30.09.2019 | 11:09
Autor:
Kategorie:

Modelový chov přeštíků

V pokusných stájích oddělení chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Kostelci nad Orlicí se přeštická černostrakatá prasata chovají od roku 2003. Momentálně v nukleovém chovu evidují sedmnáct prasnic základního stáda, přičemž na rozdíl od jiných chovů zde prasata chovaná jako genetický zdroj poskytují také materiál pro výzkum a umožňují ověřování nových technologií.  

Letošní bonitace přeštických prasat v nukleovém chovu v Kostelci nad Orlicí proběhla 26. září. V jejím rámci komise ve složení Ing. Štěpán Homoláč (Chovservis, a. s.), Ing. Miroslav Kolář (Chovservis, a. s.) a Ing. Alena Otáhalová (vedoucí inseminační stanice kanců Salaš u Velehradu) hodnotila deset prasnic. Z uvedeného počtu byly čtyři plemenice po Sáčkovi 165, tři po Akogovi 67 a zbývající tři reprezentantovaly stejný počet linií – Amperor 25, Sudet 54 a Wiskont 56. Zbývá dodat, že klasifikaci zvířat zařazených do šlechtění předcházela i kontrola podmínek technologie a zoohygieny ustájení.

„V rámci lineárního hodnocení exteriéru se hodnotí tělesný rámec, plemenný a užitkový typ, končetiny, pohlavní výraz a struky až u zvířat, která dosáhnou čtyřiadvacet měsíců věku. Zvířata mladší zpravidla hodnotíme číslem z pětibodové stupnice, které je jakýmsi souhrnným ukazatelem. Přitom hodnotitel musí přihlédnout k požadavkům na plemeno v mateřské nebo otcovské pozici, či v genové rezervě. Historicky přeštické prase patřilo mezi mateřská plemena, ale již dlouho je zařazené mezi genové rezervy, jejichž účelem je udržení původních vlastností. Jinými slovy šlechtitelská práce se u našeho  národního plemene prasat nezaměřuje na zlepšení užitkových vlastností, ale bude spíše zohledňovat požadavky na mateřská plemena, “ upřesnil Ing. Kolář.

Hodnotící komise vyzdvihla ušlechtilost prasnic i jejich vynikající parametry užitkovosti a nukleový chov přeštických prasat v Kostelci nad Orlicí hodnotila velice kladně.*

Podrobnosti se dočtete již v listopadovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down