03.12.2007 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tradiční chovatelský den v Polné

Již posedmé se letos konalo setkání chovatelů spojené s přehlídkou býků a jejich potomstva. Na úvod přivítal chovatele ředitel společnosti Plemo Ing. Libor Divoký. Poté následovala přehlídka býků masných plemen a po jejím skončení první přednáška na téma reprodukce ve stádě. Ve druhém promítnutém videu představila pořádající společnost býky českého strakatého plemene. Před posledním filmem věnovaným holštýnskému plemeni jsme měli možnost vyslechnout druhou přednášku, které tentokrát nahlížela na reprodukci z veterinárního hlediska.

První z přednášejících, Ing. Jaromír Nedvěd, se zaměřil na řízení reprodukce ve stádě skotu a důležitost úspěšného reprodukčního programu, který zvyšuje pravděpodobnost setrvání zvířat ve stádě, minimalizuje brakaci způsobenou poruchami reprodukce, zvyšuje podíl života dojnice v ziskové části laktace, což má zásadní vliv na ekonomiku výroby mléka v daném stádě a zvyšuje podíl jalovic ve stádě.
Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující zabřezávání patří připouštění krav v optimální době, efektivní odchov jalovic a jejich převod do stáda a správná brakace. Je vhodné zvolit si ve stádě dobu, kdy nezapouštíme. Důvodem je, že krávy jsou v záporné energetické bilanci. U holštýnských krav je vhodné připouštět mezi 50. až 74. dnem laktace a u prvotelek mezi 75. – 90. dnem laktace. Důležitá je precizní diagnostika gravidity.
 
Vyhledávání říje a zapouštění
Detekci říje je třeba věnovat velkou pozornost. V mnoha chovech se jeví jako výhodné používání různých měřičů pohybové aktivity zvířat (pedometry, aktivometry). Předpokladem pro dobrou reprodukci a zdraví zvířat je i zajištění komfortu v lehacích boxech, dostatečně časté provádění dezinfekčních koupelí končetin, snížení kluzkosti podlah atd.
Podíváme-li se na trvání říje o osmdesát let zpět, zjistíme, že se výrazně zkrátila, a to u krav o téměř dvanáct hodin a u jalovic o pět. Zvětšilo se však zároveň její rozpětí. Provádí-li se inseminace jednou denně, je velká pravděpodobnost, že nenavazuje na ovulaci a zvířata tedy nezabřeznou. Uvádí se, že až 30 % procent zvířat je inseminováno v nesprávný čas.
 
Reprodukční cyklus
MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D. z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se ne reprodukci a reprodukční cyklus u krav zaměřil z veterinárního hlediska. Nejčastěji se vyskytujícím patologickým jevem po porodu jsou různá poranění matky. Stále se setkáváme, a pravděpodobně i nadále setkávat budeme, s ulehnutím po porodu, výjimkou není ani zadržení lůžka, atonie a zánět dělohy, časté jsou acidózy, lipomobilizační syndrom, mastitidy, dislokace slezu a kulhání.
Mezi nejzávažnější patologické jevy v období puerperie patří záněty dělohy. Výskyt endometritid se liší v závislosti na metabolické situaci ve stádě. Uvádí se, že u 7 – 30 % krav v poporodním období se vyskytují záněty různého stupně. Odhaduje se, že 50 – 60 % krav trpí nějakou formou intoxikace, tj. produkty rozpadu tkáně a bakterií, které působí zánět, přestupují do organismu a ovlivňují řízení reprodukce. Je prokázáno, že krávy s akutním zánětem mají podstatně pozdější nástup cyklu po porodu.
 
Diagnostika endometritidy
Na případné problémy upozorní chovatele nebo ošetřovatele celkový vzhled dojnice, aktivita, frekvence příjmu krmiva a přežvykování, charakter výtoku z pohlavních orgánů, tělesná teplota a vývoj kondice krav. Diagnostika endometritidy vychází ze zevního vyšetření, které však napoví pouze u těžkých stavů, kdy dochází k intoxikaci. Více prozradí vaginální vyšetření nebo rektální palpace či sonografie.
Abychom problémům se záněty dělohy byli schopni úspěšně čelit, byl vypracován systém aktivního vedení puerperia. Jedná se o kontinuální sledování a ovlivňování průběhu puerperia tak, aby změny na pohlavních orgánech probíhaly v rámci fyziologické normy. V praxi to znamená, že podmiňujeme kontrakce dělohy, abychom urychlili její involuci. Díky kontrakcím zajistíme, aby se obsah dělohy v ní držel co nejmenší dobu, protože stagnuje-li, stává se živnou půdou pro pomnožení zárodků. Dále stimulujeme imunitní reakce a preventivně aplikujeme nespecifické preparáty na bázi vitamínů a minerálií, abychom zabránili avitaminózám a minerálním disbalancím.
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down