10.09.2018 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úpravy tvarováním a granulace krmiv pro hospodářská zvířata

Úpravy krmiv je obor, kterému se v posledních letech málo věnuje pozornost ve výzkumu a na vysokých školách. Je to dáno tím, že technologické inovace se přesunuly většinou na zahraniční pracoviště. V minulosti v České republice (VÚKPS – Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb v Pečkách anebo sesterský Výzkumny ústav krmivářského priemyslu a služieb v Ivanke pri Dunaji) pracoviště pro tuto problematiku zanikla a již se této problematice nevěnuje v grantových projektech téměř žádná pozornost.

Na to je několik náhledů. V prvé řadě je to požadavek nainstalované technologie krmení ve stáji. Doprava krmiv ve stájí vyžaduje často granulaci, protože dopravní systém (například řetězový dopravník by mohl způsobovat samotřídění komponentů ze směsi) a také může dehomogenizovat kompletní směs a způsobit problémy výživářské i veterinárně hygienické. Druhým pohledem je požadavek zvířat na ovzduší ve stáji (sypká směs způsobuje prachové částice a problémy s dýcháním zvířat ale i personálu ve stáji). Zvíře granulovaného krmiva přijme často více než sypkého krmiva. Jiný pohled je pokud ve stáji je například klecová technologie u králíků, tak tvrdost granule rozhoduje o ztrátách krmiva. Některá zvířata (prase) při vlhčeném krmení sypké směsi jazykem dokáže eliminovat nechutné částice a nechává je jako zbytek. Granulací se zvýší příjem krmiva a zlepší se jeho kvalita (stravitelnost). Toho efektu se například využívá u mladé drůbeže, kdy se granulací zlepší stravitelnost a následným drcením se krmivo upraví na velikost, kterou jsou kuřata schopna konzumovat. To nelze uplatnit například v chovu ryb, kdy velikost konzumované částice musí odpovídat velikosti plůdku a rychlosti jeho trávení. U ryb chovaných v klecích jsou granulky velikosti například od 0,4 mm do 3 mm a dávkování musí být uzpůsobeno velikosti obsádky, rychlosti ponořování (plavání) částice sloupcem vody a počtu soust, které daná velikost ryb je schopna konzumovat za určitý čas. Každá částečka krmiva, která klesne na dno je pro krmení ztracena a pokud krmíme méně často, pak nedosáhneme požadovaného přírůstku. Třetím požadavkem je skladování krmiva. Granulací se zmenší původní objem krmiva na menší a můžeme skladovat na jednom místě větší množství. Při skladování sypkých směsí je přístup kyslíku (vzduchu) ke skladovaným krmivům nejčastější příčinnou zhoršení kvality aditiv (kvality například vitamínů). Některé komponenty (např. vojtěškové úsušky) musí být pro skladování granulovány, aby se předešlo oxidaci betakarotenu. Také u krmiv (sója, podzemnice, bavlník), kde hrozí ve vlhku rozvoj plísní výrobci a nebo obchodníci provádí povinně tvarování.

Poděkování: Při zpracování jsme použili podklady získané z projektu IGA AF MENDELU Ing. Dočkalové.

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.,

prof. Ing. MVDr. Petr Doležal, CSc.,

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Ing. Hana Dočkalová

Mendelova univerzita v Brně

Kontakt: zeman@mendelu.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down