14.11.2018 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěšný nástroj při řešení projektu

O řešení projektu Technologické agentury České republiky (TAČR) GAMA s názvem Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru, který má za cíl podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a experimentálního vývoje do praktické aplikace umožňující jejich komerční využití, si již čtenáři Zemědělce mohli přečíst v letech 2016 a 2017. Garantem tohoto projektu je Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v Praze Uhříněvsi.

Aby mohl takovýto projekt úspěšně fungovat, bylo nutné vytvořit řídicí strukturu, při čemž nejvyšším orgánem je Rada pro komercionalizaci VÚŽV. Náplní její činnosti je nejen rozhodovat o dílčích projektech přinášejících vývoj konkrétních aplikací, ale její členové vzhledem ke svým zkušenostem pomáhají řešitelům při přenosu výsledků do praxe. Její členy tvoří za VÚŽV doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., (předseda rady) a Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., za zemědělskou a odbornou veřejnost doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., výkonný ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, Ing. Miloš Bulíř ze Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny, a. s., a za bankovní sektor Ing. Petr Kopeček, Ph.D., manažer sektoru zemědělství Československé obchodní banky. Právě bohaté zkušenosti s komercionalizací posledně jmenovaného člena rady jsou pro řešitele jednotlivých projektů velkým přínosem v tržní oblasti.

Také letošní rok bylo díky velmi dobře fungující spolupráci mezi všemi zúčastněnými dosaženo velkého úspěchu. Na výstavě Země živitelka 2018 byla exponátu Vzduchový filtr pro chovy prasat snižující emisní zátěž udělena cena Zlatý Klas.

Řešený problém

Chov prasat zatěžuje okolí emisemi prachových částí, amoniaku a zápachu. Proto bylo cílem řešeného dílčího projektu snížit tyto emise na únosnou mez. Výzkumný tým pod vedením Ing. Miroslava Rozkota, CSc., navrhl a ve spolupráci s výrobcem připravil pro ověření a následnou výrobu jednoduché odlučovací zařízení použitelné pro montáž do stávajících i nových objektů a připojitelné bez úprav ke stávající ventilační automatice.

Princip zařízení

Znečištěný vzduch je ze stáje přiváděn ventilátorem přes vodní clonu do cyklonového odlučovače. Z něj je voda, ve které jsou rozpuštěny ze vzduchu zachycené nečistoty, odvedena přes vícestupňovou usazovací nádrž a filtr. Poté je čerpadlem dopravena zpět do větrací jednotky. Voda je průběžně doplňována plovákovým ventilem a při znečištění, které by již ohrozilo funkčnost zařízení, je vypuštěna při uzavřeném přívodu vody do kanalizace objektu a nahrazena čistou. Četnost výměny je zatím stanovena dle doby provozu jednotky. Alternativně se předpokládá i automatická výměna na základě optické kontroly zakalení tekutiny po uskutečněné filtraci. Uplatněná recyklace znečištěné vody zajišťuje maximální míru šetření vodního zdroje, aniž by byla snížena účinnost odlučování nečistot a zápachu ze vzduchu. Zařízení se pohledově ve stáji neliší od běžné ventilace, kromě kontroly filtru a vodního okruhu nevyžaduje údržbu odlišnou od ventilace běžné. Zařízení je realizováno jako funkční vzorek ve VÚŽV, kde probíhá dlouhodobé testování a je možno si jej prohlédnout v provozních podmínkách.

Oproti konkurenci je zařízení vhodné i pro dodatečnou montáž do stávajících objektů. Nevyužívá silné anorganické kyseliny, ale směsi přírodních organických kyselin, jeho cena se při sériové výrobě předpokládá 65 000 Kč za jednu jednotku.

Uvedení do provozu odpovídá podmínkám řešení projektu TAČR GAMA PP1 TG01010082, je dáno doručením dokumentace o právní ochraně, případně nabytím právní moci. U tohoto výrobku lze díky úspěchu na výstavě očekávat rychlé komerční využití, čemuž by měla pomoci i skutečnost, že několik prototypů bylo vytvořeno ve spolupráci s firmou zabývající se výrobou a prodejem technologických zařízení staveb pro chov prasat. Další informace nejen o tomto produktu lze získat na stránkách výzkumného ústavu nebo u manažera projektu.*

 

Doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down