19.09.2000 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V. den českého strakatého skotu

Svátek všech chovatelů našeho národního plemene skotu proběhl 7. září v Radešínské Svratce. Již pátého ročníku výstavy, která se koná jednou za dva roky se zúčastnilo na tři tisíce návštěvníků. Přítomni byli zástupci zemědělských stavovských organizací v čele se svým resortním lídrem Janem Fenclem. Příjemným překvapením byl host, jehož ministr do Radešínské Svratky přivezl. Byl jím turecký ministr zemědělství Hüsnü Yusuf Gőkalp.

Úvodním slovem přivítal ministr všechny přítomné návštěvníky, vystavovatele a pořadatele a ocenil přínos podobných výstav pro popularizaci oboru, plemene a zemědělství vůbec. Protože vyšel z podobného podniku mohl ministr posoudit pokrok, jaký předvedlo české strakaté plemeno, respektive Svaz chovatelů za posledních 10 let. Nárůst 1 300 kg mléka a vzrůst množství bílkovin na 3,43 % u krav v plemenné knize je jistě úctyhodným počinem.
Od poslední radešínské Svratky si také všiml pozitivní změny v užitkovém typu a osvalení zvířat, přírůstky býků v testu se průměrně pohybují mezi 1 200 až 1 300 g.
V podmínkách připravované kvótace a v předvečer zavedení objektivní klasifikace jatečných trupů je toto plemeno výhodné i z důvodů dobrého fitness a protože produkuje mléko s nižšími náklady, připomněl ministr.
Zpočátku sice počasí pořadatelům nepřálo, ovšem ukázalo se, že mrholení nedokáže návštěvníky akce odradit a ti přišli v hojném počtu. Věříme, že k tomuto napomohlo mediální podpora zemědělských periodik Zemědělec, Farmář, Náš chov a Krmivářství. Účelem specializovaných výstav jako je Den českého strakatého skotu je seznámit odbornou i laickou veřejnost s aktuálním stavem ve šlechtění českého strakatého skotu, prezentovat nejlepší zvířata plemene a předvést výsledky náročné a málo doceňované práce. Kromě pořádajícího podniku ProAgro Radešínská Svratka byl spolupořadatelem výstavy Svaz chovatelů českého strakatého plemene.
V prvním kole byla předváděna všechna zvířata, která byla do výstavy vybrána. Soutěž probíhala v několika kategoriích (viz tabulka). Do užšího hodnocení si pořadatelé pozvali sedm semifinalistek ze skupin prvotelky a starší krávy. Do finále se dostaly již jen tři krávy z každé kategorie a z nejlepší krávy v předvadišti vzešla šampiónka výstavy. Tou se stala dojnice katalogové číslo 45 z podniku ProAgro Radešínská Svratka. Exteriérově byla bez vady, vynikala v kombinovaném užitkovém typu, měla výborně utvářený hrudník a středotrupí (hluboké a široké) a byla velkého tělesného rámce. Vemeno bylo prostorné a žlaznaté (viditelné žíly jsou předpokladem dobrého krvení mléčné žlázy). Zohledněna je také užitkovost, na třetí laktaci dosáhla užitkovosti 10 023 kg mléka při 3,32 % bílkovin. Dojnice byla ve výstavní kondici a byla vzorně předvedena chovatelem.
Za zmínku stojí ještě dojnice číslo 7, která byla vyhodnocena nejužitkovějším zvířetem. Dojivost 10 626 kg mléka při 3,59 % bílkovin je pro naše národní plemeno nejlepší reklamou. O zasvěcený výklad ke všem zvířatům se postaral za Svaz chovatelů českého strakatého plemene ing. Antonín Krejčíř.
Významný posun jak v mléčné tak i masné užitkovosti plemene pochválili i zástupci plemenářských organizací z Rakouska a Německa. V těchto částech Evropy je, dle jejich vyjádření, fleckvieh (německý červenostrakatý skot) na vzestupu a vytlačuje holštýny i z jejich tradičních oblastí. Hlavním důvodem je kvalita mléka, respektive počet somatických buněk (SB), který se u červenostrakaté populace pohybuje na úrovni 170 tisíc v 1 ml, na rozdíl od průměrné holštýnky, která má průmerně 230 tisíc SB v 1 ml mléka. Dalšími důvody je lepší zdravotní stav zvířat potažmo mléčných žláz a také délka produkčního života je delší. Opomenout samozřejmě nelze ani masnou užitkovost, která je u červenostarkatých zvířat nesrovnatelně lepší.
Velký ohlas měli dětské soutěže a soutěže odhadu hmotnosti krávy a telete. První cenou bylo v prvním případě tele, ve druhém pak sele, dalšími cenami bylo předplatné časopisů Farmář a Náš chov a týdeníku Zemědělec. Mnoho návštěvníků se zúčastnilo ankety Miss sympatie, kterou vyhlásilo vydavatelství zemědělských časopisů. Každý účastník mohl vybrat jemu nejsympatičtější dojnici. Nejvíce hlasů obdržela kráva katalogové číslo 50 z ProAgra Raděšínská Svratka. Vylosovaný účastník ankety obdržel předplatné týdeníku Zemědělec.
Den českého strakatého skotu je pro svoji serióznost a počet předváděných zvířat z šlechtitelských chovů velmi oblíben a pozitivně hodnocen jak mezi vystavovateli, tak mezi návštěvníky. Výstava je pořádána hlavně pro chovatele, finační nároky na vystavovatele jsou při jednodenní akci mírné a v jediném dni se zde setkají všichni, kteří se ve světě českých strak pohybují. Ministr Fencl byl výsledky zemědělců natolik zaujat, že by pro příští ročník (2002) rád převzal záštitu nad konáním výstavy. Nakonec i počasí se umoudřilo a slunce odměnilo za trpělivost diváky i vystavovatele hřejivými, možná posledními letními paprsky.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down