15.05.2003 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Nedakonicích vsadili na české strakaté plemeno

Společnost ZEAS Nedakonice hospodaří na Uherskohradišťsku. Vlastní uznaný šlechtitelský chov plemene české strakaté. Rozhodující pro podnik jsou příjmy z ročního prodeje pěti miliónů litrů mléka, které dodávají do místní mlékárny, ve které koupili vlastnický podíl. Za ekonomicky únosnou cenu považuje hlavní zootechnik a člen představenstva Ing. Vladimír Basovník, cenu nad osm Kč za litr. Na trhu ji však podle něho sráží podniky, které se podbízejí supermarketům. Nedakonický podnik patří k šesti zakládajícím členům chovatelského plemenářského družstva Impuls.

Zemědělský podnik vznikl v roce 1992 odtržením střediska Nedakonice a Kostelany z původního družstva. Své podíly družstevníci vložili do nově vzniklé akciové společnosti ZEAS. V současné době hospodaří tato společnost na tisícovce hektarů, pěstuje obilí, řepku, kukuřici a krmné plodiny. V chovu skotu spolupracuje se sousedním ZEAS Polešovice tak, že z celkového počtu 900 krav jich patří čtyři stovky polešovickým. Ti se zase specializují na odchov jalovic a býčky prodávají na výkrm.
Průměrná užitkovost šlechtitelského chovu v Nedakonicích dosahuje 6500 kg mléka, při 4,11 % tuku a 3,32 % bílkovin. Stádo je plemene české strakaté a podle Vladimíra Basovníka sázejí na kombinovanou užitkovost. Pro připařování vybírají rámcové býky – cílem je dosáhnout hmotnosti krav kolem 800 kg, užitkovost by se měla pohybovat na úrovni 8000 kg mléka. Proto také často nakupují inseminační dávky německých plemeníků fleckvieh.

Rozhoduje produktivita práce
Stáje pro dojnice byly vystavěny v roce 1975 jako volný a bezstelivový provoz. Několik přežívajících starších vazných po vzniku firmy, jak připomíná Vadimír Basovník, okamžitě zlikvidovali. Každá ze čtyř stájí má kapacitu pro 240 kusů a podle nich jsou krávy i rozdělené do skupin - na 100 , 200, 300 dní laktace a v poslední mají jalovice před otelením a plemenice stojící na sucho.
Dosaženou vysokou produktivitu práce v podniku potvrzují následující údaje: jednu směnu tvoří šest lidí, z toho jsou tři na dojírně, jeden krmí, další je porodník a poslední hlídá krmné pásy apod.

Kvalitní krmiva a směsná dávka
V roce 2000 se Nedakoničtí rozhodli do podniku zakoupit nový míchací krmný vůz. Výběr padl na samochodný horizontální DMU 125 Labrador o objemu 12 m3. Nahradili jím vůz tažený, který potřeboval k obsluze dva pracovníky. Koupí vyřešili i složité vyjíždění a manipulaci v poměrně hlubokých silážních jámách. Důvod ke spokojenosti mají i díky snížení nároků na obsluhu. Vůz slouží v podniku 2,5 roku a najel již 9322 motohodin, aniž by se musela měnit vana. Pojezdové vzdálenosti nejsou dlouhé, silážní a senážní žlaby se nacházejí v těsné blízkosti stájí. Všechny jsou pečlivě přikryté. „Částečně kukuřici silážujeme ve službě a zčásti sami,“ a jak dál vysvětluje ing. Basovník, podobně i další objemná krmiva už také vyrábějí sami. Závěrečné pečlivé zakrytí je výsledkem „všech, kteří mají ruce“.
Krmná dávka sestává pro krávy o užitkovosti 32 litrů po 100 dní laktace z 9 kg vojtěškové senáže, 23 kg kukuřičné siláže, 1,5 kg ječné slámy, 0,3 kg Megapro, 2,4 kg kukuřice, 6,8 kg směsi DOVP a minerálně-vitamínového doplňku. Směsná dávka pro ostatní skupiny se skládá v mírně odlišných poměrech ze stejných surovin, pouze Megapro už v Nedakonicích nezařazují.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down