V Osíku vybráno jen pět býků

Odchovna býků v Osíku u Litomyšle byla v polovině května dějištěm již celkově pátého výběru býků do plemenitby. K výběrům bylo předvedeno celkem 13 býků českého strakatého plemene a 3 býci holštýnského plemene. Vzhledem k tomu, že již byla zmírněna mimořádná veterinární opatření proti slintavce a kulhavce, konal se výběr býků v odchovně Osík opět za účasti chovatelů.

U býků českého strakatého plemene činil počet vrstevníků 125 (za vrstevníky se uvažují všichni býci odpovídajícího plemene předvedení na posledních dvou výběrech, minimální počet je 30), průměrný denní přírůstek v testu dosáhl 1335 g (směrodatná odchylka 118 g), přírůstek od narození 1244 g (směrodatná odchylka 88 g). Celkem pět býků bylo vyřazeno po ukončení testu ještě před zahájením výběru – dva z důvodů nevyhovující konstituce a tři kvůli nízkému přírůstku. V průběhu výběru vyřadil hodnotitel Ing. František Hřeben ještě další tři býky – jednoho kvůli stavbě končetin, jednoho pro vady růstu a vývinu a jednoho pro špatnou stavbu těla (porušená horní linie). Ze zbývajících pěti býků byl jeden zařazen do třídy VG (výsledný počet bodů 85 až 89 bodů), jeden do třídy G+ (80 až 84 bodů), dva do třídy G (75 až 79 bodů) a jednoho do třídy F (vyhovující, 65 až 74 bodů).
Nejvyšší výsledný počet bodů – 86,7 získal býk č. 000128023591 linie Zelot, plemeno C100, chovatel Líšnická, a. s., který dosáhl v testu přírůstku 1447 g (odchylka +112 g) a přírůstku od narození 1329 g (odchylka +85 g). U býka byla vysokým počtem bodů hodnocena především kapacita (94 bodů), výrazný užitkový typ (87 bodů) a stavba těla včetně dobrého osvalení (85 bodů). V porovnání s ostatními býky získal tento býk poměrně vysoký počet bodů i za končetiny (80 bodů). Jeho matka nadojila na své maximální V. laktaci 8090 kg mléka s obsahem 3,57 % a množstvím 289 kg bílkovin.
Druhým nejlépe hodnoceným byl býk č. 000024188381, linie Lonet, plemeno C58R, chovatel Zemědělská společnost Klenčí, který dosáhl výsledného počtu 80,6 bodů. Přírůstek v testu činil u tohoto býka 1234 g (odchylka –92 g) a přírůstku od narození 1178 g (odchylka –66 g). Vysoký počet bodů obdržel při hodnocení především za stavbu těla (83 bodů) a za utváření zádi (81 bodů), poměrně velkým počtem bodů byly ohodnoceny i končetiny (80 bodů). Jeho matka nadojila na maximální VI. laktaci 8514 kg mléka s obsahem 3,42 % a množstvím 291 kg bílkovin.
V pořadí třetí nejlepší býk č. 000116842181, linie 1Junek, plemeno C76A12R, chovatel Agrodružstvo Načeradec byl s výsledným počtem 79,9 bodů zařazen do třídy G. V testu dosáhl jeho přírůstek 1510 g (odchylka +175 g) a od narození 1304 g (odchylka 60 g). U tohoto býka byl dobře hodnocen zejména užitkový typ (84 bodů) a kapacita (82 bodů), končetiny byly hodnoceny pouze 65 body. Pozoruhodná je ovšem užitkovost jeho matky, která na maximální II. laktaci nadojila 11 032 kg mléka s obsahem 3,45 % a množstvím 381 kg bílkovin.
Celkem čtyři býci byli vybráni pro inseminaci a přirozenou plemenitbu, býk č. 000116842181 pouze pro přirozenou plemenitbu. Tři býky zakoupil pro inseminaci Holding ČMPU, k. s., jednoho býka (č. 000024188381) zakoupilo pro přirozenou plemenitbu ZD Popelín.
Kompletní protokol z tohoto výběru býků je k dispozici na www.cestr.cz v sekci Šlechtění – plemeníci – výběry býků.
Holštýnští býci se v Osíku představili celkem 3, počet vrstevníků činil 14, průměrný přírůstek od narození 1248 g (odchylka 115 g), přírůstek v testu 1122 g (odchylka 85 g). Dva býci byli hodnotitelem Ing. Ladislavem Vondráškem zařazeni do třídy G+, jeden do třídy F (vybrán pro přirozenou plemenitbu).
Nejlepší hodnocení – 82 bodů – dosáhl býk č.000121570591, linie Niagara, plemeno H100, chovatel Agrodružstvo Bučina. Jeho přírůstek činil v testu 1184 g (odchylka –64 g) a přírůstku od narození 1041 g (odchylka –81 g). Vysoký počet obdržel tento býk za výrazný užitkový typ a stavbu těla (obojí 84 bodů).
Další výběry býků do plemenitby se budou v odchovně býků Osík u Litomyšle konat 26. července 2001.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *