19.07.2020 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úvod do digitalizace živočišné výroby

Co vlastně znamená Zemědělství 4.0 v živočišné výrobě? V současnosti jsou velmi často skloňovány pojmy „Svět 4.0“ nebo také „Průmysl 4.0“. Tyto pojmy označují období tzv. digitální ekonomiky, která je založena na vzájemně komunikujících strojích, které s vysokým stupněm autonomie umožňují zastávat rostoucí množství činností, které doposud vykonávali lidé. Zatím se především jedná o činnosti, které jsou jednoduché a stále se opakují, ale do budoucna lze předpokládat, že se množství těchto činností bude rozšiřovat směrem k činnostem složitějším a komplikovanějším.

Svět 4.0 je tedy světem, ve kterém je v maximální míře využívána umělá inteligence, a ve kterém stroje, výrobky, dodavatelé a kupující spolu komunikují od samého počátku procesu výroby až po konečné převzetí zboží zákazníkem. Zásadní úlohu v tomto světě mají data a důsledné propojení všech prvků vyskytujících se v daném procesu výroby nebo poskytování služeb.

Internet věcí

Velice důležitým termínem, se kterým se v souvislosti se Světem 4.0 lze rovněž setkat, je tzv. Internet věcí (Internet of Things, IoT). Internet věcí je směr vývoje, kdy především pomocí technologií bezdrátového přenosu dat a internetu, mezi sebou nebo s člověkem komunikují a vzájemně se kontrolují předměty běžného využití. Již dnes je téměř každá moderní domácnost vybavena spotřebiči, které jsou dálkově ovládané, nejedná se pouze o televizory, audiosystémy apod, ale např. o kamerové systémy, osvětlení, různé senzory a další zařízení, která však mezi sebou zpravidla vůbec nekomunikují a nespolupracují. Pokud se ale tato zařízení propojí jednou technologií a společným přenosovým protokolem, poskytne to možnost sběru značného množství dat, které je možno dále uchovávat, zpracovávat a využívat. Současným trendem je tedy to, že stroje a výrobky budou vybaveny čipy, prostřednictvím nichž budou vzájemně komunikovat, což zároveň umožní i jejich vzdálené řízení a kontrolu. Svět 4.0 je světem, který je založen na Internetu věcí, cloudových úložištích, umělé inteligenci apod. Je to svět, jehož principy lze do jisté míry aplikovat na všechny oblasti lidské činnosti, mezi které patří nejen průmysl, ale i např. energetika, doprava, meteorologie a samozřejmě i zemědělství.

Rozhodování bude v rukou umělé inteligence

Označení Zemědělství 4.0 představuje princip, kdy rostlinná a živočišná výroba je realizována pomocí aplikace nejmodernějších informačních a komunikačních technologií, přičemž tyto technologie do značné míry i samy rozhodují. Pokud se obecně počítače podílejí na rozhodovacích činnostech, značně rostou požadavky na správu a zpracování dat využívaných k řízení a kontrole výrobních procesů. Využívání těchto technologií však jednoznačně přináší růst efektivity a produktivity, kvality životních podmínek zvířat a ohleduplnosti k životnímu prostředí. S jednotlivými prvky tzv. precizního zemědělství v rostlinné i živočišné výrobě se lze setkat již desítky let, ale díky napojení na firemní systémy informačních technologií, roste jejich důležitost právě nyní. Pozornost se obrací na zpracování a využití získaných dat nejen ze strany výrobců zemědělské techniky, ale i poskytovatelů podnikových a manažerských IT systémů. Poměrně běžnou praxí je, že v chovech hospodářských zvířat se využívá i technika vybavená nejrůznějšími snímači, která se nachází na těle či v těle zvířete a umožňuje zaznamenávat vybrané parametry např. stájového prostředí, procesu krmení, dojení či sledovat zdravotní stav a chování konkrétního zvířete. Již nyní existují systémy pro okamžité rozpoznání např. nově narozených mláďat. Výstupem jsou pak informace, která si chovatel jednoduše a podle nastavení příslušných aplikací může zobrazit na svém mobilním telefonu nebo počítači a dále s nimi pracovat.

Použitá literatura je k dispozici u autora.

 Doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D.

Technická fakulta,

ČZU v Praze

Kontakt na autora:

vaculik@tf.czu.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down