20.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vitamin C ovlivňuje zdraví a užitkovost drůbeže

Výzkum v posledních 15 až 20 letech v oblasti výživy drůbeže ukázal, že drůbež s vysokou užitkovostí využívaná v podmínkách intenzivního chovu není schopná produkovat dostatečné množství vitamínu C.

Nedostatek vitamínu C se projevuje zvýšenou mortalitou zvířat při akutním tepelném stresu, sníženou užitkovostí nosnic, zvýšeným výskytem zlámaných končetin u nosnic při transportu a manipulaci, vyšším výskytem slabých a rozbitých skořápek u vajec od nosnic ve věku nad 40 týdnů, zvýšeným výskytem choroboplodných zárodků v prostorách klecí nosnic, sníženou líhnivostí a životaschopností kuřat, vyšším výskytem problémů s končetinami, sníženou kvalitou obsahu vajec, zvýšeným výskytem pohmožděnin, sníženou plodností samců a sníženou imunologickou reakcí.
Provedené pokusy dokázaly, že doplněk vitaminu C je pro optimální růst, produkci vajec a plodnost nezbytný. Významné je i zjištění, že doplněk vitaminu C může podpořit metabolizmus mykotoxinů, obecně minimalizovat nepříznivý vliv toxinů a může být účinný proti nepříznivým vlivům znečištěného prostředí (jako je přítomnost těžkých kovů) na kvalitu vajec.
World Poultry, 17, 2001, č. 10

Předpověďˇ výroby vajec ve světě v roce 2015
Podle odhadů FAO dojde do roku 2015 ke zvýšení produkce vajec především v rozvojových zemích a celkové množství vyprodukovaných vajec (včetně násadových) dosáhne 72 mil. tun (současná produkce je 55 mil. tun).
Předpokládá se hlavně zvýšení výroby v Číně, Mexiku, Indii a Brazílii. Zatímco v rozvinutých zemích dojde v příštích 15 letech jen k malému zvýšení (ze současných 18 mil. tun na 20 mil. tun), měla by se výroba v rozvojových zemích oproti současné úrovni zvýšit o více než 17 mil. t, tedy o 31 %.
Mezi lety 1961 a 2000 se podle údajů FAO zvýšila roční produkce vajec ve světě 3,5x a dosáhla v roce 2000 okolo 55 mil. tun (okolo 6 % vajec jsou vejce násadová). V tomto období došlo k rozvoji odvětví hlavně v rozvojových zemích (výroba se zvýšila téměř 10ti násobně) především v Asii. V rozvinutých zemích byl v v letech 1961-2000 zaznamenán jen 1,6% nárůst produkce. V roce 1990 se na světové produkci vajec podílely rozvojové a vyspělé země téměř stejným dílem (49,1x50,9 %), zatímco v roce 2000 byl podíl výroby rozvinutých zemí na světové výrobě jen 34 %.
Zatímco v posledních 10 letech vykazuje značné zvýšení výroby Asie (223,2 % oproti roku 1990), došlo v Severní a Střední Americe, Africe a Jižní Americe v tomto období jen k mírnému růstu (121 a 127 %) a v Evropě dokonce k poklesu výroby o 14,6 %. V posledních třech letech (1998-2000) se zaznamenává snížení výroby vajec ve V. Británii, Thajsku, Japonsku, ČR, Slovensku, Maďarsku, Dánsku, Bělorusku, Finsku a Estonsku (o 220 000 t).
Poultry Intern., 40, 2001, č. 11

Jak aplikovat vitamin C proti stresu?
Výzkumem bylo prokázáno, že předporážkový stres u drůbeže spojený se změnou prostředí, změnou v krmení, napájení, ve světelném režimu a s manipulací se zvířaty lze příznivě ovlivnit aplikací vitaminu C. Vědci dokázali, že aplikace vitaminu C (kyseliny askorbové) do napájecí vody v množství asi 1 kg na 1000 litrů 24 hodin před začátkem odchytu snižuje ztráty spojené s předporážkovým stresem a zvyšuje jatečnou výtěžnost. Nevýhodou je relativně menší stabilita tohoto vitaminu, citlivost vůči UV záření a snadná oxidace v roztocích a krmivech. Zachování doplňkové kyseliny askorbové v krmivu je výrazně ovlivněno jeho složením, přidávanými minerálními prvky a vitaminy a některými dalšími faktory jako je doba skladování, vlhkost, teplota a výrobní podmínky. Současný výzkum je zaměřen na hledání nejvhodnější formy a aplikačního postupu vitaminu C. Zatím se ukazuje, že minimální ztráty kyseliny askorbové se dosahují u potahovaných forem a jako nejvhodnější se ukazuje aplikace do napájecí vody, která umožňuje největší flexibilitu podle momentálního stavu hejna..
World Poultry, 17, 2001, č. 10

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down