20.11.2017 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veterinární zákon - změny od listopadu 2017

Od listopadu nabyla účinnosti jedna z nejrozsáhlejších novel veterinárního zákona. Kromě nových povinností pro chovatelé psů novela přináší liberalizaci pravidel pro provádění domácích porážek a také rozšíření možností přímého prodeje faremní produkce.

Nová pravidla pro domácí porážky

Novela zákona počítá s možností porazit zdravé zvíře (skot a jelenovité ve farmovém chovu), které utrpělo zranění. Je přitom třeba:

  • Respektovat welfare,
  • Nutná prohlídka veterinárním lékařem + prohlášení o zdravotním stavu,
  • Oznámení domácí porážky neprodleně po jejím provedení.

Drobní chovatelé skotu budou moci nově na svých farmách porážet pro spotřebu ve své domácnosti kusy ve věku až do 72 měsíců. Dosud byla tato hranice 24 měsíců. U skotu staršího 24 měsíců možnost ve vlastním hospodářství porazit nejvýše tři kusy ročně. Produkty z domácí porážky skotu musí nadále zůstat v domácnosti chovatele.

Před porážkou skotu a farmově chovaných jelenovitých již nebudou muset žádat o povolení krajské veterinární správy, ale bude stačit tuto událost nejméně tři dny předem pouze ohlásit.

Produkty ze zabijaček prasat je nyní možno podle výkladu MZe legálně obdarovat nejen okruh příbuzných, ale také své známé. Kontrola domácích porážek se bude provádět pouze ze zdravotních a nákazových důvodů.

"SVS přizpůsobilo své pojetí definici ministerstva zemědělství. Ministerstvo zastává, jako předkladatel novely, výklad osoby blízké v širším slova smyslu, podle něhož mohou pod tuto definici spadat také přátelé či sousedé," uvedl tiskový mluvčí SVS Petr Majer. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky se tak výslužka může dát prakticky komukoliv. „Lidé mohou darovat bez hrozby sankce produkty ze zabijačky, tak jak to ostatně celé generace dělají. Veterinárnízákon umožní darovat výslužku ze zabijačky nejen rodině, ale i osobě blízké. A osobou blízkou je každý, kdo by újmu druhého považoval za újmu vlastní. A to může být na vesnici prakticky každý," sdělil pro ČTK ministr. Veterináři zdůrazňují, že se výslužky nemají prodávat. „Jako rozpor e zákonem bude jednoznačně hodnocen nález produktů z domácí porážky na trhu, například ve veřejném stravováním," dodal Petr Majer.

Prodej na trhu a ze dvora

Na trzích bude nyní nově možné po vyšetření proškolenou osobou prodávat ulovenou drobnou volně žijící zvěř, jako jsou zajíci či bažanti. Až dosud byl podobný prodej možný pouze přímo spotřebiteli, prostřednictvím maloobchodní prodejny či registrovaného maloobchodního zařízení.

Na trh bude možné dodávat vedle drůbeže, králíků, vajec, medu, mléka a ryb i malé množství nutrií

Malé množství živočišných produktů (tak zvaný prodej ze dvora) budou zemědělci moci prodávat v některých případech také přímo do restaurací a jídelen. Možnost uplatnit produkty ze dvora se rozšiřuje na území celé ČR.

Nová je povinnost požádat registrace u osob, které nepřichází přímo do styku s potravinami, ale pouze s nimi obchodují v rámci ČR.

 

Povinná vyšetření mléka

Menším chovatelům krav a zejména koz finančně i administrativně ulehčí výrazné snížení frekvence povinných vyšetření mléka. Povinné vzorkování se snížilo ze dvou vzorků za měsíc na dva vzorky za rok.

 

Pravomoci veterinárních inspektorů

Zákon nově posíluje pravomocí veterinárního inspektora. Veterinární inspektoři mají nově oprávnění: zakázat užívat prostory pro výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů na trh a zjednat si přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky atd., včetně otevření uzavřených prostor. Nová oprávnění jsou pro případy, kdy kontrolované subjekty brání kontrole a vymáhání oprávnění ke vstupu pokutami nestačí. Nová oprávnění lze využít pouze při důvodném podezření na uvádění zdravotně závadných potravin na trh nebo z nákazových důvodů

 

Kdo může provádět veterinární úkony?

Nově jsou stanoveny tři kategorie odborných veterinárních úkonů chovatelů hospodářských zvířat, které je chovatel oprávněn provádět pouze na svém hospodářství:

  1. Odborné veterinární úkony, jejichž seznam je stanoven vyhláškou
  2. Odborné veterinární úkony, které může provádět pouze chovatel, který splňuje požadavky odborné způsobilosti a který zároveň absolvoval specializované školení
  3. Injekční aplikace léčiv, kterou je oprávněn provádět pouze chovatel, který splňuje požadavky odborné způsobilosti a současně se řídí pokyny ošetřujícího veterinárního lékaře

 

 Pro chovatele včel – prohlížitel

 Nově zákon definuje tzv. prohlížitele včelstev:

  • Prohlížitelem včelstev se bude moci stát fyzická osoba, která absolvovala specializované školení
  • Chovatel včelstev je oprávněn, nikoliv povinen, zajistit prohlídku s rozebráním včelího díla prohlížitelem včelstev
  • V případě potvrzené nebezpečné nákazy včel si může v ochranném pásmu chovatel vyžádat pomoc prohlížitele
  • Prohlížitel včelstev je povinen provádět prohlídku s rozebráním včelího díla stanoveným způsobem

  Pro chovatele psů

Chovatelé, kteří chovají pět a více fen starších 12 měsíců musí (až na výjimky jasně stanovené zákonem) povinně hlásit tuto skutečnost příslušné krajské veterinární správě. Tato povinnost by měla pomoci v boji proti nelegálnímu množení psů v nevyhovujících podmínkách. Novela pak od 1. ledna 2020 ukládá povinnost označovat povinně psy čipem. Tato právní úprava by měla být prvním krokem v rámci komplexního řešení problematiky označování a centrální evidence psů v ČR.

Zákon nově přináší také registrační povinnost pro útulky pro zvířata. Tuto povinnost v současné době provozovatelé útulků nemají a veterinární dozor často o existenci těchto zařízení neví, což do značné míry komplikuje možnosti pro kontroly těchto zařízení. Při vlastních šetřeních SVS a kontrolách prováděných na základě podnětů od občanů přitom v některých případech bývají zjišťovány vážné nedostatky, v některých případech se jedná dokonce o týrání zvířat.

Podle zdrojů SVS a ČTK

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down