10.05.2021 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Transparentnost hodnocení rizika v potravinovém řetězci EU

Dne 27. března 2021 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady, které si klade za cíl zprůhlednit veřejnosti procesy, kterými je posuzováno riziko v potravinovém řetězci EU. Stalo se tak na základě tlaku občanských iniciativ a environmentálních skupin.

Zda se legislativa nevydá do slepé uličky po cestě dlážděné těmi nejlepšími úmysly, jako tomu je v případě regulování vyspělých biotechnologií typu editace genomu, ukáže až čas. Organizace reprezentující na úrovni EU krmivářský průmysl již jisté obavy ze ztráty konkurenceschopnosti vyjádřily. Nové nařízení mění ustanovení několika klíčových legislativních aktů vztahujících se výrobě a uvádění krmiv na trh. Kromě tzv. bílé knihy, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, to jsou rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

Nařízení (ES) č. 178/2002 definuje „analýzu rizika“ jako proces skládající se ze tří vzájemně propojených součástí: hodnocení rizika, řízení rizika a sdělování o riziku. Z hodnocení REFIT obecného potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002) z roku 2018 vyplynulo, že sdělování o riziku se obecně nepovažuje za dostatečně účinné. To má dopad na důvěru spotřebitelů ve výsledky procesu analýzy rizika. Takovéto sdělování o riziku by mělo posílit důvěru občanů v to, že se analýza rizika opírá o cíl, jímž je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů. Veřejnosti by měly být poskytnuty informace o tom, jak bylo dosaženo rozhodnutí týkajících se řízení rizika, které faktory kromě výsledků hodnocení rizika vzaly v úvahu osoby, jež provádějí hodnocení rizika, a jak byly tyto faktory vzájemně porovnány. Veřejnost vnímá rozdíl mezi nebezpečím a rizikem nejednoznačně, proto by se mělo zajistit, aby tento rozdíl široká veřejnost lépe chápala. Transparentnost procesu hodnocení rizika přispívá k tomu, že EFSA získává větší legitimitu v očích spotřebitelů a široké veřejnosti při plnění svého poslání, zvyšuje jejich důvěru v práci úřadu a zajišťuje, že úřad nese větší odpovědnost vůči občanům Unie v demokratickém systému. Veřejnost pociťuje jisté obavy ohledně toho, že hodnocení prováděné úřadem v rámci povolování se zakládá především na studiích poskytnutých výrobním odvětvím. Evropská občanská iniciativa nazvaná „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“ dále potvrdila obavy týkající se transparentnosti, pokud jde o studie zadávané výrobním odvětvím a předložené v rámci postupů povolování. Je proto nezbytné proaktivně posílit transparentnost hodnocení rizika. Je nesmírně důležité, aby úřad dohledával údaje v odborné literatuře, aby mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které již existují a týkají se předmětu, který je mu předložen k hodnocení.

Josef Svoboda,

spolupracovník redakce

Kontakt: post4me@seznam.cz

Celý článek najdete v Krmivářství 3/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down