31.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Užitkovost holštýnských dojnic se zvyšuje

„Nárůst mléčné užitkovosti od roku 1993 do dnešních dnů činil u holštýnské populace v České republice 2250 kg mléka a 67 kg bílkovin, což znamená meziroční nárůst o 321 kg mléka,“ uvedl na 15. členském shromáždění Svaz chovatelů holštýnského skotu jeho předseda Ing. Karel Horák. V rámci holštýnské populace se i nadále zvyšuje počet čistokrevných krav a klesá počet a podíl krav s nižším genovým podílem černostrakatého skotu.

Populaci černostrakatých krav tak v loňském roce tvořily z 87,1 % čistokrevné holštýnky a kříženky s podíle H 50 % a více, zbývajících 12,9 % připadá na kříženky s podílem H méně než 50 %.V kontrolním roce dosáhla průměrná užitkovost u čistokrevných holštýnek (83 764 uzávěrek) 6667 kg mléka s obsahem 3,30 % a množstvím 220 kg bílkovin, což znamená meziroční nárůst o 364 kg mléka a 11 kg bílkovin.
Tyto údaje si vyslechli chovatelé, kteří do posledního místa zaplnili sál kulturního domu, na začátku členského shromáždění Svazu chovatelů holštýnského skotu (poprvé pod novým názvem) 23. května 2001 ve Větrném Jeníkově. Ke konci loňského roku měl ke konci roku 334 řádných členů (chovatelů) s celkovým počtem 69 694 krav a 207 mimořádných členů – jednotlivců. V Plemenné knize černostrakatého skotu je evidováno 1019 chovatelů, kteří chovají 178 074 krav zapsaných do PK, každé čtvrtletí je do PK zapisováno 14 000 až 15 000 prvotelek.
„Pro letošní rok byly přiznány na základě žádostí kvóty v celkové výši 2,716 miliard litrů mléka, což je o 200 miliónů litrů více než byla vyrobeno vloni,“ pokračoval Ing. Horák. „Do vládního nařízení o mléčných kvótách se ovšem na druhé straně nepodařilo zapracovat saldování kvót, kontrolu činnosti zpracovatelů a rovněž do něj nebyla zakotvena povinnost státu vykoupit kvótované mléko, pokud ho nevykoupí zpracovatel.“ Podobné připomínky zazněly v komentáři předsedy svazu i k novému zákonu o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. „Střetem zájmů se v novém zákonu stal především obchod se semenem. Po intervenci některých lobbistických skupin je výsledek takový, že obchodem se semenem se může zabývat de facto každý. Proto je potřeba, aby chovatelé do smlouvy s dodavatelem semene zakotvili svůj připařovací plán, neboť dodavatel je povinen dodrežet připařovací plán stanovený chovatelem,“ dodal Ing. Horák.
K hlavním úkolům Svazu do příštího období patří zejména oživení trhu s plemennými zvířaty, rozšíření možností vývozu především do východní Evropy, zejména Slovenska, Chorvatska, Polska a Ruska a v souvislosti s tím i podpora těchto exportních aktivit členů svazu, ať už jde o plemenná zvířata či inseminační dávky prověřených plemeníků.
Přeseda šlechtitelské komise Svazu ing. Mojmír Vacek, CSc., ve svém vystoupení uvedl, že komise pracuje zejména na přípravě souhrnného selekčního indexu, což by mělo zahrnovat i zvýšení počtu prvotelek s ohodnoceným zevnějškem. „Do roku 2004 by měl být u holštýnské populace pro hodnocení znaků mléčné užitkovosti Test-day model. Rovněž se zabýváme zdokonalením systému hodnocení obtížných porodů, které by se v tomto roce měly začít důsledněji sledovat. To ovšem ve velké míře závisí na dobré spolupráci s chovateli, zejména na úplnosti hlášení výskytu obtížných porodů z chovu. Měli bychom si uvědomit, že vyhodnocení kontroly dědičnosti nelze provádět bez prvotní evidence u chovatelů,“ dodal závěrem Ing. Vacek.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down