24.02.2002 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V embryotransferu držíme krok

V oblasti živočišné výroby je přenos embryí, podobně jako uměla inseminace využíván již jako standardní metoda. Významnou roli hraje tato metoda při cíleném zvyšování úrovně chovaných plemen i v lepším využití přirozeného reprodukčního potenciálu plemenic Embryotransfer je v České republice využíván především ke šlechtitelským účelům v chovu skotu, ve větší míře se tato metoda začíná využívat i v chovu ovcí, koz, prasat a koní.

Statistické údaje o rozsahu embryotransferu (ET) v Evropě, tedy i v ČR, jsou publikovány vždy na konci následujícího roku, v současné době jsou k dispozici výsledky za rok 2000. Na úseku ET u nás nyní pracuje celkem 10 týmů, z toho pět týmů má veterinární registrační číslo, což znamená, že podle směrnice Rady ES mohou získávat embrya pro vývoz do zemí EU.
Od roku 1983 do konce roku 2000 bylo v naší republice provedeno u skotu celkem 27 627 výplachů dárkyň a přeneseno 109 349 embryí (graf). V samotném roce 2000 bylo v ČR provedeno 1027 výplachů dárkyň a 4928 přenosů embryí. Tyto výsledky zařadily naši republiku na šesté místo v celoevropském žebříčku.
V porovnání s rokem 1999 se počet vypláchnutých dárkyň zvýšil o 93 kusů, počet všech získaných embryí pak o 891 na hodnotu 8744. Vhodných k přenosu bylo celkem 4930 embryí, což je rovněž o 504 embryí více než v roce 1999, což znamená průměr přenosuschopných embryí na dárkyní 4,8 embrya (v roce 1999 – 4,7) a podíl 56 % ze všech získaných embryí.
V porovnání s Evropou je však počet přenosuschopných embryí ve výplachu stále nízký, nejvyšší úspěšnosti dosahuje tým Bovet, a. s. , Sloupnice s 5,4 přenosuschopných embryí. Cílem by měl být zisk šesti přenosuschopných embryí z výplachu a je tedy nutné najít způsob, jak této hranice dosáhnout.
Pokud jde o využívání dárkyň podle plemenné příslušnosti, i zde došlo v porovnání s rokem 1999 k určitým rozdílům. Více byly vyplachovány dárkyně kombinovaných plemen skotu celkem 362 kusů, což je o 108 více než v roce 1999. Počet dárkyň masných plemen stoupl o 13 kusů, u mléčných plemen došlo k poklesu o 28 kusů. Pokud jde o podíl jednotlivých jednotlivých plemen na celkovém počtu dárkyň, pak mléčná plemena zaujímají 43 %, následují plemena kombinovaná s 35 % a masná plemena s 22 %. V Evropě zaujímají největší podíl plemena mléčná s 60 %, naopak plemena kombinovaná tvoří pouze 16 % ze všech vyplachovaných dárkyň. Podíl dárkyň masných plemen je přibližně stejný (24 %).
Jak už bylo zmíněno v úvodu, embryotransfer se v České republice začíná rozšiřovat i u ostatních druhů hospodářských zvířat, tedy ovcí, koz, koní a prasat (tabulka). Nejvyšší počet přenesených embryí byl zaznamenán u ovcí 156, z toho 149 čerstvých embryí a 7 embryí zmrazených.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down