požadavky nemocných zvířat, lze jednoduše a vždy velmi rychle nastavit individuální opravy přes funkci přísady nebo zředění, respektive medikaci.
Tekuté krmivo se připravuje v malých dávkách. Teplá voda se přivádí z ohřívače do prázdné mixovací nádoby. Následně se přidá potřebné množství mléčné krmné směsi a důkladně se rozmíchá ve vodě. U kombinovaných krmných automatů se čerstvé mléko nebo voda čerpá přes výměník tepla, který ohřívá tekuté krmivo rychle a opatrně. Odsávací hadice vedou krmivo od mixeru k místům výdeje. Ovládací systém rozpozná, jestli je mixer prázdný a spustí přípravu další dávky.

Odchovna v novém kabátě
Podle návrhu společnosti Farmtec došlo při úpravě stáje i k opravě a úpravě původního přístřešku na krmiště s krmným žlabem a celkovým vnitřním úpravám, včetně snížení a nového profilování podlah. Dále se snížily všechny okenní parapety na dvojnásobek původní výšky, čímž se dosáhlo maximální světlosti a provzdušnění stáje. V případě méně příznivých klimatických podmínek je k dispozici rolovací průsvitná plachta. Všech šest vrat ve štítových stěnách je řešeno obdobně jako síťovaná rolovací vrata (dodávka Farmtec).
Zakládání směsné krmné dávky se provádí míchacím krmným vozem do nového krmného žlabu, který je součástí krmiště. Telata mléčné výživy jsou krmena krmným mléčným automatem Förster se čtyřmi výdejními místy s možností regulace šířky každého boxu. Jsou identifikována pomocí čtecí antény v krmném automatu a čipem telete.
Zvířata mají celodenní přístup k výklopným napájecím žlabům s pitnou vodou, které jsou umístěny v prostoru mezi vlastní stájí a krmištěm. Všechny napájecí žlaby jsou nerezové, výklopné a vyhřívané.
Stlaní řezané slámy se provádí pomocí upraveného vozu taženého traktorem. Vyhrnování hnoje je směrováno na novou hnojnou koncovku, kde je naložen na vůz nebo kontejner a odvezen na hnojiště.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down