09.01.2004 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Lomnici s chovem skotu neskončili

Říjen a listopad byly pro chovatele měsíci špatných zpráv. Po období klidu se objevily dva další případy onemocnění BSE, celkový pozitivní počet nálezů tak v Česku vzrostl na osm. Sedmým postiženým, a zřejmě i nejvíce - pokud jde o počty poražených zvířat, se stala společnost ZEOS Lomnice, a. s. Na téma finančních ztrát i dalšího podnikatelského výhledu jsme hovořili s ředitelem Ing. Jiřím Lacinou.

Akciová společnost ZEOS existuje zhruba po dobu pěti let a stala se nástupnickou organizací bývalého zemědělského družstva. Hospodaří na 2800 ha zemědělské půdy, z toho je 1800 ha půdy orné. Veškeré pozemky se rozkládají v průměru ve 420 metrech n. m. (od 350 do 500). Z toho je 98 % v oblastech LFA. Nosným odvětvím podniku je chov skotu, tomu je přizpůsobená i produkce rostlinné výroby - z 85 % se zaměřuje na pěstování krmných plodin, píce. Na 1000 ha se nacházejí louky a zbytek osévají zemědělci řepkou, sladovnickým ječmenem a technickými plodinami. Celkem chovají v podniku kolem 2000 kusů skotu, z toho je polovina dojnic.
„Dosud jsme chovali plemeno české strakaté a v šesti kravínech jsme dosáhli průměrné užitkovosti 5500 kg mléka za laktaci.“ Hlavním zdrojem příjmů podniku byly podle Jiřího Laciny tržby za mléko, odchov jalovic a prodej zástavového skotu do zahraničí.

Den změny
Koncem října se celý chod podniku pronikavě změnil. Tehdy odvezli na jatka do Petráveče v rámci běžného brakování dojnici českého strakatého plemene narozenou 4. února 2000. Další zprávy už v Lomnici získali přes veterináře z Liberce. Nejprve se dozvěděli o podezření z nákazy BSE, které bylo posléze 27. října potvrzeno. Dojnice se přitom v podniku narodila a kromě objemných krmiv znala jen nakupované krmné směsi. „Pokud by onemocnění pocházelo z krmiva, pak by se muselo objevit onemocnění i u dalších kusů,“ domnívá se Jiří Lacina.
Situace v Lomnici je oproti ostatním postiženým podnikům poněkud jiná, vzhledem k tomu, že pozitivní dojnice prošla centrálním teletníkem v Nové vsi, v němž odchovává ZEOS smluvně i telata pro další zemědělské podniky. Veterinární předpisy přitom požadují při zjištění onemocnění likvidaci celé tzv. kohorty (věkové – starší a mladší jednoho roku a výživové – od narození po dobu jednoho roku, se kterými se zjištěný kus sešel u žlabu). Díky tomu dosáhl celkový počet zvířat určených k likvidaci již téměř devíti stovek. Jde nejen o dojnice z Lomnice, kterých je dosud 469 ze všech stájí. „Každý kravín u nás přijde o 50 % krav,“ doplňuje ředitel. Je dohodnuto, že zvířata budou utracena na porážce v Žichlínku a ve stejném místě v asanačním podniku zlikvidována. Akce by měla trvat zhruba tři měsíce.

Ztráty v tržbách za mléko
Náklady s utracením, na svoz i odběr vzorků hradí stát. Jde zhruba o částku kolem šesti tisíc korun na kus. Další hrazenou ztrátou je cena utracených dojnic – celkem půjde v Lomnici o asi 16 miliónů, které by podnik měl získat od státu (okolo 35 tisíc za kus). Nejbolestivější však bude absence více než deseti milionů tržeb, o které podnik přijde v době od nákupu vysokobřezích jalovic až do doby, než začnou dojit, tj. za asi půl roku. Ušlý zisk sice stát uhradí, ale při jeho výši od 0,50 do 0,60 Kč/litr mléka jde o velmi nízkou částku. Přitom měsíčně tržili okolo 1,7 milionu korun. „Nemáme čím pokrýt propad,“ postěžoval si ředitel. „S produkcí mléka chceme pokračovat.“ Jalovice nakoupené nyní v 5. až 7. měsíci březosti začnou dojit až po půl roce, ještě je možný i další propad díky tomu, že prvotelky dojí méně. Další zdroje kompenzace by měl jít z pojištění, které měl podnik uzavřené. Vše je zatím v jednání.

Rychlé peníze
Peníze v Lomnici potřebují rychle. Žádost o zálohu prošla ministerstvem zemědělství a podle ředitele Jiřího Laciny uvízla na ministerstvu financí. „Zatím máme jen příslib, musíme ale zaplatit chovatelům, kteří nám vyšli vstříc, a kupujeme od nich nová zvířata.“ Podnik potřebuje vyřídit dosud nestandardní postup – vyplatit zálohu v době, kdy nebudou všechny označené krávy poraženy. „Jinak bychom peníze viděli až v únoru nebo březnu, to je pozdě.“ „Jsme chov IBR prostý, proto musíme i nakupovat ze zdravých chovů,“ popisuje určité zdravotní omezení ing. Lacina.
Začátkem minulého týdne byla podle informace z MZe ČR podána žádost Lomnických i družstva v Němčicích o vyplacení zálohy ministerstvu financí. Přiměřená záloha na nákup zvířat pro zemědělské podniky by měla být vyplacena do…….., což nám potvrdili úředníci z ministerstva financí.

O budoucnosti rozhodnou předpisy
Dosud se v Lomnici zaměřili na chov kombinovaného strakatého plemene. Místo zlikvidovaných dojnic Lomničtí z větší části opět nakoupí české straky. Zhruba okolo 20 % však představuje investice do nákupu vysokobřezích jalovic holštýnského skotu. „Nakoupíme je do jednoho kravína s vhodnou technologií, v podniku bude muset dominovat produkce mléka,“ vysvětluje záměr ředitel. Výkrm zatím nedělají, ale budou o něm asi uvažovat. O budoucnosti rozhodne konečný verdikt veterinářů k možnostem dalšího obchodu se zvířaty a vyjádření obchodních partnerů, jestli budou chtít v Lomnici odchovávat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down