16.04.2001 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vážení chovatelé,

O dlouhodobém a cílevědomém rozvoji společnosti Natural s. r. o. svědčí údaje jak o počtech býků a kanců v inseminaci, tak o narůstajícím počtu býku, kteří se každoročně zařazují do testace. Skutečnost, že toto číslo postupně a stále narůstá svědčí o tom, že se snažíme investovat především do budoucnosti. V současné době jsou všichni býci ustájení na inseminační stanici býků v Hradišťku pod Medníkem, kde celková kapacita dosahuje 90 míst. Inseminační dávky ale také dovážíme, do České republiky jsou importovány dávky špičkových holštýnských, fleckvieh a charolais plemeníků z Itálie, Nizozemí, Francie nebo Německa a USA. Pravidelně exportujeme na Slovensko, do Maďarska, Německa a Rumunska.

Důraz klademe na domácí testační program. Česká testace informuje chovatele o reálných plemenných hodnotách býků v našich stádech, včetně interakcí genotypu a prostředí
Abychom umožnili srovnatelnost plemenných hodnot domácích a zahraničních býků, uvedli jsme poprvé v katalogu plemenné hodnoty zahraničních býků podle Interbullu na české bázi. Vybrali jsme pouze kvalitní býky - zlepšovatele, kteří při velmi dostupných cenách umožní realizovat rychlý genetický pokrok v černostrakatých i červenostrakatých stádech.
Již tradičně silný je náš masný program. Nabízíme inseminační dávky masných býků, určených pro křížení. Vedle toho zajišťujeme nejlepší zlepšovatele plemene charolais ve spolupráci s francouzskou firmou Charolais Optimal a piemontese ve spolupráci s italským Semenzem.
Při současném procesu koncentrace plemenářství v České republice a celosvětové tvrdé konkurenci Natural nabízí chovatelům nezávislý, účinný a levný program. Chovatelé, kteří s námi dlouhodobě spolupracují se často umisťují na špici v užitkovosti a vyhrávají různé výstavy. Přitom celkové náklady na plemenářské činnosti při spolupráci s námi klesají pod 1 % z celkových nákladů na mléko. Často pak dochází k situaci, kdy chovateli, který se rozhodl pro služby Naturalu, sníží z roku na rok plemenářské náklady o 30 až 40 %, to představuje ve větších chovech za rok statisícové částky.
Společnost Natural je česká firma, s rozsáhlou mezinárodní kooperací v oblasti testace býků. Téměř všichni býci testovaní v ČR a v jedné z uvedených zemí byli nebo jsou chováni na inseminační stanici v Hradišťku. To je zárukou dokonalého dvojího prověření býka a dostupnosti (ať již množství či ceny) dávek pro naše chovatele. Těmito dlouhodobými společnými programy je Natural pevně zakotven v globální struktuře světové genetiky.
Celkem 125 pracovníků společnosti na dvaceti střediscích v celé České republice a na třech inseminačních stanicích zajišťuje plemenářské služby: inseminaci, připařovací plány, dodávky inseminačních dávek býků a kanců, ultrazvukové i manuální vyšetření březosti, dodávky tekutého dusíku, veškerého inseminačního materiálu, ale i přípravků pro dojení a minerálních doplňků.
Jako tradici lze označit i vydávání Genotypu, jehož letošní číslo právě otevíráte. Snažili jsme se pro Vás připravit zajímavé příspěvky a seznámit vás s našimi názory.
S přáním mnoha chovatelských úspěchů

Ing. Jan Štráfelda

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down