29.05.2015 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trvalé travní porosty a chov krav bez tržní produkce mléka v EU a v ČR

Význam trvalých travních porostů (dále TTP) se z hlediska neprodukčních funkcí (udržování krajiny, rozvoj venkova, ochrana životního prostředí, hospodaření s vodou aj.) v ČR i v EU zvyšuje. Svědčí o tom mimo jiné i zahrnutí principu „ozeleňování“ do reformy společné zemědělské politiky. Plocha TTP (kolem milionu hektarů) se na výměře zemědělské půdy podílí přibližně 27 %. Ekologicky a ekonomicky využívají TTP především krávy bez tržní produkce mléka, jejichž počet se v ČR v letech 2000 až 2014 zvýšil přibližně o 185 %. Příspěvek pojednává o vývoji ploch TTP a možnostech jejich využití, výsledcích chovu krav bez tržní produkce mléka, některých zásadách reformy společné zemědělské politiky a faktorech, které chov krav bez tržní produkce mléka ovlivňují.

Klíčová slova: trvalé travní porosty; krávy bez tržní produkce mléka; ekonomické ukazatele; reforma společné zemědělské politiky

 Summary: Permanent grassland and suckler cows breeding in the EU and the Czech Republic

Importance of permanent grassland in terms of non-productive functions (maintenance of the landscape, rural development, environmental protection, water management etc.) in the Czech Republic and the EU increases. This is evidenced by inter alia the inclusion of the principle of "greening" in to CAP reform. Area of permanent grassland (around one million ha) of the area of agricultural land participates for approximately 27 %. Ecologically and economically utilize permanent grassland mainly suckler cows, whose number in the Czech Republic from 2000-2014 increased by about 185 %. The paper deals with development of permanent grasslands, and possibilities of their use, results of breeding suckler cows, some principles of the CAP reform and the factors which suckler cows influence.*

Seznam další literatury je k dispozici u autora příspěvku.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektů MZERO0714.

Článek byl odborně recenzován.

 

Ing. Jindřich Kvapilík, Dr.Sc.

VÚŽV, v. v. i., Praha – Uhříněves

Kontakt: kvapilik.jindrich@vuzv.cz

 

Celý článek najdete v Našem chovu 5/2015

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down