08.10.2006 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V nové brojlerové líhni je už živo

Recese drůbežářského sektoru neodrazuje schopné výrobce od investiční činnosti. Přes pokles cen kuřecího masa se majitelé akciové společnosti Xavergen rozhodli rozšířit a zmodernizovat líheň ve středisku Habry. Plánovaná kapacita se má zvýšit ze třiceti tří na osmdesát milionů jednodenních kuřat ročně. Nové zařízení bude patřit mezi největší brojlerové líhně v Evropě.

Budování nového provozu zahájili pracovníci stavební firmy počátkem května minulého roku za plného fungování stávající líhně. V nové hale o rozměrech 100 x 50 metrů se nyní nachází příjem a sklad násadových vajec, dezinfekční komory, předlíhně, dolíhně a překládací linka násadových vajec z předlíhňových do dolíhňových lísek s prosvětlováním.
Stará budova prošla nákladnou rekonstrukcí a na nové prostory přímo navazuje. Svoje místo tam našly zbývající činnosti – separace kuřat od skořápek, počítání, vakcinace a expedice kuřat. Technologii vlastní líhně brojlerových kuřat zajistila nizozemská firma Hatch Tech. Následné automatizační linky jsou francouzské provenience a nesou logo akciové společnosti Breuil.

Produkce kuřat
s integrovaným povolením
„V rámci programu masných kuřat provozujeme deset farem pro odchov rodičů, dvacet farem s chovem rodičů a současnou produkcí násadových vajec a čtyři farmy pro vlastní výkrm brojlerů,“ popsal nosnou část výrobního programu Ing. Miroslav Votýpka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti.
Pro potřebu rozmnožovacích chovů dovážejí rodičovský materiál Ross 308 od firmy Aviagen, Ltd. v ročním objemu přibližně 900 tisíc kusů. Téměř veškerou produkci násadových vajec v potřebné výši 115 milionů kusů si zajišťují ve vlastních provozech. „V případě vykrmených brojlerových kuřat nyní dodáváme na trh kolem čtyř tisíc tun ročně,“ uvedl Miroslav Votýpka a dodal, že v budoucnu počítají s navýšením produkce. Za tím účelem plánují výstavbu nových velkokapacitních výkrmen schopných jednorázově pojmout přes sto tisíc kusů drůbeže.
„Jsem rád, že v souladu s příslušnou legislativou máme již v současnosti u deseti chovů z celkových dvanácti schválené ekologické audity, takzvaná integrovaná povolení,“ prohlásil dále generální ředitel. Dodal, že celý tento proces ukončí s ročním předstihem už 31. října letošního roku.

Kromě kuřat také krůťata
Výrobní program společnosti Xavergen nestaví pouze na kuřatech, ale věnují se také krůtám. Odchov rodičů probíhá ve třech farmách s naskladňovací kapacitou devatenáct tisíc kusů. Chovné farmy mají kapacitu jen o tisícovku menší. Předpokládaná produkce násadových vajec v letošním roce dosáhne tří milionů, z toho více než polovina poputuje do líhní v Otíně u Klatov a menší část najde odbyt v zahraničí. „Letošní výkrm krůt bychom chtěli skončit s bilancí dvou tisíc tun,“ uvedl Miroslav Votýpka s tím, že v příštím roce by chtěli objem výstupu zdvojnásobit.

Nová líheň přináší vyšší kvalitu
Ihned po přejímce násadová vejce putují do skladu, kde se uchovávají osm dnů při teplotě 15 až 18 stupňů Celsia a relativní vlhkosti 60 procent. Poté se vejce překládají z faremních do předlíhňových vozíků. Těsně před návozem do předlíhně vejce procházejí dezinfekcí formalínovými parami. Celková kapacita 42 předlíhní činí 5 322 240 násadových vajec. Digitální ovládací panel dovoluje regulaci teploty, vlhkosti a obsahu oxidu uhličitého. Přesun násadových vajec z předlíhní do dolíhní probíhá na překládací lince s rychlostí 60 tisíc kusů za hodinu. Prosvětlovací zařízení kontroluje kvalitu vajec, přičemž kusy nevhodné k dalšímu procesu líhnutí se separují a odvádějí pneumatickým dopravníkem.
Dolíhně mají v porovnání s předlíhněmi pětinovou výkonnost. Dvacet čtyři komor pojme 1 013 760 násadových vajec a důležité parametry prostředí se opět regulují digitálním ovládacím panelem. Destohovač vybírací linky kuřat pracuje s rychlostí 80 tisíc kuřat za hodinu. Oddělení kuřat od skořápek zajišťuje separátor. Vylíhnutá kuřata prochází další selekcí, počítají se a veterinář provádí vakcinaci. Na konci celého procesu je čeká expedice a přeprava do chovných zařízení.
Technologii líhně doplňují pomocná zařízení. Dolíhňové lísky se čistí v myčce, osoušejí se proudem teplého vzduchu a následně stohují. Odpad putuje pneumatickými dopravníky do skladní věže. Ekologickou likvidaci tekutých odpadů zajišťuje přidružená čistička odpadních vod.

Návratnost do šesti až osmi let
„Výstavba nové líhně si vyžádala částku přes 200 milionů korun,“ prozradil provozní ředitel společnosti Xavergen Ing. Pavel Víšek. „Většinu jsme pokryli investičním úvěrem a návratnost investice plánujeme v horizontu šesti až osmi let,“ doplnil.
Největší přínos pro ekonomiku firmy vidí v koncentraci výroby: „Zatímco ještě do jara letošního roku jsme provozovali další líhně v Mariánských lázních, Slavětíně a Uherském Ostrohu, po otevření nového provozu jsme všechny kromě poslední jmenované uzavřeli.“
Současná roční produkce líhní v Habrech a Uherském Ostrohu dosahuje přibližně 80 milionů jednodenních kuřat a v průběhu tří, čtyř let se plánuje zvýšení na úroveň devadesáti až sto milionů kusů. „Nová líheň v Habrech staré provozy plně nahrazuje a zvýšení produkce chceme směřovat na zahraniční trhy. Nicméně prioritou společnosti zůstává upevnění pozice na domácím trhu,“ uzavřel Pavel Víšek.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down