21.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Transparentní produkce u společnosti Sano – Moderní výživa zvířat

Evropská komise v důsledku různých krizí vyvolaných případy distribuce zdravotně závadných potravin a krmiv včetně výskytu nebezpečných onemocnění hospodářských zvířat, která jsou přenosná na člověka, provádí v posledních čtyřech letech radikální reorganizaci celého systému zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin.

Hlavním cílem je uklidnit spotřebitele a přesvědčit jej, že bezpečnost potravin je prioritou politiky Komise. Základem k dosažení této priority je podle Komise EU jednotný a fungující systém, který zahrnuje celý řetězec výroby potravin (od prvovýrobce ke spotřebiteli). Stěžejním nástrojem se stala revize stávající a přijetí nové legislativy. Členské státy EU byly vyzvány k obdobnému postupu zajištění bezpečnosti potravin. Za jeden z nejdůležitějších úkolů pro příští období považuje Komise zajištění možnosti sledovat pohyb surovin a potravin v průběhu celého výrobního procesu až ke spotřebiteli a zajistit maximální možnou míru ochrany před zdravotními riziky ve všech stadiích výroby až po distribuci. Ve vazbě na vstup ČR do EU je potřeba zdůraznit, že problematika bezpečnosti potravin bude významnou měrou zastoupena v procesu vyjednávání. Potravinové výrobky produkované v ČR budou muset splňovat evropské standardy, aby byly konkurenceschopné na evropském trhu.

(Úryvek ze zápisu z Usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2001 č. 1320 ke Strategii bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice)

Společnost Sano – Moderní výživa zvířat se připojila již v únoru ke smluvnímu a kontrolnímu systému zajišťování bezpečnosti krmiv v rámci programu „Offene Stalltür“, který je platný od 1. 3. 2002.

Označení krmiv, které splňují požadavky programu „Offene Stalltür“ je prováděno pomocí slova A-Futter ve formě loga na etiketách a pytlích. A-Futter znamená „uznané“, „vybrané“ nebo „akceptované“ krmivo.

Společnost Sano se tak zavázala, že bude dodržovat osvědčenou otevřenou deklaraci: Jednotlivé komponenty v krmivu jsou zobrazovány v sestupném pořadí. Jakmile budou platit právní předpisy EU, budou u komponentů uváděny rovněž procentní podíly jejich množství. Dohody ohledně „Offene Stalltür“ jsou považovány také za důležitý krok k jednotnému jakostnímu standardu. Nadřazený cíl spočívá ve snaze sjednotit národní dohody s programem jištění jakosti „Qualität und Sicherheit“ („Kvalita a jistota“), respektive SQF (safe quality food).

Zavedením HACCP do již stávajícího systému jištění kvality ISO 9001 je společnost Sano tím nejlepším způsobem připravena na přijetí do programu „Qualität und Sicherheit“. Již dnes Sano splňuje všechny nezbytné kvalitativní požadavky a standardy výše uvedeného.

Opatření spojená s jakostní značkou A-Futter odpovídají Sano heslu „Krmit zvířata zdravě a se ziskem“. S tím jsou neoddělitelně spojeny kvalita a bezpečnost, a proto jsou tyto atributy pro zákazníky společnosti Sano samozřejmostí.

Jakostní produkty Sano se vyrábějí z pečlivě vybraných a prověřených surovin v nejmodernějším evropském výrobním zařízení v souladu s hygienickým nařízením pro potraviny, jakož i v souladu se systémem řízením jakosti ISO 9001.
Požadujte i vy od svých dodavatelů krmiv jen uznávaná krmiva s označením A-Futter!
(PR)

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down