25.01.2023 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Včelaři nehlásí počty včelstev do centrální evidence

V roce 2022 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 349 chovatelů včel, z toho u 85 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona. Nedostatky zjištěné při kontrole na místě se týkaly nesplnění povinnosti odesílání hlášení o počtu včelstev a počtu umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku.

Oproti roku 2021, kdy porušení plemenářského bylo zjištěno u necelého jednoho procenta chovatelů, došlo v roce 2022 k významnému nárůstu porušení na 24,4 procenta.  Z těchto důvodů chceme všem včelařům připomenout povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 a § 80a vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Konkrétní povinnosti chovatelů včel jsou následující:

  • předávat Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradištko pod Medníkem (dále jen pověřená osoba) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku,
  • termín pro předání těchto údajů je nejpozději do 15. září kalendářního roku a to na formuláři, který jim poskytuje pověřená osoba,
  • v případě neregistrovaného chovatele včel, který hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť,
  • pokud registrovaný chovatel včel chce přemístit včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší již stanoviště registrované, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení o umístění stanovišť.*

Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na ČMSCH, a.s. - Včely (cmsch.cz)

Podle tiskové zprávy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down