22.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ústřední evidence ovcí a koz

Označování ovcí a koz je stanoveno vyhláškou 134/2001 Sb., která byla vydána podle § 33 zákona 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a označování hospodářských zvířat a vstupuje v platnost 1. 4. 2002. Ústřední evidence se řídí Pokyny k vedení ústřední evidenci ovcí a koz vydané Českomoravskou společností chovatelů, a. s.
Chovatelé jsou povinni zajistit individuální označování ovcí a koz s výjimkou chovatelů, kteří chovají nejvýše tři ovce nebo kozy (§ 22 odst.1, 2 zákona 154/2000 Sb.).

Chovatelé jsou povinni vést záznamy o druhu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech, přemísťování, změnách a uchovávat je nejméně tři roky od posledního záznamu a předávat uvedené údaje osobě pověřené vedením ústřední evidence – ČMSCH, a. s. (§23, odst. 1, písm. a), b) zákona 154/2000 Sb.).
Základem ústřední evidence je registrace hospodářství jednotlivých chovatelů a jeho označení registračním číslem hospodářství. Tato čísla jsou shodná pro všechny druhy hospodářských zvířat (§1 odst. 1, vyhlášky 134/2001 Sb.). Registrační čísla hospodářství přidělují oprávněné osoby, které zajišťují distribuci ušních známek pro skot v jednotlivých regionech:

Společnost Jméno telefon e -mail
Holding Říčany Lanta 0204/632741 cmpu@ri.ipex.cz
Jihočeský chovatel Pitter 038/7413442 pitter@jchovatel.cz
Reprogen Kleinová 0361/891189 reprogen@pvtnet.cz
Holding Plzeň Kašparová 019/7244584 zpu@nextra.cz
Natural Kučera 0206/622036 tomaskucera@atlas.cz
Rosenkranzová
Chovservis Knajflová 049/5545111 knajflova@chovservis.cz
Plebo Dohnalová 05/41214047 skot-dohnalova@plemenari.cz
Plem.služby Otrokovice Brokeš 0634/340027 devlin@email.cz
Genoservis Chrudina 068/5393279 genoservis.chrudina@atlas.cz

Registrační číslo hospodářství může přidělit na základě vyplněného Registračního lístku chovatele vedle uvedených organizací i přímo:

Českomoravská společnost chovatelů, a. s.,
pracoviště ústřední evidence ovcí a koz
252 09 Hradištko pod Medníkem

Označování ovcí a koz
Pro označování ovcí a koz se používají plastové ušní známky (§1 odst. 1, vyhlášky 134/2001 Sb.). Plastové známky obsahují kód země CZ, identifikační číslo zvířete z číselné řady, kterou určuje osoba pověřená vedením ústřední evidence – ČMSCH, a. s., a logo uvedené organizace. Ovcím a kozám narozeným před 31. 3. 2002 se ponechává označení dosavadním identifikačním prostředkem, pokud obsahuje alespoň identifikační číslo zvířete přidělené osobou pověřenou vedením ústřední evidence ovcí a koz (čl. I. odst. 4. vyhlášky 446/2001 Sb., kterou se mění vyhláška 134/2001 Sb.).
Každá ovce a koza, jejíž označení je chovatel povinen zajistit (§22 odst. 1 zákona 154/2000 Sb.), musí být do 72 hodin po narození trvale označena dvěma plastovými známkami odděleně do každého ucha. Plastové známky se zavěšují do ucha do jedné třetiny od kořene ušního boltce mezi kožní řasy boltce (§7 odst. 1,2 vyhlášky 134/2001 Sb.).
Odstranění nebo sejmutí ušních známek je možné pouze:
a) v případě úhynu nebo usmrcení zvířete v provozovně asanačního ústavu,
b) při porážce zvířete v provozovně jatek,
c) při domácí porážce nebo při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo usmrceného zvířete v hospodářství (§1 odst. 1, vyhlášky 134/2001 Sb.).
Na základě smlouvy s Českomoravskou společností chovatelů, a. s., zajišťuje Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR distribuci ušních známek pro ovce a kozy.

Postup při zařazení ovcí a koz do ústřední evidence:
1. Chovatelé se zaregistrují jako chovatelé ovcí nebo koz u výše uvedených oprávněných osob, které zajišťují v příslušném regionu distribuci ušních známek pro skot nebo přímo u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., které jim přidělí registrační číslo hospodářství (pokud je chovatel registrovaný v ústřední evidenci skotu, použije se toto číslo).
2. Chovatelé si objednávají ušní známky prostřednictvím pracovišť Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR působících v příslušném regionu. V případě ztráty nebo reklamace známek je třeba objednat výrobu identického duplikátu na příslušném pracovišti Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR. Známky nelze dopisovat ručním popisem.
3. Podle obdržených Pokynů k vedení ústřední evidenci ovcí a koz zaslaných Českomoravskou společností chovatelů, a. s., provede chovatel registraci jednotlivých ovcí nebo koz a začne vést Individuální registr držitele ovcí a koz. Dále je povinen hlásit do ústřední evidence všechny změny na stádě. Změny se hlásí jedenkrát týdně, u malých chovů nejpozději do pěti pracovních dnů po nastalé změně. Důležité je znát a uvádět registrační číslo hospodářství, obchodní organizace, jatek nebo asanačního ústavu, kam byla zvířata od chovatele přesunuta.
Pracoviště a informační centra Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, která zajišťují objednávky a distribuci ušních známek pro ovce a kozy:
Střední Čechy - Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Maškova 3, 182 53 Praha 8, Ing. Josef Hrdlička, Šárka Kořínková, tel. 02/84 68 00 19
Severní a západní Čechy - Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Skršín 56, 434 01 Most autopošta, Ing. Milan Dvořák, Libuše Dvořáková, tel 035/63 00 319
Jižní Čechy - Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Dobrovodská 53, 370 06 České Budějovice, Ing. Anna Sýkorová, tel 038/74 10 647
Východní Čechy - Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Sokolská 1, 562 04 Ústí nad Orlicí, Ing. Eva Roubínková, Petr Dušek, tel. 0465/52 56 50
Jižní Morava - Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 42 Brno, Ing. Miroslava Marešová, Hana Radovnická, tel. 05/41 24 34 81, e-mail schok@atlas.cz
Severní Morava - Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Stará 11, 794 01 Krnov, Ing. Jürgen Greipel, tel 0652/71 43 88, kl. 32

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down