20.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Třeboň, Hluboká a Tábor: Koordinovaný postup na trhu

Tři přední jihočeské (a jinak majetkově propojené) - akciové společnosti Rybářství Třeboň, Rybnikářství Hluboká a Rybářství Tábor – se rozhodly postupovat na trhu ryb koordinovaně a pod názvem Fish Market založily společné odbytové družstvo. Předsedou představenstva a ředitelem nové firmy se stal Ing. Rudolf Provázek.

Sama myšlenka odbytového družstva není podle Provázka nijak revoluční: Touto formou postupují už delší dobu prvovýrobci mléka nebo masa. V pozadí vzniku společnosti Fish Market byla nejen příznivá konstelace jejích zakládajících členů, ale i skutečnost, že dosud každý z členů nabízel své ryby individuálně. Tím potom vystupoval negativně jako konkurent svých současných partnerů a nepřímo vytvářel podmínky (zejména ve vztahu k zahraničnímu trhu) pro tlak velkoobchodníků na cenu ryb. Jinými slovy nechoval se racionálně a skupinově odpovědně. Všeobecně lze přitom říct, že právě ani minimálně stabilizované ceny ryb jsou dnes tím, co poškozuje české produkční rybářství nejvíce a co vede k ekonomickému „presu“. Ustát ho se už zdá nad síly jednotlivých producentů.
Odstranit tento problém a v rámci tří spřízněných podniků se spojit při odbytu ryb, to byl základní motiv vzniku nové společnosti, která zahájila svou činnost začátkem letošního roku. Nebylo by ale férové neuvést i další důvod spojení, totiž možnost získat pro svou činnost také jistou státní dotaci na vybavení obchodního zázemí a po jednoročním provozu (v závislosti na dosaženém obratu) i prostředky na technologický provoz samotného obchodu.
Předností jmenovaných zainteresovaných podniků je navíc vysoký produkční podíl na české výrobě ryb, ročně asi necelou třetinu (jinými slovy 4000 – 5000 tun). To už je hodnota, mající v obchodním vyjádření svou váhu. Proto může zasáhnout do odbytové struktury.
Společnost Fish Market by chtěla, aby jejími odbytovými kanály „proteklo“ minimálně 80 % všech tržních ryb, vyrobených v Třeboni, Hluboké a Táboře. Úkolem je samozřejmě i postupná stabilizace cen ryb, dosud (a zejména loni) doslova chaotická. V řadě případů klesla pod úroveň produkčních nákladů a pokud by v tomto směru nedošlo k pozitivnímu posunu, vedlo by to k postupné likvidaci rybářských subjektů. Třetina celostátního objemu výroby v kompetenci společnosti je už podíl, mající sílu pozvolného návratu ceny k normálu.
Fish Market vstupuje na horkou půdu zejména v zahraničním obchodu. Není pochyb o tom, že dosavadní stav vzájemného konkurenčního podbízení v ČR velice vyhovoval právě evropským velkoobchodníkům s rybami. Ti byli schopni jej pohotově využít a také tak činili. A právě na exportních cenách by se pozitivní efekt společného vystupování a působení tria podniků měl projevit nejvíce.
Nové odbytové sdružení zatím hodlá obchodovat jen s rybami tří mateřských podniků. Do nabídky hodlá zahrnout nejen kapra, ale i ostatní tzv. doplňkové ryby (právě na nich ovšem často závisí právě odbyt kapra). Fish Market (FM) chce dokonce zapůsobit na zvýšení produkce těchto druhů ryb a to podle požadavků trhu.
Pokud se bude vše dařit, hodlá FM postupně zapojit do svého programu i další zájemce -–producenty. Podle slov Ing. Provázka by k takovému rozšíření obchodních aktivit mohlo dojít při příznivém vývoji do pěti let. V té době by už mohla nová firma podnikat asi s polovinou celkové české produkce ryb. To by pochopitelně mohlo výrazně stabilizovat cenu. A Fish Market uvažuje dál, například o perspektivní spolupráci s malými producenty, kteří z mnoha subjektivních příčin (od nemožnosti zasádkovat ryby až po okamžitou potřebu financí) destabilizují cenu na úkor těch velkých.
Ředitel Ing. Provázek osobně věří, že čas výrobků z ryb prostě přijít musí, i když domácí (dominantně vánoční) a nakonec i zahraniční trh je dosud založen na rybě živé. O jistém pohybu ve prospěch rybích výrobků ovšem nakonec svědčí i to, že Rybářství Třeboň už dnes produkuje kolem 15 % zpracovaných ryb ze svého celkového produkčního objemu. Rozvoj supermarketů a hypermarketů nakonec ani jiný vývoj nepředpokládá. S touto perspektivou chce třeboňská akciovka urychlit rekonstrukci své nemanické zpracovny. Ta by se měl výrazně orientovat na uzené výrobky.

R Berka

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down