25.09.2001 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Věnuje se dostatečná pozornost prvním hodinám života telete?

Nově narozená telata se rodí bez protilátek proti původcům onemocnění a nejsou vybavena ochranou proti choroboplodným zárodkům ze svého okolí. Proto je životně důležité po porodu včasné a dostatečné zajištění mleziva (kolostra, lat. colostrum). Společně s mlezivem přijímá tele ochranné látky (protilátky k pasivní obranyschopnosti), které ho chrání proti původcům onemocnění vždy přítomným ve stáji.

Mlezivo je první mléko, které je u savců po porodu k dispozici. Mlezivo se shromažďuje během posledních dvou týdnů před porodem v mléčné žláze a slouží výživě a ochraně nově narozených zvířat během prvních dnů života. Telata by měla okamžitě po porodu přijmout dostatečné množství mleziva. Ochrana imunity stačí až do věku 6 měsíců. Obsah imunoglobulinů klesá po porodu velmi rychle.
Imunoglobuliny mleziva
Imunoglobuliny jsou protilátky, které chrání nově narozená zvířata proti bakteriální a virové infekci. Spojují se s baktériemi a viry, s nimiž se dostalo tele do styku, zabraňují jejich rozšiřování a dělají je pro bílé krvinky snáze napadnutelnými. Proto mohou být zásluhou bílých krvinek tito původci onemocnění následně zničeny a stráveni potlačení. Bez této přípravné práce protilátek by byla obraná funkce bílých krvinek proti patogenním zárodkům snížena faktorem 100.
V mlezivu jsou známy dvě hlavní třídy imunoglobulinů - Typy IGG a IGA
IGG – protilátky: Nachází se v celém organismu, především ve všech vnitřních i vnějších sliznicích. Jsou v prvních hodinách života přijímány zvířaty ze střev do krevního oběhu. IGG protilátky jsou prokazatelně v krvi až půl roku. Chrání především před virovými, ale také před bakteriálními onemocněními.
IGA – protilátky: Jsou podstatné profylaktické protilátky v mlezivu, které okamžitě a kompletně účinkují proti původcům onemocnění, kteří jsou přijímáni orálně společně s potravou, vodou nebo ze stájového prostředí. Vyskytují se u zvířat ve sliznicích střev, očí a dýchacích cest (plicích). Chrání především před virovými nebo bakteriálními průjmovými onemocněními nebo infekcemi.
Mlezivo skotu je mimořádně bohaté na imunoglobuliny (IGG; IGA), které jsou vyfiltrovány mléčnou žlázou v posledních dvou týdnech před porodem telete z krevního séra.
Mlezivo neobsahuje pouze imunoglobuliny, další složky mleziva mají mikrobicidní, antivirové a antimikrobiální funkce. Slouží rovněž výživě a rozšíření fyziologické potřeby na jednotlivé mikroživiny (například mikroprvky).
Lysozym: Přirozený enzym ničící původce onemocnění zásluhou rozpuštění struktury buněčné (Lysa). Působí antibakteriálně a podporuje účinek IGA-imunoglobulinu. Lysozym působí ochranně také u starších zvířat (například v předvýkrmu) proti patogenním původcům, například coliformním zárodkům.
Laktoferin: Přirozená látka se širokým antimikrobiálním účinkem proti baktriím, virům a plísním. Podporuje ve střevě a dýchacích cestách účinek IGA-imunoglobulinu až do vysokého věku zvířete.
Laktoperoxidáza: Rozpadá se ve střevě na peroxid vodíku, působí široce dezinfekčně ve střevě. Má baktericidní účinek proti gramnegativním baktériím a bakteriostatický účinek proti grampozitivním bakteriím. Laktoperoxidáza uvolňuje ve střevě a v plicích peroxid vodíku, známý a velmi efektivní dezinfekční prostředek. Tímto způsobem značně rozšiřuje ochranný účinek mleziva ve střevě a cestách dýchacích. Je účinná u zvířat všech věkových skupin.
Aminokyseliny: Důležité aminokyseliny glycin, serin a cystin jsou v mlezivu v porovnání s mlékem obsaženy ve vysokém měřítku. Mají pro první týdny života vysoký výživářsko-fyziologicky význam.
Ostatní bílkoviny a tuky: Kasein, lactoglobulin a máselné tuky slouží fyziologickému krmení a k rychlé dodávce energie.
Mlezivo vykazuje oproti normálnímu mléku změněné složení především v oblasti imunoglobulinových bílkovinných frakcí, viz tabulka Koncentrace imunoglobulinů.
Tele je teprve ve věku 4 až 5 týdnů schopno vytvářet si samostatně protilátky. Proto se doporučuje napájet tele co nejdříve po porodu mlezivem. Se stoupajícím časem od porodu kromě toho klesá průchodnost střevní stěny pro protilátky. Čím více mleziva je tele schopno přijmout, tím více protilátek se dostává do krevního séra a tím více se zvyšuje pasivní imunita. Minimální množství vypitého mleziva by se mělo pohybovat kolem 3 litrů během prvních dvou napájení. Důležitá je kontrola vypitého mleziva u každého narozeného telete. Pokud tele nepije samo do 3 hodin po porodu, doporučuje se použít k napojení napájecí sondu.
Ochrana před průjmy a chřipkami
Nejdůležitější předpoklady pro dobrý hospodářský výsledek při odchovu telat jsou především zdraví a do budoucna vybudovaný imunitní systém zvířete. Především mladá telata jsou náchylná k různým onemocněním a infekcím. Život ohrožující průjmy zrovna tak jako chřipkové infekce mohou vést k těžkým ztrátám a velkému snížení užitkovosti zvířat.
Výzkum a vývoj moderní výživy zvířat ukázali, že pro danou kategorii telat může vyvážená výživa a výživa optimálně stanovená podle potřeb telete zabránit onemocněním a projevů nedostatku a tím zajistit jejich vysokou užitkovost.
Mlezivo – předpoklad pro bezproblémový start do života
Při zásobení telete mlezivem je třeba si dát pozor především na následující body:
1. Tele musí v prvních třech hodinách života přijmout 1 až 1,5 litru mleziva, protože obsah albuminů a globulinů v mléce krátce po porodu rychle klesá, viz tabulka Změna složení mleziva po porodu v závislosti na čase, která ukazuje změny složení mleziva v prvních hodinách po porodu. Kromě toho se po narození telete rychle snižuje průchodnost střevní stěny pro imunoglobuliny.
2. Pokud je to možné napájet telata mlezivem starších dojnic. Obsah protilátek v mléce starších dojnic je mnohem vyšší než u mladších dojnic a nabízí tak teleti vyšší ochranu před onemocněními. Jak ukazuje diagram Obsah protilátek v mlezivu v závislosti na pořadí laktace, je v něm dosaženo až při třetí laktaci dostatečného množství protilátek.Je velmi vhodné pro další podporu zdraví telat rozšířit mlezivo o vitaminový koncentrát, další imunoglobuliny a probiotika/prebiotika
Je třeba si uvědomit, že celoživotní zdraví telete je dáno péčí v prvních hodinách po porodu. Proto, aby byla telata ještě intenzivněji chráněna před onemocněními ohrožujícími život v prvních týdnech života, vyvinul mezinárodní tým Sano odborníků pod vedením Dr. Gerstädta výrobek Sano Cotosan Plus, který slouží především pro telata od prvotelek pro zlepšení mleziva. Cotosan Plus se dá rovněž použít i jako samostatný nápoj v případě, kdy není k dispozici dostatečné množství mleziva nebo mlezivo v odpovídající kvalitě.
„V žádném případě není možno chápat výrobek Sano Cotosan Plus jako tzv. zázračný všelék, který je schopen vyloučit hrubé nedostatky v odchovu a ošetřování telat.“ sděluje Dr. Gerstädt.
Ing. Martin Kaas, České Sano

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down