03.04.2015 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vhodný čas pro komunikaci s bankou

Československá obchodní banka, a. s., patří mezi tradiční poskytovatele finančních služeb, kteří pružně reagují na změny potřeb klientů na tuzemském trhu. Letošní duben s sebou přinese zrušení systému mléčných kvót v EU a pravděpodobně také očekávané spuštění příjmu žádostí do programu Zemědělec, na které bude banka připravena.

ČSOB zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a pružně reaguje na potřeby zemědělců v souvislosti se změnami trhu. V dubnu bude zrušen systém mléčných kvót v EU a pravděpodobně bude zahájen příjem žádostí do programu Zemědělec v působnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.  s.

 Nejlepší období

V souvislosti s těmito očekávanými změnami jsme přesvědčeni, že nyní je nejvhodnější období pro vzájemnou komunikaci a zajištění financování vašich potřeb. V rámci ČSOB poskytujeme zemědělcům a zemědělským podnikům na financování nákupu strojů a zařízení, staveb či zemědělské půdy účelové úvěry. Podmínky úvěru, jako je například podíl vlastních zdrojů klienta, splatnost, splátkový kalendář a podobně, jsou sjednávány individuálně tak, aby reflektovaly typ investice i potřeby klienta při současném zohlednění jeho bonity. Vzhledem ke specifickému charakteru zemědělské výroby respektujeme sezónnost tvorby zdrojů možností dohodnout nerovnoměrný splátkový kalendář. Také požadavky na zajištění úvěru jsou individuální. U dlouhodobých úvěrů vždy klientům doporučujeme, aby využili buď fixní sazby, či úrokového zajištění tak, aby eliminovali úrokové riziko do budoucna. V tomto ohledu, vzhledem k aktuálně nízkým úrokovým sazbám, jsme schopni klientům nabídnout velmi zajímavé podmínky investičních úvěrů. Výhodné podmínky poskytovaných úvěrů ve spojení s dotačními programy jsou stimulem pro klienty investovat. Potřeba modernizovat zemědělské podniky je značná, zejména u podniků s živočišnou výrobou. Například v souvislosti s plánovaným zrušením systému mléčných kvót v EU jsme zaregistrovali a nadále předpokládáme zvýšený investiční zájem u chovů dojeného skotu. V ČSOB disponujeme odborností také v oblasti ekonomiky výroby mléka a i přes aktuální trend poklesu ceny mléka chov dojeného skotu intenzivně podporujeme.

 Žádosti o dotace

Doporučujeme investice neodkládat a využít pro zemědělce příznivé situace na trhu spojené s možností čerpání investičních podpor a také čerpání podpor v oblasti pojištění plodin a hospodářských zvířat. V nejbližší době tomuto rozhodnutí napomůže očekávané zahájení příjmu žádostí do modifikovaného programu Zemědělec a již otevřený příjem žádostí do programu Podpora pojištění pod patronátem PGRLF. Na tyto finanční podpory je pro rok 2015 zajištěno zhruba 950 milionů korun z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Změny programu Zemědělec budou spočívat mimo jiné v zaměření podpor, kde budou podporováni zemědělští prvovýrobci formou dotace části úroků z úvěru vedle tradičního nákupu zemědělské techniky také nově i v oblasti investic na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku a nákupu plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda. Na rozdíl od minulých let budou žádosti přijímány po celý rok a žadatelé je musí podávat před uzavřením úvěrové smlouvy. Před podáním žádosti také nebude možné zahájit realizaci investice. Výši podpory stanovuje PGRLF na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, takže při jejich podání nebude známa. V případě programu Podpora pojištění je výše podpory v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat a speciálních plodin pro příslušný rok a v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro příslušný rok. Novinkou je, že žádosti o poskytnutí podpory budou muset být podány před úhradou pojistného.

Zájem českých zemědělců o čerpání podpor z programů PGRLF je značný. Skupina ČSOB (KBC Group) v období 1994 až do 30. 6. 2014 administrovala v součinnosti s PGRLF 4312 žádostí, výše podporovaných úvěrů byla 13 mld. Kč a celkem byly vyplaceny přibližně 2 mld. Kč podpor. Těžiště zájmu klientů je zejména o financování zemědělské techniky s využitím subvence části úroků z úvěru z programu Zemědělec.

 Nákup strojů

V této souvislosti mohou klienti využít vedle nabídky ČSOB také nabídku akčních finančních produktů společnosti ČSOB Leasing, která disponuje přímou vazbou na dealera či importéra 30 značek zemědělských strojů. Můžete tak využít mnoha výhodných nabídek se zajímavou fixní úrokovou sazbou a velmi výhodnou sazbou strojního pojištění, včetně zajištění čerpání podpory v rámci očekávaného programu Zemědělec. Pro využití aktuálního programu Podpora pojištění lze využít ucelené řady produktů ČSOB Pojišťovny. Tato nabídka komplexně zabezpečí pojistné potřeby v rámci vašeho podniku včetně pojištění zemědělských rizik  (plodiny, hospodářská zvířata) v rozsahu, který je plně srovnatelný s konkurencí.

 Osobní přístup

Osobní návštěva bankéře v podniku nebo na farmě podle potřeb klienta a odborné poradenství při výběru vhodného produktu včetně podpory při vyřízení žádosti o poskytnutí dotace části úroků z úvěru u PGRLF je samozřejmostí. Současně si klienti mohou objednat schůzku s bankéřem prostřednictvím webové stránky ČSOB v sekci nabídka pro zemědělce, kde si stanoví termín, místo a čas schůzky.

Věřím, že koncept pružné a ucelené nabídky pro zemědělce pod jednou střechou bude nadále přinášet klientům spokojenost a zejména profit. Těším se na vzájemnou odbornou a dlouhodobou spolupráci.*

 Ing. Petr Kopeček

ČSOB

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down