19.09.2019 | 12:09
Autor:
Kategorie:

Zdravé a užitkové české straky

Černovice leží na pomezí Kraje Vysočina a Jihočeského. Spadají do okresu Pelhřimov. Městečko bylo založeno na důležité křižovatce cest pravděpodobně v 1. polovině 14. století. Patřilo k hradu Choustníku a bylo součástí rožmberského panství. Za husitských válek bylo několikrát zpustošeno. Roku 1597 koupila Černovice Magdalena Malovcova z Lisova a připojila je ke Kamenici nad Lipou. Samostatné černovické panství pak vytvořil roku 1641 Martin Jindřich Paradis z Eschaide. Z dalších majitelů byli pro město významní Kinští ze Vchynic, Šternberkové (kteří Černovice dočasně připojili k panství Žirovnice) a Schönburgové. Poprvé zmiňovány jako město jsou Černovice již roku 1586. Oficiální status města získaly v roce 1991.

Součástí města čítajícího bezmála 1800 obyvatel je také podnik Zemědělské družstvo Černovice. Podle předsedy Ing. Františka Průši družstvo hospodaří v deseti katastrálních územích na výměře necelých 3000 hektarů. Nadmořské výšky těchto ploch se pohybují mezi 600 až 650 metry. Z této výměry připadá 2100 hektarů na ornou půdu, kde se pěstují hlavně obilniny, především ozimá pšenice a jarní ječmen. Z ostatních plodin předseda družstva jmenoval brambory na 150 ha, kukuřici na siláž přibližně na 180 ha, jetele na 150 hektarech a řepku na výměře okolo 400 hektarů.

Na ploše 700 hektarů jsou trvalé travní porosty, zbylá výměra připadá na lesní porosty a ostatní plochy.

ZD Černovice chová český strakatý skot v počtu zhruba 1500 kusů, z toho připadá 600 hlav na dojnice, 300 na vykrmované býky a 800 na telata a mladý skot. Roční výroba mléka činí 4 200 000 litrů, průměrná roční užitkovost je zhruba 8500 kilogramů na krávu. Aktuální cena mléka je 8,80 Kč, dodává se do Madety prostřednictvím MHD Jih.

Živočišná výroba je rozdělena do pěti středisek, přičemž podle Ing. Průši je stěžejní farma v Křeči a v Heřmanicích.

Na farmě v Křeči se za posledních pár let dosáhlo zlepšení užitkovosti i welfare díky značným investicím. V roce 2014 začala stavba produkční stáje, která zahájila provoz v roce 2015. Podle slov předsedy podniku bohužel není dostatečná kapacita pro krávy v reprodukčním období, proto je v této stáji s kapacitou zhruba 260 kusů i sekce pro suchostojné krávy a porodna.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down