02.10.2021 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Rostěnicích se již rozjel výkrm brojlerů

Akciová společnost Rostěnice investovala do nových hal s kapacitou zástavu 45 000 brojlerových kuřat. Spolu s farmou v Hlubočanech bude brzy celková roční produkce společnosti 3300 tun drůbežího masa.

Slavnostní předání nových hal během Dne otevřených dveří předsedovi představenstva Rostěnice, a. s. Ing. Vítězslavu Navrátilovi (na foto druhý zleva), Ing. Petr Pawlica MBA, jednatel společnosti AGE s.r.o., zástupce dodavatele (první zleva) a Václav Bouz výkonný ředitel AGE s. r. o. první zprava

„Proč jsme se rozhodli pro navýšení kapacit výkrmu drůbeže? Dosud jsme drůbeží maso vyráběli ve starých rekonstruovaných budovách po skotu. Z dnešního pohledu byly rekonstruované stavby fyzicky i morálně zastaralé, takže jsme stáli před rozhodnutím, pokud budeme chtít živočišnou výrobu dále provozovat, musíme postavit nové haly.  Následoval projekt a vyřízení stavebního povolení. V roce 2020 záměr vyústil ve výběrové řízení. Toho se kromě jiných účastnila také firma AGE s. r. o, která splnila všechny požadované podmínky a předložila nejlepší nabídku a po uzavření smlouvy se stala generálním dodavatelem “popsal předseda představenstva.

Ve středisku v nedalekém Kučerově tedy vyrostly čtyři haly s kapacitou zástavu 45 000 brojlerových kuřat. Celkem tedy bude kapacita výkrmu 180 tisíc kuřat. „Pokud tento zástav otočíme sedmkrát do roka a připočítáme produkce farmy v Hlubočanech s kapacitou 60 tisíc kusů, vychází nám roční produkce 3300 tun drůbežího masa,“ dodal Ing. Antonín Blažek.

Firma AGE měla za úkol postavit haly včetně technologií na klíč – napájení, krmné linky, ventilace, vytápění, řízení, ale také oplocení. Začalo se stavět v září roku 2020, první dvě vyrostly během podzimu a první naskladnění bylo 25. ledna. Následoval ověřovací zkušební provoz, kde se sleduje například zatížení prostředí emisemi, prachem a hluk vycházející z provozu.  Výstavba další dvou hal se uskutečnila od dubna a poslední hala by se měla naskladnit koncem září.

Celý nový areál v Kučerově bude stát řádově asi 100 milionů včetně infrastruktury, společnost Rostěnice, a. s. jej financuje bez dotací.

Jak také dodává výkonný ředitel společnosti AGE s. r. o. Václav Bouz: „Halu jsme vybavili vlastní řídicí jednotkou AGE-VENT 300, která řídí a kontroluje vše na farmě, a vytváří tím optimální prostředí pro chov, včetně průběžného vyhodnocování ekonomiky chovu.

Tato řídící jednotka v kombinaci s ostatními kvalitními prvky ventilačního systému, jako jsou

ventilační klapky, komíny a ventilátory, tvoří optimálně fungující celek. Jednou z výhod jednotky je její velmi snadné ovládání. Obsluha pouze upravuje hodnoty mikroklimatu a jednotka následně sama řeší optimální cestu, jak požadovaných hodnot v konkrétních podmínkách dosáhnout. Je možné ji ovládat přes dotykový displej, počítač, mobilní telefon nebo tablet. Kromě ventilace dokáže jednotka řídit a ovládat krmný systém, vážení krmných směsí, napájecí systém, topení, chlazení, či osvětlení haly.“

V současnosti společnost Rostěnice, a. s. hospodaří na výměře 10 000 ha na území 25 obcí. Nosným programem je rostlinná výroba, kde je na prvním místě ekonomika postavena na sladovnických ječmenech s rozlohou kolem 3000 ha. Asi 20 % osevních ploch tvoří pšenice ozimá, stejný podíl řepka olejka a zhruba 25 % ploch orné půdy zabírá pěstování kukuřice na zrno i na siláž. Další pěstované plodiny jsou sója, peluška a hořčice.

Živočišná výroba je v současnosti zaměřena pouze na výkrm prasat a drůbeže. Produkuje 800 tun vepřového a 2000 tun drůbežího masa (v živém) za rok. Výkrm drůbeže se novou investicí navyšuje asi o 1000 tun ročně. Krmné směsi si podnik připravuje ve vlastní režii v malé míchárně.

Vedle rostlinné a živočišné výroby provozuje společnost dvě bioplynové stanice o výkonu 2100 kW elektrické energie za hodinu. Odpadní teplo je využíváno na sušárně obilí a k vytápění hospodářských budov a bytových jednotek. Vstupní hmotou do výroby je kukuřičná siláž, prasečí kejda a drůbeží podestýlka.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down