08.12.2003 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V realizaci welfare prasat mnoho času nezbývá

Ochrana zvířat proti týrání je tématem, který má na jedné straně své etické aspekty, avšak na druhé straně i ekonomické dopady, se kterými musíme po vstupu do Evropské unie počítat.

Na semináři pořádaném koncem listopadu Výzkumným ústavem živočišné výroby Praha v Kostelci nad Orlicí zazněl mimo jiných i referát Ing. Radky Matějíčkové o legislativě EU, která upravuje ochranu zvířat. Z něho vyplývá, že mnozí farmáři mají, pokud se týká welfare norem pro prasata, co dohánět, aby se v následujících letech vyvarovali postihům.
V současnosti je pohoda zvířat v ČR upravena zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, jehož novela vejde v platnost počátkem roku 2004. Tím dosáhne Česká republika v tomto směru harmonizace se zákony Unie.
Březí prasnice pouze skupinově
Hlavním dokumentem upravujícím standardy týkající se welfare prasat v Unii je Evropská úmluva na ochranu hospodářských zvířat proti týrání, která byla schválena všemi členskými státy. Na tu navazují jednotlivé směrnice EU, které z normy Rady Evropy prakticky vycházejí. Zde se objevuje biologická charakteristika prasat, která se odráží v realizaci norem pro welfare v farmovém chovu.
V úmluvě Rady Evropy jsou uvedeny i prostorové nároky na chov jednotlivých kategorií prasat. Například u kanců pro chovné účely by měla být minimální neohraničená plocha podlahy 6 m2, pro větší kance až 7,5 m2. Jestliže ohrada pro kance slouží zároveň jako místo pro páření, neohraničená plocha podlahy musí být nejméně 10 m2. Perforované podlahy by měly být pouze v části sloužící k defekaci. Toto je část ustanovení, které se od 1. 1. 2003 vztahují na všechny provozy nově postavené, rekonstruované nebo poprvé použité. Od ledna 2005 bude platit pro všechny provozy.
Dále v úmluvě stojí, že prasnice v období mezi odstavem a prenatálním obdobím, prasničky v období mezi zabřeznutím a prenatálním obdobím, jinými slovy březí prasnice a prasničky, mají být chovány ve skupinách.
Celková volná plocha podlahy pro každou prasničku po oplození a každou prasnici, v případech, kdy prasničky a prasnice jsou ustájeny ve skupinách, musí být nejméně 1,64 m2, v druhém případě 2,25 m2. Pokud jsou tato zvířata chována ve skupinách menších než šest jedinců, volná plocha podlahy musí být zvýšena o 10 %. Tento požadavek se vztahuje na nové stavby a rekonstrukce od 1. 1. 2003. Pro existující stavení bude opatření platit od 1. 1. 2013.
Jak jsme na tom?
Česká republika harmonizuje své právní předpisy v chovech prasat podle směrnice rady stanovující minimální standardy pro jejich ochranu 91/630/EEC. Z této směrnice je důležitý článek 2 definující názvy pro prasata v různé věkové hranici a fyziologickém stavu (sele, odstávče, odchovávané prase atp.). Článek 3 uvádí minimální rozměry podlahové plochy pro jednotlivé kategorie prasat. Další důležitým dokumentem je směrnice rady o ochraně zvířat během přepravy a pozměňující směrnice 90/425/EEC a 91/496/EEC (91/628/EEC).
Orgánům SVS ČR je uvedeným uloženo provádění dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona na ochranu zvířat. V chovech prasat byly za rok 2002 zjištěny problémy, zejména nedostatečný odkliz hnoje, přeplnění kalových jímek, nedostatečné větrání a celkové nedodržování zoohygieny.
Podle autorů příspěvku Česká republika dosud nesplnila všechny atributy vyplývající s výše zmíněných právních předpisů, přestože do doby vstupu nezbývá mnoho času a přechodná období, až na výjimky nebudou přípustná.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down