21.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Neustadtu rozhodují chovatelé

Největší inseminační organizací v sousedním Německu je Besamungverein Neustadt (BVN). Nachází se v oblasti Mittelfranken (nedaleko Norimberku) a byla založena již v roce 1948 chovateli skotu, kteří ji dosud vlastní Už od počátku mělo zařízení za úkol společný chov býků různých plemen a produkci spermatu pro inseminaci. V současnosti stojí v čele společnosti dr. Johannes Aumann.

Podle jeho informací provádí BVN ročně 600 000 prvních inseminací, , což odpovídá přibližně 950 000 inseminací celkem, to ji řadí na první příčku v rámci celého Německa. Farmáři v oblasti tradičně chovají plemeno fleckvieh, které považují za velmi vhodné pro jejich podmínky. Plemenice fleckvieh totiž vynikají velkým rámcem (hmotnost dojnic v průměru přesahuje 700 kg, vyřazené krávy se blíží až k 1000 kg), fundamentem a výbornou nejen mléčnou, ale i masnou užitkovostí (zařazení U2 nebo R2 v systému EUROP). Jejich chovem dosahují dobré ekonomické produkce.
„Máme asi 190 zaměstnanců, z toho asi 100 lidí pracuje tady v centrále v Neustadtu a asi 20 až 30 na inseminační stanici kanců,“ vysvětluje dr. Aumann. Poradenství týkající se připařovacích plánů probíhá částečně ze strany inseminačních techniků, ale z velké části pracovníky chovatelské poradenské služby. Pokud jde o oblast inseminace je situace složitější: „Inseminaci provádějí jak veterinární lékaři, tak inseminační technici. S BVN spolupracuje 250 veterinářů, kteří vedle své běžné praxe inseminují. Ze 150 inseminačních techniků je 50 zaměstnanců Neustadtu a přibližně 100 jsou samostatní, kteří používají, na základě dohody se společností, pouze sperma neustadtských býků,“ uvádí ředitel. „Procenticky to lze vyjádřit následovně: 60 % inseminují technici, 35 % veterináři a 5 % farmáři. BVN provozuje státem uznanou odbornou školu pro inseminační techniky, odborníky z řad zemědělců a farmáře, kteří sami inseminují. Ti musí absolvovat dvoutýdenní proškolení. Inseminační technici jsou absolventy tříměsíčního kurzu.
Být vlastníkem se vyplatí
Jaký má pro chovatele přínos členství v BVN? Především mají možnost rozhodovat, směr rozvoje firmy neurčuje trh, ale členské shromáždění Ceny inseminačních dávek jsou pro všechny členy stejné, „Pro ty, kteří nejsou členy inseminaci neprovádíme. Ale není vůbec složité se členem stát,“ objasňuje dr. Aumann. „Cena inseminační dávky plemene fleckvieh, které na stanici máme, se pohybuje kolem 30 DM, to je podstatně méně než kolik musí zaplatit farmář za dávku holštýnského býka, jejíž cena dosahuje až 100 DM. To považuji pro podniky za finanční přednost. Jsme organizací, která slouží zemědělcům,“ a ředitel Aumann ještě dodává: „Přirozeně jsme v oblasti, kde se chová plemeno fleckvieh – asi 92 % inseminací je proto tímto plemenem, asi 5 % holštýnským, 2 % gelbvieh a 1 % masnými býky – většinouu angus nebo charolais.“
Rozsáhlý šlechtitelský program
BVN vlastní dvě inseminační stanice – ve Schwandorfu je ustájeno 60 býků čekatelů a přímo v Neustadtu kolem stovky. Farmáři tak mohou vybírat z počtu asi 70 prověřených plemeníků a 80 v testaci. Proto, aby nabídka pro zemědělce byla dostatečná, je třeba ročně testovat 120 býků fleckvieh a 15 gelbvieh. Povinností členů družstva je 25 % krav inseminovat býky v testaci.. Farmáři mají zájem plemeníky vidět a tak se každoročně scházejí na přehlídce vždy prvního května.
Do šlechtitelského programu je zahrnuto sledování potomstva, veškeré získané údaje vyhodnocuje Bavorský chovatelský svaz V oblasti embryotransferu začala být společnost aktivní už v polovině sedmdesátých let, týká se ho zavedení tzv. Inovačního programu, který je jeho nedílnou součástí. Šlechtitelský program zastřešuje VFR (sdružení pro podporu chovu skotu). Společně do něho vstupují další dvě inseminační stanice – v Marktredwitz a Höchstädtu. Aktivní populace ve šlechtění (v rámci VFR) tak představuje počet 383 000 krav fleckvieh a jeho těžiště leží ve výběru matek býků a záměrném připařování vybranými otci býků. Celkem je ročně prověřeno potomstvo 180 fleckvieh na mléko i maso.

Německou jedničkou je Honer
Od 28. listopadu je k dispozici aktuální katalog nabídky býků BVN. Při této příležitosti předvedli v Neustadtu některé pro chovatele zajímavé plemeníky. Úvod patřil Repositovi s výraznou kombinovanou užitkovostí, jehož dcery vynikají především výborným exteriérem, a jsou velkého rámce. Malard patří k nejznámějším synům legendárního Malfa, býk ačkoliv již šestiletý je velice oblíbený a je silně nasazován, dcery mají vynikající kvalitu mléka s nízkým počtem buněčných elementů. Vysokým obsahem mléčných složek se vyznačují potomci Romleta, který však podle komentujícího Hans-Martina Seidla není vhodný využívat na jalovice. Současnou jedničkou v Německu je Honer, jehož GZW (celková plemenná hodnota) dosáhla 143. „Je potěšitelné, že v listopadu, v době kdy vyšly jeho dcery z druhého nasazení, se těší výbornému zdraví a produkuje sperma,“ uvedl komentující Seidl. To potvrzuje skutečnost, že jeho plemenná hodnota pro dlouhověkost vykazuje hodnotu 123 a tak patří v Německu k absolutní špičce. Závěr patřil předvedení velice zajímavého homozygotně bezrohého plemeníka Polika. Bezrohé fleckvieh bylo dosud využíváno především v chovech bez tržní produkce mléka. Bezrohé plemeníky je však aktuálně snaha využívat také v chovech dojených stád. Důvodem jsou především legislativní aktivity současné ministryně zemědělství Künastové, která se angažuje v oblasti ochrany zvířat. Přehlídku uzavřeli plemeník gelbvieh heterozygotně bezrohý (toto plemeno v bezrohé formě je v Americe využíváno jako masné) a čekatel Hidalgo po matce s užitkovostí 15 800 kg mléka z rodinné farmy Huber.
Hana Adamová

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down