21.01.2020 | 03:01
Autor:
Kategorie:

Hodnocení výsledků výzkumu a jejich aplikace

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně Medlánkách probíhala jako každoročně v lednu (20.-21. 1.) dvoudenní veřejná rozprava k projednání využití institucionální podpory Ministerstva zemědělství na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe řešených v roce 2019.

Projekt Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) je pětiletý (2018–2022) a jeho řešitelem je MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. Hlavními aktivitami jsou produkce výsledků a výstupů, tedy publikací v impaktovaných časopisech a aplikovaných výsledků. Dále to je transfer informací formou publikací v časopisech určených pro zemědělskou a veterinární odbornou veřejnost nebo formou přednáškové a poradenské činnosti. Celý projekt zahrnoval sedmnáct výzkumných záměrů rozdělených na aktivity (celkem 79).

Výzkumnými záměry byly: VZ001 Nemoci drůbeže, VZ002 Nemoci přežvýkavců, Z003 Nemoci prasat, VZ004 Nemoci ryb a včel, VZ005 Zoonózy virového původu, VZ006 Zoonózy bakteriálního původu, VZ007 Nemoci zvířat bakteriálního původu, VZ008 Antimikrobiální rezistence bakteriálních původců onemocnění, VZ009 Produkční a preventivní medicína, VZ010 Mikrobiologická bezpečnost potravin a krmiv, VZ011 Falšování potravin a krmiv, VZ012 Genové mapy – chromozomy, VZ013 Vývoj embryí a jejich poruchy, VZ014 Optimalizace vývoje embryí skotu in vitro, VZ015 Mechanismy působení kontaminantů životního prostředí a dietárních látek a hodnocení jejich rizika

VZ016 Farmakologie, imunoterapie a nanotoxikologie, VZ017 Národní program udržitelnosti. Na vědecké a výzkumné činnosti se podílelo 315 zaměstnanců a publikační činnost za rok 2019 značně překročila původní plán.

Představení dalších

Mgr. Iva Slaná, Ph.D., je řešitelkou výzkumného projektu podporovaného NAZV s názvem Rychlé, komplexní a multiplexní metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnění v potravinách živočišného a rostlinného původu. Rok 2019 byl již druhým rokem řešení a výzkum bude ukončen v roce 2022. Cílem projektu byl vývoj MOL-PCR pro detekci a typizaci patogenů v potravinách určených k přímé spotřebě a vodě, dále validace MOL-PCR a transfer výsledků projektu.

Vloni s řešením pětiletého projektu Perzistence vybraných původců alimentárních onemocnění, hygienických indikátorů a možnosti jejich eliminace z prostředí potravinářských podniků začal tým, který vedla doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Cílem projektu je získat komplexní poznatky o výskytu, odolnosti a možnostech eliminace perzistentních původců alimentárních onemocnění a hygienických indikátorů z potravinářských provozů. Byla nalezena Listeria monocytogenes v sýrech českého a slovenského původu a testovala se možnost výskytu perzistentních kmenů u výrobců potravin.

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., se s kolegy věnoval metabolomice steroidních hormonů s výrazným anabolickým účinkem jako základu pro nové analytické kontrolní metodiky určené pro prokazování praktik zneužívání zakázaných substancí ve výkrmu hospodářských zvířat.

Tříletý projekt v roce 2019 zahájila Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D., a týkal se viru afrického moru prasat v mase a masných výrobcích a metod detekce a studia perzistence. Africkým morem prasat se zabýval také projekt řešitelky RNDr. Jany Prodělalové, Ph.D. Název projektu zní Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru.*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down