27.08.2001 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Velké rezervy jsou především v reprodukci

Již více než půl roku se na stránkách týdeníku Zemědělec setkáváte s aktuálními výsledky reprodukce ve stádech skotu zapojených do inseminace. Účelem zveřejňování těchto údajů byla především snaha o zlepšení vskutku katastrofální situace v této oblasti, kde se v posledních deseti letech prodloužila například servis perioda o 20 dní a podíl březosti po I. inseminaci u krav klesl téměř o 7 % až na současných 46,9 %.

Veškeré zhoršování reprodukčních ukazatelů má jediný důsledek – zvýšené ekonomické náklady. Například průměrná délka servis periody, která za uplynulého půl roku dosáhla 119,3 dne znamená pro chovatele roční ztrátu 3000 až 4000 Kč na dojnici. A jak už bylo uvedeno v jednom z předešlých článků na toto téma , při délce servis periody do 90 dnů je spotřeba průměrně 1,41 inseminační dávky (ID) na plemenici, při SP do 120 dnů je to již 1,73 ID a nad 120 dnů 2,72 ID, což při současných cenách inseminačních dávek poměrně značně zhoršuje ekonomiku celého chovu.
Jak tedy vypadá situace za období leden až červenec 2001? V kategorii jalovic se v tomto období stále udržuje kladný trend v počtu provedených I. inseminací, zahájený v lednu – od ledna do července bylo poprvé inseminováno celkem 111 294 jalovic, což je o 1780 kusů více než za stejné období loňského roku. V praxi to znamená, že v chovech se projevuje nejen snaha udržet stavy dojeného skotu, ale z hlediska šlechtění pozitivní trend většího zařazování mladých, kvalitních zvířat do chovu. Kategorie krav už tolik příležitostí k optimismu nenabízí, za zmíněné sedmiměsíční období bylo poprvé inseminováno celkem 270 585 krav, což je o 8687 kusů méně než v lednu až červenci 2000.
V současné době jsou rovněž známy výsledky zabřezávání po všech inseminacích z období leden až duben. Z těchto údajů vyplývá, že v porovnání s loňským rokem se počet zabřezlých krav drží přibližně na úrovni loňského roku (rozdíl 2001 – 2000 v kategorii krav činí v jednotlivých měsících maximálně 2000 krav v neprospěch letošního roku), u jalovic se opět projevuje pozitivní trend, kdy od ledna do dubna 2001 zabřezlo po všech inseminacích celkem 61 863 jalovic, což je o 760 kusů více než ve stejném období roku 2000.
Výrazně pozitivní trend lze sledovat i v počtu otelených krav v příslušném období příštího roku. Z údajů, poskytovaných Českomoravskou společností chovatelů, a. s., vyplývá, že v lednu 2002 by se mělo otelit celkem 51 921 plemenic, což je pouze o 183 krav méně než byla prognóza pro leden 2001 (52 104 krav). Porovnáme-li však tento údaj ještě s lednem em 2000, pak v lednu letošního roku se otelilo dokonce o 4307 krav méně. Lze tedy snad říci, že se zastavil dramatický pokles stavů dojeného skotu a chovatelé se snaží do chovů zařadit dostatek mladých zvířat, aby byly měli možnost naplnit již přidělené mléčných kvót.
Stálým problémem ovšem zůstává březost po I. inseminaci jalovic, krav i plemenic celkem. Ačkoliv křivka od ledna do dubna stále roste, podobněš jako v loňském roce je zřejmý určitý vliv sezóny na tento ukazatel. Více znepokojující je meziroční pokles přibližně o 1 % jak u jalovic, tak u krav (graf). V dubnu 2001 dosahoval podíl březosti po I. inseminaci u krav 46,9 % a u jalovic 65,0 %. Je zcela zřejmé, že v tomto ukazateli existují v chovech obrovské rezervy jak v managementu stáda, tak i v ekonomice. Konkrétně zde hrají velkou roli ošetřovatelé i zootechnik, protože nejsou vzácné případy, že ve dvou stájích jednoho chovu se právě tyto parametry reprodukce diametrálně liší, což je dáno důsledností a pečlivostí ošetřovatelů při vyhledávání říjících se krav. Výsledkem správného postupu je potom inseminace ve správném období říje a vyšší podíl zabřezlých plemenic.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down